English to Gujarati Meaning :: act

કાર્ય, અધિનિયમ, કૃત્યકામ કરવુંનાટકનો અંક
Act :
અધિનિયમ
- અધિનિયમઅભિનય કર્યોઅભિનયકાર્યો
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body(2) something that people do or cause to happen(3) a subdivision of a play or opera or ballet(4) a short performance that is part of a longer program(5) a manifestation of insincerity
Verb(1) perform an action, or work out or perform (an action(2) behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct or comport oneself(3) play a role or part(4) discharge one's duties(5) pretend to have certain qualities or state of mind(6) be suitable for theatrical performance(7) have an effect or outcome; often the one desired or expected(8) be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure(9) behave unnaturally or affectedly(10) perform on a stage or theater

Show Examples
(+)

(1) to act in a play(2) The comic had risen through the standup ranks, working hard at developing an act after his initial performances drew derision.(3) But no matter how mature her friend seemed, she could not help wondering if he was just putting on an act in order to stop her from leaving.(4) her one-woman poetry act(5) Those interjections were very reasonable, and the Minister was simply putting on an act to try to get some sympathy.(6) As long as we can look and act the proper role for a typical person wherever we are in the city, we'll be fine.(7) Lawrence, like Richard Pryor before him, uses his stand-up act as a forum to tell his side of the story.(8) an act of heroism(9) Kazza stared at me blankly in reply, knowing I was putting on an act .(10) Recent studies have suggested that a number of drugs may act specifically to increase healing rates.(11) Over our meal we were entertained by a cabaret act performed by the bird keepers and some of the inhabitants.(12) That is why the act of dissent and of intelligently questioning a war is one of the most patriotic things that a civilian can do.(13) As a student at the School of American Ballet, she appeared for several years in the second act of the New York City Ballet's production of George Balanchine's Nutcracker.(14) It is hoped, for the sake of millions of poor Filipinos, that he is not just putting on an act , good movie actor that he was.(15) The Cardinal did not always act the role of a Christ figure in this drama, but the rest of the analogy holds.(16) he did his Sir Galahad act
Related Words
(1) act out ::
બહાર કામ
Synonyms
Noun
1. deed ::
ખત
2. law ::
કાયદો
3. division ::
ડિવિઝન
4. performance ::
કામગીરી
5. pretense ::
કહીને
6. turn ::
વળાંક
7. enactment ::
કાયદો
Verb
8. take action ::
પગલાં લેવા
9. follow ::
અનુસરો
10. represent ::
પ્રતિનિધિત્વ
11. behave ::
વર્તે
12. operate ::
કામ
13. affect ::
અસર
14. perform ::
કરે
15. pretend ::
ડોળ
16. move ::
ચાલ
17. play ::
રમવા
18. dissemble ::
દંભથી બોલવું
19. work ::
કામ
20. do ::
શું
Different Forms
act, acted, acts
English to Gujarati Dictionary: act

Meaning and definitions of act, translation in Gujarati language for act with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of act in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "act"

What act means in Gujarati, act meaning in Gujarati, act definition, examples and pronunciation of act in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Shape
આકાર, ફોર્મ, વિશેષતા, હોંશ, , નિર્માણ, આંકડો, બંધબેસતાપણું, દેખાવ, બનાવવા, માળખું, રચના, બિલ્ડ, મકાન, ઘાટ, રંગ, વ્યાકરણ રૂપાખ્યાન, મેળ, પ્રકાર, ડિઝાઇન, ગ્રાફ, યોજના, સ્કેચ, રેખાકૃતિ, શિલ્પ, ચિહ્ન, બનાવટી, અવતાર, અંગ, શરીર, ભાગ, ઘટક, મેટ્રિક્સ, કાસ્ટિંગ, પડેલા, રીતે, રિસોર્ટ, સ્થળ, કબજો, કંપની, બહાનું, કપડાના, ઉપર, કદ, ઠાઠ, વલણ, ઢાંકપિછોડો, કાપવું, પેટર્ન, એમ ધારી રહ્યા છીએ, પદ્ધતિ, હોલ્ડિંગ, બેરિંગ, વહન, મુદ્રામાં, દંભ, શૈલી, નસ, દ્વિઘા, વિચાર, મનઆકાર, આકાર લઇ, ફોર્મ, રચવું, સમાવેશ થાય છે, રચના, બિલ્ડ, બનાવવા, ઘાટ, પેદા, એકત્ર, આ ઉપાય અજમાવો, કંપોઝ, ડ્રો, લખી, શનગાર, બહાર કાઢે છે, શોધ, લાગે છે, વિચારી જુઓ, ચોકડી મારો, યોજના, માસ્ટર, ક્વાર્ટરબેક, શેડ્યૂલ, સમૂહ, લાદી, લેવી, પતાવટ, નિમણુંક, બહાર માર્ક, ઓળખવા, ફાળવણી
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.