English to Gujarati Meaning :: punctilious

રીતભાતમાં ચોક્કસ, વર્તન કે શિષ્ટાચારની ઝીણી ઝીણી બાબતો પર ખાસ ભાર મૂકનાર
Punctilious :
રીતભાતમાં ચોક્કસ
- રીતભાતમાં ચોક્કસpunctiliouslypunctiliousness
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) marked by precise accordance with details

Show Examples
(+)

(1) A punctilious listing of every detail produces prose that is prolix.(2) On the contrary, it has a playful attraction to form, particularly rhyme and meter - in fact, the tighter the rules, and the more punctilious and arbitrary the enforcement, the happier nonsense is.(3) One thing about Vollmann's fan base: they were punctilious in their temperament.(4) For a punctilious lack of wit (he prefers sarcasm) and a simultaneous devotion to moralism (as opposed to morality), few can match him.(5) But the methodology is painstakingly punctilious due to the heavy editing involved.(6) He has always been punctilious in allowing witnesses to say what they want to say; he has never interrupted except on points of clarification.(7) In ordinary conversations, this means punctilious use of words like please, thank you, may I?(8) He became punctilious about small things-bills should be paid and returned the same day they were received-and unconcerned about large ones.(9) Of course I can fully understand the punctilious security in the US at the present time, even more so in light of recent events in Sweden, so part of me was relieved that they were taking so much care.(10) As long as the Lord Chancellor is punctilious in keeping his separate roles distinct, the separation of powers is not undermined and the justice system benefits immeasurably.(11) The Talmudic reading load imposed by a punctilious and politically depressed lefty professor on hapless grad students is, of course, the least of the burdens of newly enhanced conservative rule.(12) Elsewhere, a less than punctilious treatment of particulars may have more to do with expedience.(13) To some people, I suspect, she came to embody the negative image of the copy editor: punctilious , schoolmarmish and blue-stockinged.(14) Although ex-servicemen like Malcolm still wear formal dress at breakfast, others aren't so punctilious , and a notice has recently been sent out suggesting appropriate styles.(15) I'm not very punctilious about putting links in my blog.(16) So punctilious was Lord Mackay that civil servants were instructed not to pass on ÔÇÿpoliticalÔÇÖ messages on his behalf.
Related Words
(1) punctilious ::
રીતભાતમાં ચોક્કસ
Synonyms
Adjective
1. meticulous ::
ઝીણવટભરી
2. conscientious ::
પ્રમાણિક
3. diligent ::
મહેનતું
4. scrupulous ::
શુદ્ધ દાનતવાળા
5. careful ::
સાવચેત
6. painstaking ::
ઉદ્યમી
7. rigorous ::
સખત
9. methodical ::
પદ્ધતિસરના
10. particular ::
ખાસ
11. strict ::
કડક
12. fussy ::
મિથ્યાડંબરયુક્ત
13. fastidious ::
અભિર્રચી માં ચોખલિયું
14. finicky ::
વધારે પડતી ચોકસાઇવાળા
15. pedantic ::
વિદ્યાડબંરવાળી
17. persnickety ::
persnickety
Antonyms
1. casual ::
કેઝ્યુઅલ
2. informal ::
અનૌપચારિક
3. unceremonious ::
અવિનયી
Different Forms
punctilious, punctiliously, punctiliousness
English to Gujarati Dictionary: punctilious

Meaning and definitions of punctilious, translation in Gujarati language for punctilious with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of punctilious in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "punctilious"

What punctilious means in Gujarati, punctilious meaning in Gujarati, punctilious definition, examples and pronunciation of punctilious in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Ready
તૈયાર, કરવામાં, પાકેલા, આગળ, ઓપન, સંમત, મફત, ના વિષે, જતા, ઊભા, સાહસિક, ઝડપી, કાફલો, તાત્કાલિક, આગળ જોઈ, બેચેન, લક્ઝુરિયસ, જંગમ, પ્રોમ્પ્ટ, સ્વિફ્ટ, હરવાફરવામાં ચપળ કે ચાલાક, ઇરાદો, વળેલું, ઇચ્છુક, વલણ, , વૃત્તિનું, કશુંક કરવા ઇચ્છુક, સીધા, કોઈ રન નોંધાયો નહીં, અધિકાર, સંપૂર્ણ, હાજર, કોમળ, વ્યગ્ર, પારો, પ્રકાશ, ચેતવણી, ઉલ્લાસી, હાથમાં, નિપુણ, હોંશિયાર, નિષ્ણાત, કહીને, જવાબદાર, ચાલાક, દબાણ, પરિશ્રમીતૈયાર, , માટે તૈયાર, ઉત્સુક, તરસ્યો, ઇચ્છુકતૈયાર, સજ્જ, બનાવવા, નકશા, , રોકડ, તૈયાર મની, ઘટતું
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.