English to Gujarati Meaning :: fulminate

ગરજવું, પ્રચંડ ધડાકો કરવો, મોટો અવાજ કરવો, ઉગ્ર અવાજે બોલવું, ગુસ્સો ઠાલવવો, ની સામે રોષભર્યો ઉગ્ર ઉહાપોહ કરવો કે વિરોધ દર્શાવવો
Fulminate :
ગરજવું
- ગરજવુંfulminatedfulminatesfulminating
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a salt or ester of fulminic acid
Verb(1) criticize severely(2) come on suddenly and intensely(3) cause to explode violently and with loud noise

Show Examples
(+)

(1) It took the detonation from his mercury fulminate blasting cap to initiate the explosion.(2) But resisting his blandishments, the German foreign minister began to fulminate for the cameras.(3) So the Senate rule that liberals fulminated against for decades has become sacrosanct.(4) His early, all-male Hamlet, complete with semi-naked gravediggers, had the newspapers, both tabloid and broadsheet, fulminating at his audacity.(5) The monks opposed Abelard and convinced the Church to condemn him - twice - and the papacy periodically fulminated against the rationalist discourse carried out in [his university] classrooms.(6) Sheepishly, I picked myself up from the ground weakly, completely fulminating with rage at the laws of gravity.(7) Yet in 1969 I heard of a meeting at which a well-respected archaeologist fulminated against the use of colour in a publication on the grounds that ÔÇÿblack and white was good enough for Rik WheelerÔÇÖ.(8) He fulminates against the Civil Rights Act of 1964, best known for forcing restaurants and bus stations in the Jim Crow South to integrate, and against Brown v. Board of Education.(9) In the short span of years between 1807 and 1820, metallic fulminates proved an efficient method for igniting powder charges and developed into the familiar and practical percussion cap.(10) She fulminated against this opinion for decades.(11) As environment minister, Michael Meacher fulminated that ÔÇÿhousing is not, and should not be a status symbol, an object of conspicuous consumption or a source of market power and wealth.ÔÇÖ(12) For three days he fulminated against Howard in parliament, at the National Press Club and in a nationally broadcast television address.(13) This explains why the party's chairman, Terry McAuliffe, is fulminating against any candidate who remains in the race without winning an early primary.(14) I couldn't even think up of a word bad enough to insult her with, I was fulminating with so much rage.(15) The postmortem revealed she had died of fulminating leptospirosis, and examination of the can confirmed it had been contaminated.(16) From the columns of The Manchester Guardian Lawrence fulminated against the evils of his time; from the pages of The Skilled Labourer the couple thundered against the evils of the past.
Related Words
Synonyms
Verb
1. protest ::
વિરોધ
2. rail against ::
સામે રેલવે
3. rage about ::
વિશે કેર વર્તાવી
4. rant about ::
વિશે મોટા મોટા શબ્દો વાપરવા
5. thunder about ::
લગભગ ગર્જના
6. storm about ::
લગભગ તોફાન
7. vociferate against ::
સામે ભારપૂર્વક બોલવું
8. declaim ::
ભારપૂર્વક બોલવું
9. inveigh against ::
સામે બદબોઈ કરવી
10. speak out against ::
સામે આઉટ વાત
12. denounce ::
નિંદાને
13. decry ::
વખોડી કાઢે છે
14. condemn ::
તિરસ્કાર
15. criticize ::
ટીકા
16. censure ::
ઠપકાની
17. disparage ::
બદબોઈ
18. attack ::
હુમલો
19. execrate ::
નિંદવું
20. mouth off about ::
મોં વિશે બંધ
21. excoriate ::
ચામડી ઉતરડી લેવી
Different Forms
fulminate, fulminated, fulminates, fulminating
English to Gujarati Dictionary: fulminate

Meaning and definitions of fulminate, translation in Gujarati language for fulminate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fulminate in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "fulminate"

What fulminate means in Gujarati, fulminate meaning in Gujarati, fulminate definition, examples and pronunciation of fulminate in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Agree
સંમત, માન્ય રાખવુંકબૂલ, સંમત, પાળે, ધ્યાન, માને, અવલોકન, સંમતિ, અન્ડરરાઇટ, મૂક સંમતિ આપવી, સાથે મળી, પાલન, આચરણ, અનુમતિ, માન્ય રાખવું, , માં આપી, પરવાનગી આપે છે, સમાવવા, ધારે, ઉપ્પર આવિ જા, સાથે પરિચિત હોવા, મેળ બેસવો કે બેસાડવો, ચોરસ, દાવો, પર પ્રયાસ, સંકોચો, એકીકૃત, ફિટ, ફ્રેમ, ઇરાદો, સમજૂતી, પતાવટ, સાથે ઘટે, ઉકેલવા, અનુલક્ષે, મળો, ભેગા, કવિતા, મેળવણી, અનુસરો, ની જોડે નિસ્બત કે નાતો ઘરાવવો, નિકાલ, નક્કી, કંપોઝ, હલ, શનગાર, પછી લઈ લેજો, સમાન હોઈ, અનુકૂળ હોવે, આવશ્યક હોવું, ને માટે આવશ્યક હોવું, સારું દેખાવું, બની
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.