English to Gujarati Meaning :: bourgeois

સમાજના મધ્યમ વર્ગનું
Bourgeois :
મધ્યમવર્ગીય
- મધ્યમવર્ગીય
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a capitalist who engages in industrial commercial enterprise(2) a member of the middle class
Adjective(1) (according to Marxist thought(2) conforming to the standards and conventions of the middle class(3) belonging to the middle class

Show Examples
(+)

(1) This was a prosperous time for Bavaria and there developed a flourishing art market, concentrating on conventional, unchallenging bourgeois genre pieces.(2) My first weekend off in a month, and I'm with Eton and the English bourgeois .(3) The slate had to be cleaned of all bourgeois conventions, traditions and expectations.(4) A State Council served as the consulting body, comprised mainly of Neapolitan nobles and bourgeois .(5) British capitalism is a bourgeois democracy, and both bits of that label are important.(6) The sensuality of the dance and the lyrics emphasizing lowlife values and language challenged bourgeois morality and dominant views on appropriate female behavior.(7) They both were scions of bourgeois families, raised and living in a typical middle class milieu.(8) The more the peasant exerted himself in response to the government's plea for more production, the more he prospered and developed bourgeois attitudes.(9) His work is critical of bourgeois values, particularly sexual repression, and exposes hypocrisy.(10) In a phrase, he did not want to be a Communist so much as he wanted not to be a bourgeois .(11) It's in your hands now, you hip intellectual bourgeois !(12) Until the mid-seventeenth century, bourgeois and nobles in many regions used the local tongue among themselves, and even wrote literary works in them.(13) The social democrats gambled on bourgeois democracy and the stability of capitalism.(14) The rise of relativism, and its inevitable corollary, nihilism, represents the triumph of the bourgeois .(15) Nobles and bourgeois depended on extra-economic coercion to appropriate this mass of resources controlled by common subjects.(16) He analyzed bourgeois culture which conveniently precluded his being absorbed by it.
Related Words
(1) bourgeois ::
મધ્યમવર્ગીય
Synonyms
Adjective
1. middle-class ::
મધ્યમ વર્ગ
3. conservative ::
રૂઢિચુસ્ત
Noun
5. burgher ::
બર્ઘર
6. businessperson ::
બિઝનેસમેન
Different Forms
bourgeois
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

You can guess which one
my bourgeois parents pushed me towards.

You can guess which one my BOURGEOIS parents pushed me towards.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 10


English to Gujarati Dictionary: bourgeois

Meaning and definitions of bourgeois, translation in Gujarati language for bourgeois with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bourgeois in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "bourgeois"

What bourgeois means in Gujarati, bourgeois meaning in Gujarati, bourgeois definition, examples and pronunciation of bourgeois in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Cover
કવર, કોટિંગ, આવરણ, આવરી, પડદો, વિડ્થ, દમન, સંકોચન, ઊંડાઈ, લી, કપડાના, આશ્રય, , ઢાંકણ, કવરેજ, ડાબલા, પરબિડીયું, સ્તંભ, છુપાવી રહ્યું છે, સ્ક્રીન, વેશપલટો, છદ્માવરણ, બનાવટી, માસ્કરેડ, શનગાર, ડગલો, સામેનું ચિત્ર, ખેસ, કેપ, પડઘમ, ઢોલ, કેસ, હૂડ, ત્વચા, પહોળાઈ, આજે, ડોજ, કરચોરી, બોલવા કરવામાં નીકળી જવાની યુકિત, એફઓબી, પ્રપંચ, સેલ, યોનિ, કોષ, શબ્દાવલિ, કન્ટેનર, શેલ, પકડી રાખવું, પોલાણ, ગીચ ઝાડી, બુશકવર, , મૂકે, પેવેલિયન, સંતાડવું, છાપરું, લપેટવું, ઢાંકવું, છૂપાવવા, લગાડવું, શરૂ, ઉમેરવું, જોડાવા, જોડે, ફ્લીસ, ડગલો, કોટ, ભૂલાવી, દુ: ખી, પૂર, દમન, વસ્ત્રની, બકલ, વિડ્થ, સજાવવું, સ્પ્રેડ, વ્યાપવું, દબાવવા, પરબીડિયું, મહોરું, આશ્રય, હાર્બર, ઘર, સ્ક્રીન, દોડાવે, ઉપર આવ, ઘસવું, કૂદી, વધારો, સમાવેશ થાય છે, સમજાવવાનો, માં ધક્કો પૂરો પાડવામાં અસમર્થ, આવરવું, પૂરતી હોઈ, ખાતરી કરાવવી, છોડી, જાઓ, અપ દોરી, બનાવવા, રિસોર્ટ, પ્રવાસ, ભટકવું, પ્રદક્ષિણા કરવી, મનોમંથન, રક્ષણ, બહેકાવવું, છુપાવવા, ખિસ્સાપાર, કવર, પસાર, આગળ નીકળી જવું, છુપાયેલા, બનાવટી, ઢાંકવું, ઢાંકપિછોડો, , ગાદી, ઉપર ચલાવો
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.