English to Gujarati Meaning :: quixotic

ધૂની, અવ્યવહારુ, તરંગી
Quixotic :
ધૂની
- ધૂની
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) not sensible about practical matters; idealistic and unrealistic

Show Examples
(+)

(1) Still, it also serves to accentuate the film's central point, that represented images often provide the basis of our hopes and dreams, no matter how quixotic those dreams may be.(2) It was unprecedented, quixotic and admirable.(3) If this doesn't seem quixotic enough in today's gruesome circumstances, he also has to confront religious parties on the city council and an inept central government that won't give him a serious budget.(4) Others existed only as working hypotheses, unrealized plans or quixotic fantasies.(5) His quixotic , idealist appeal for justice contrasts sharply with the rest of the exhibition, in which justice does not seem to be expected.(6) This quixotic politician became obsessed with the plight of Afghanistan, the Afghan people, and with taking the fight to the Soviets directly.(7) The building in the flesh is so run-down that the desire to restore it seems both heroic and quixotic : an act justified only by perfect faith.(8) She responded with a quixotic courage that eventually infected me; during her two-year illness, I'd grown less pessimistic both about her prognosis and about life itself.(9) He was presented as the quixotic radical, the gregarious populist, the lovable dissenter, the rare honest liberal, the minority of one.(10) We should reject fiery rhetoric and quixotic ambitions and demand from our public officials ÔÇÿjust the facts.ÔÇÖ(11) It is an old-fashioned project, and a quixotic one, but deeply moving in its hope that Wyclif's Bible and Burns's songs form an inheritance we would all want, if only we knew about it.(12) And yet, each season, another hundred people reach New York by the train, or the bus or the plane, bringing their fresh faces, strong voices and quixotic aspirations to the Mecca of musical theater.(13) So while the challenge facing the peace movement in south Asia is daunting, it is by no means impossibly quixotic .(14) The truth is slippery, and plumbing the past to catch hold of it is as quixotic a quest as the search for the perfect bottle of wine, but it is a noble and necessary one.(15) Political instability means economic uncertainty, and popular aspirations for a growing economy and a stable, professional government seem increasingly quixotic .(16) To shield children right up to the age of 18 from exposure to violent descriptions and images would not only be quixotic , but deforming; it would leave them unequipped to cope with the world as we know it.
Related Words
(1) quixotic ::
ધૂની
Synonyms
Adjective
1. idealistic ::
અવ્યવહારુ
2. romantic ::
રોમેન્ટિક
3. visionary ::
સ્વપ્નદ્રષ્ટા
4. utopian ::
આદર્શ
5. extravagant ::
ઉડાઉ
6. starry-eyed ::
સ્ટેરી ડોળાવાળું
7. unrealistic ::
અવાસ્તવિક
8. unworldly ::
unworldly
9. impractical ::
અવ્યવહારુ
10. impracticable ::
અવ્યવહારુ
11. unworkable ::
નકામી બની ગઇ
12. impossible ::
અશક્ય
Antonyms
1. clear-eyed ::
સ્પષ્ટ નજરે
2. clear-sighted ::
સ્પષ્ટ બુદ્ધિનું
Different Forms
quixotic
English to Gujarati Dictionary: quixotic

Meaning and definitions of quixotic, translation in Gujarati language for quixotic with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of quixotic in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "quixotic"

What quixotic means in Gujarati, quixotic meaning in Gujarati, quixotic definition, examples and pronunciation of quixotic in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Remove
દૂર, ચોરી, કોરે લેવા, ભેગા, સમૂહ, દૂર લઈ, વીખરાવું, ચાલ, પાળી, ટ્રાન્સફર, સિવાય, જુદું પડવું, પાછી ખેંચી, એકાંત, રચવું, નાબૂદ, બંધ, પસંદ, એકત્ર, નાશ, આ બોલ પર વિચાર, બહાર આવે છે, બહાર પ્રવાહ, જગાડવો, વિરામ, અવરોધવું, વિખેરી નાખવું, ઉલ્લંઘન, કાઢી મૂકવું, બરતરફ, બહાર કાઢો, બહાર મૂકૉ, ભાવ, દાખવી, લિફ્ટ, પુનઃપ્રાપ્ત, ટૂંકસાર, જડમૂળથી ઉખેડી નાખવું, સ્થાનભ્રષ્ટ, ખેંચી, બહાર ડ્રો, પરદેશમાં કાયમી વસવાટ કરવો, ભાગી જાઓ, દૂર પસાર, બહાર પસાર, છોડી, , ચલિત, ફેરફાર, બદલી, વૈકલ્પિક, એક્સચેન્જ, સ્થાળાંતર, અનુવાદ, એકલુ, બંધ કૉલ, અશ્રુ, વિમૂઢ કરવું, ઘટાડવા, ફેર, બદલવાનો, સમાપ્ત, પરિપૂર્ણ, વધ, ચૂકતે કરવું, ખાતરી કરાવવી, પતાવટ, સમાધાન, ધોવું, શુદ્ધ, દોષમુક્ત, વિનાશ, મારી, ખેડવા, રદિયો, નિવારણ, છૂપાવવા, અર્ક, મનમાંથી કાઢી નાખવું, કોરે મૂકે, કોરે સુયોજિત, અભરાઈએ ચઢાવવી, રાખી દો, દૂર ડ્રો, સાફ કરી નાખવું, કાઢીદૂર, વળાંક, બરતરફી, ખસી, ચાલદૂર, ટ્રાન્સફર, અનુવાદ, પરિવહન, , દૂર સાફ, આડો દાંડો
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.