English to Gujarati Meaning :: bury

શબને દફનાવવું, ભૂમિદાહ સંસ્કારની વિધિથી સન્માનવું, જમીન, કબર, સમુદ્રને હવાલે કરવુંદાટવું
Bury :
દફનાવી
- દફનાવીburiesદફનાવવામાં
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) cover from sight(2) place in a grave or tomb(3) place in the earth and cover with soil(4) enclose or envelop completely, as if by swallowing(5) embed deeply(6) dismiss from the mind; stop remembering

Show Examples
(+)

(1) Just crawl under the cool covers and bury my head in the pillow and sleep like normal people do at this hour.(2) It is not surprising that the Palestinians would come up with false ÔÇÿwe will bury youÔÇÖ type population estimates.(3) What seemed like it would bury him actually helped him.(4) If anyone wants to argue this with me, I will bury you.(5) he ran through to bury a right-foot shot inside the near post(6) Is that really where we want to bury the American Dream?(7) Indeed for auditors and pension fund managers it has been a week to bury and forget.(8) Billy goes home and prepares a box to bury Old Dan in.(9) Jolting along the river-bed-turned-road, I hoped desperately for no rain, realizing that even a shower in Uganda could bury us in mud.(10) losses that would bury multiple businesses(11) But it seems to me that what I am hearing is that, regardless of the details, there is a common thread between moms who have had to bury children.(12) There's wide applause from around the room, and I realize that this group hasn't come to praise Copps for her principles, but to bury her.(13) And Agnes has some secrets of her own that the others would just as soon bury and forget.(14) No, what primarily caught my attention was the manner in which the two men went on and on and on and on, as if they hoped to bury the United States under the sheer mass of their verbiage.(15) All he has ever done is bury his opponents and kill all of their heat.(16) The river thundered below like a chorus of goblin voices, clamoring to snatch me away and bury me beneath the tumult of ice and rock, where no one would ever find me.
Related Words
(1) to bury ::
શરીરને દફનાવવા
Synonyms
Verb
1. inter ::
અંદર
2. hide ::
છુપાવવા
3. embed ::
એમ્બેડ કરો
4. absorb ::
શોષી
5. eat up ::
અપ ખાય
6. forget ::
ભૂલશો
7. sink ::
સિંક
8. inhume ::
દફનાવવું
Antonyms
1. disinter ::
દાટેલું ખોદી કાઢવું
2. exhume ::
કબરમાંથી બહાર કાઢવું
3. unearth ::
શોધી કાઢવું
Different Forms
buries, bury, burying
English to Gujarati Dictionary: bury

Meaning and definitions of bury, translation in Gujarati language for bury with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bury in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "bury"

What bury means in Gujarati, bury meaning in Gujarati, bury definition, examples and pronunciation of bury in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Measure
માપવા, , તીવ્રતામાપવા, માપ, મીટરિંગ, બહાનું, પરિમાણ, માફી, રકમ, જથ્થો, વોલ્યુમ, હદ, માપવા લાકડી, પરિમાણો, ડિગ્રી, ડોઝ, દર, નિયંત્રણ, નિયમ, મોનીટરીંગ, શક્તિ, મર્યાદા, શ્રેણી, લંબાઈ, સંપૂર્ણતા, સ્પ્રેડ, સાંધાવાળો, વજન, , અત્યારની, આજે, વિસ્તરણ, વર્ધન, આકારણી, ક્ષેત્રફળ, કિંમત, ધોરણ, ગ્રેડ, સન્માન, વર્તન, આચાર, સારવાર, વલણ, વ્યવહાર, જોગવાઈ, કાયદો, માફીપત્ર, સર્વોચ્ચ શ્રેય, માપદંડ, કદ માપક, ગેજ, કુલ, સત્ર, સમય, જ્ઞાન, પ્રતીતિ, સત્ય, સાબિતી, માર્ગ, એવન્યુ, શૈલી, રિસોર્સ, સ્થિતિ, ભીંગડા, સ્કેલ, બેલેન્સ, પરિબળ, ગુણ્યાંક, મોડ્યુલેશન, મધ્યસ્થતા, અપમાન, શિસ્ત, પરેજી, અંત, સમાપ્તિ, ચિહ્ન, સીમા, સરહદ, રેખા, એક્ટ, નિયમો, રુચિ પણ ધ્યાનપાત્ર, પિંગળશાસ્ત્ર, ઇચ્છા, ઝોક, સૂર, મેલોડી, સંગીત, માત્રા અને તીવ્રતા છોડીને સંગીત ધ્વનિ કે અવાજનો વિશિષ્ટ ગુણ, નૉૅધ, કારકુનનો હોદ્દો, ડાન્સ, વિનોદ, સમાધાનમાપવા, ગાળો, ગેજ, વજન, મોજણી, ગણતરી, આકારણી, સારવાર, વર્તે, એક્ટ, સોદો, શું, સ્કેલ, બેલેન્સ, મનન, સાંધાવાળો, ચાલવા, પેટ્રોલ, પ્રવાસ, સુધી પહોંચવા
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.