English to Gujarati Meaning :: abrogate

રદ બાતલ કરવું, વિલોપન કરવું, નાબૂદ કરવું
Abrogate :
રદ
- રદabrogatedabrogatesabrogating
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) revoke formally

Show Examples
(+)

(1) In the absence of a clear express intent to abrogate rights and obligations - rights of the highest importance to the individual - those rights remain in force.(2) It was the first time in Canadian legislative history that the national constitution had been amended to abrogate entrenched rights.(3) In 1975, Moscow decided to abrogate this agreement.(4) The more I ponder these simple points the more it seems likely that there will either be gigantic loopholes or the GMC will be forced to break its promise and abrogate the rights of retired doctors.(5) Accordingly, it is not within the competence of the Rules Committee, to abrogate the common law.(6) a proposal to abrogate temporarily the right to strike(7) The employees submitted that the Premier Plan and the associated trust could not be separated and the merger could not lawfully abrogate the trust rights to which they were entitled.(8) We do not approve, generally, of plural marriages - the basis of our disapproval being that they abrogate the rights of women and especially of young girls.(9) In 1948, the Soviets, in an attempt to abrogate agreements for Four-Power control of the city, blockaded Berlin.(10) It is an established rule in English-based common law countries that statutes will not be interpreted as abrogating fundamental rights and freedoms unless clearly stated.(11) It would depend on the detailed operation of the law and it is most unlikely that a blanket abrogation of legal professional privilege would survive.(12) Section 1 of the Suicide Act 1961 abrogated the rule that made suicide criminal.(13) If a regime abrogated the rights to life, liberty, and property, its subjects could overthrow it and choose a new one.(14) In a matter so sensitive, to deny the court the capacity to take into account all the circumstances of a case, is a basic denial of justice and an abrogation of our International Treaty obligations.(15) The administration's arguments justifying the wholesale abrogation of civil liberties are by no means limited to an emergency response to an immediate threat.(16) On returning to Madagascar, both sides abrogated the agreement.
Related Words
(1) abrogate ::
રદ
Synonyms
Verb
1. repeal ::
રદ્દ
2. revoke ::
રદ
3. rescind ::
રદબાતલ
4. repudiate ::
નકારવું
5. overturn ::
બદલી નાખે છે
6. annul ::
રદબાતલ કરવાનું પગલું લીધું
7. disallow ::
નામંજૂર
8. cancel ::
રદ
9. invalidate ::
ગેરમાન્ય
10. nullify ::
ફોક
11. void ::
રદબાતલ
12. negate ::
વ્યર્થ
13. dissolve ::
વિસર્જન
14. countermand ::
countermand
15. declare null and void ::
નલ જાહેર અને રદબાતલ
16. discontinue ::
બંધ
17. reverse ::
રિવર્સ
18. retract ::
પાછો
19. remove ::
દૂર
20. withdraw ::
પાછી ખેંચી
21. abolish ::
નાબૂદ
22. put an end to ::
અંત આણવા
23. do away with ::
દૂર કરવા
24. get rid of ::
માથી મુક્ત થવુ
25. end ::
અંત
26. stop ::
બંધ
27. quash ::
રદ
28. scrap ::
સ્ક્રેપ
29. disaffirm ::
disaffirm
Different Forms
abrogate, abrogated, abrogates, abrogating
English to Gujarati Dictionary: abrogate

Meaning and definitions of abrogate, translation in Gujarati language for abrogate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of abrogate in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "abrogate"

What abrogate means in Gujarati, abrogate meaning in Gujarati, abrogate definition, examples and pronunciation of abrogate in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Spring
વસંત, , શીતળા, ફુવારો, વડાપ્રધાન, શાવર સમાવેશ થાય છે, ધોધ, મૂળ, સોર્સ, સારી રીતે, કૂદી, લીપ, કૂદવાની ભયંકર, તિજોરી, નાચવું, વિકસતું જતું, શરૂઆત, ડોન, વધારો, ઉદભવ, કારણ, હેતુ, ખાતર, પ્રસંગ, સ્ત્રોત, ધોધમાર વરસાદ, ભૂસકો, ડાઇવ, સ્કિની, ઉડાન, ઝમેલું, ઉદગમસ્થાન, કુળ, ઉત્પત્તિ, પિતૃત્વ, લોન્ચ, શરૂ, ઉદઘાટન, બળવો, ઉદય, એલિવેશન, પરિચય, સંકેત, પ્રસ્તાવના, પુરાવા, શૈલી, કલમ, સ્ટ્રીમ, પ્રવાહ, અલબત્ત, શરૂઆતમાં, થ્રેશોલ્ડ, સ્થિતિસ્થાપકતા, શારીરિક કે માનસિક સ્થિતિસ્થાપકતા, આપી, કિક, રુટ, અર્થ, વતી, પિતૃ, સમૃદ્ધિ, બાજરી, ઉચ્ચ જળ, પૂર, પૂર ભરતી, દોડાવે, વિરામ, ચાલુ કરો, દેખાય, આવવું, આવે, ભેગી, એસ્કેપ, રન, મુદ્દો, નીકળવું, કરવામાં આવે છે, ઊગવું, જન્મ, આરંભ, જાતિ, તોડી, બહાર કાઢો, માં પડવું, ગુલાંટ, કાપી નાખવાના, આત્મસાત થવું, રણકાર, અસ્થિભંગ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.