English to Gujarati Meaning :: scratch

નખ, ખણવું કે ખોતરવું, શરીર ખંજોળવુંખંજોળવુંકાપો
Scratch :
શરૂઆતથી
- શરૂઆતથીઉઝરડાસ્ક્રેચમુદ્દેscratchilyખંજવાળ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) an abraded area where the skin is torn or worn off(2) a depression scratched or carved into a surface(3) informal terms for money(4) a competitor who has withdrawn from competition(5) a line indicating the location of the start of a race or a game(6) dry mash for poultry(7) a harsh noise made by scraping(8) poor handwriting(9) (golf(10) an indication of damage
Verb(1) cause friction(2) cut the surface of; wear away the surface of(3) scrape or rub as if to relieve itching(4) postpone indefinitely or annul something that was scheduled(5) remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line(6) gather (money or other resources(7) carve, cut, or etch into a material or surface

Show Examples
(+)

(1) However, people in movies routinely jump through plate glass windows without receiving a single scratch .(2) I won't get the benefit of those eighteen shots because it is a scratch event but at least I could make an attempt at qualifying.(3) Failing to scratch out a run against a starter such as Kip Wells is much different than what happened Sunday.(4) It doesn't matter if you're a duffer or a scratch golfer, there are a wide variety of courses with unique layouts and challenges for golfers of all skill levels.(5) Residents scratch out a living amid blocks of abandoned, boarded up, burned-out row houses and vacant warehouses.(6) Glass was taking courses at KU, so he joined a scratch league at the student union.(7) The newspapers were filled with images of people buried in rubble, yet walking away without a scratch .(8) I picked up the paper clip as my mind told me ÔÇÿJust one little scratch wont hurt.ÔÇÖ(9) She then proceeded to spend a homeless night in strange surroundings out in the cold before being found, without a scratch on her, by her worried owners.(10) Oh wait scratch that I do plan ahead.(11) Hendley held out hope the rest of the night that the Cubs might scratch out a run, but saw those hopes diminish rapidly as Koufax got stronger and stronger.(12) She crawled back into bed when she heard a scratch at her bedroom door.(13) A few moments later I heard the scratch of a match against a striker, then smelled the sweet acrid aroma of marijuana.(14) Conjunctivitis may also occur due to allergies or from a scratch on the surface of the eye.(15) With the pitch already booked but no one to play, word reached the Lashings pub, where a scratch team was hastily put together among staff and regulars.(16) Cases hitting the ground will inevitably pick up grit that can scratch the inside of the die and leave a mark on every case loaded.
Related Words
(1) from scratch ::
શરૂઆતથી
Synonyms
Noun
1. graze ::
ચરવું
2. scrape ::
ભંગાર
3. prick ::
પ્રિક
4. scar ::
ડાઘ
5. start ::
શરૂઆત
6. scribble ::
સ્ક્રિબલ
7. lolly ::
Lolly
8. scraping ::
ચીરી નાખતી
Verb
10. scrape ::
ભંગાર
11. graze ::
ચરવું
12. cross out ::
બહાર પાર
13. withdraw from ::
ખસી
14. fret ::
fret
15. grave ::
કબર
16. cancel ::
રદ
17. itch ::
ખંજવાળ
18. come up ::
ઉપર આવ
19. scratch up ::
અપ ખંજવાળી
20. expunge ::
કાઢી નાખશો
Different Forms
scratch, scratched, scratches, scratchily, scratching, scratchy
English to Gujarati Dictionary: scratch

Meaning and definitions of scratch, translation in Gujarati language for scratch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of scratch in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "scratch"

What scratch means in Gujarati, scratch meaning in Gujarati, scratch definition, examples and pronunciation of scratch in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Grace
ગ્રેસ, તરફેણ, દયા, લાભ, વરદાન, , લાવણ્ય, વશીકરણ, દેવતા, કરુણા, પ્રેમ, સુંદરતા, ખૂબસૂરતી, માફી, બહાનું, બિહેવિયર, આભૂષણ, પ્રતિષ્ઠાપન, બેચેની, આકર્ષણની, સદ્ગુણ, ગુણવત્તા, શ્રેષ્ઠતા, સારી, સૌંદર્ય, ઇચ્છા, સુખચેન, પ્રસન્નતા, નાનો હિસ્સો, ભલમનસાઈ, પેઇન્ટિંગ, સુશોભન, ડ્રેસિંગ, શાશ્વત જીવન, પ્રાર્થના, મિત્રતા, એલાયન્સ, એમિટી, દેખાવ, ગૌરવગ્રેસ, વશીકરણ, સ્વાદિષ્ટ, સૌંદર્ય, નિર્મળતા, સારી રમૂજ, આકર્ષણ, અપીલ, લાલચ, સારી સંવર્ધન, તરફેણ, પર સ્મિત, , મિત્રની જેમ વર્તવું, લાભ, ગ્રેસ, પુરસ્કાર, વ્યવસ્થા, સુશોભન માટે વાપરવાની સામગ્રી, શણગારવું, સજાવવું, શનગાર, વસ્ત્રની, આભૂષણ, સુંદર, સુશોભિત કરવું, સજાવટ, ભરત ભરવું, ઇનામ, ટીખળ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.