English to Gujarati Meaning :: tender

ટેન્ડર, નિવિદા, નિવિદાન, પુરવઠા-ગાડી, પુરવઠા ડબોકુમળું
Tender :
ટેન્ડર
- ટેન્ડરસુપરત કરેલટેન્ડર ભરનારtenderestટેન્ડરિંગ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) something that can be used as an official medium of payment(2) someone who waits on or tends to or attends to the needs of another(3) a formal proposal to buy at a specified price(4) car attached to a locomotive to carry fuel and water(5) a boat for communication between ship and shore(6) ship that usually provides supplies to other ships
Verb(1) offer or present for acceptance(2) propose a payment(3) make a tender of; in legal settlements(4) make tender or more tender as by marinating, pounding, or applying a tenderizer
Adjective(1) given to sympathy or gentleness or sentimentality(2) hurting(3) young and immature(4) having or displaying warmth or affection(5) easy to cut or chew(6) physically untoughened(7) (used of boats(8) (of plants

Show Examples
(+)

(1) Pour the syrup over the figs and place them in the oven until they are tender and sticky.(2) We'll probably use either a small tender or our six-foot rowing boat depending on the numbers.(3) If frost is predicted, fling some fleece over fruit trees and more tender shrubs.(4) We nearly missed the last tender back to the ship.(5) The plan was to look older than my tender years.(6) There are fresh fruit juices and tender coconut.(7) No. 1057 represented the final years of steam with a Pyle National headlight centred on the smokebox door and a standard tender .(8) He was late for a question and answer session with Paul Allott, who announced that the good French champagne on St Barth's had caused Gower to miss his tender back to the ship.(9) All good dives finally come to an end and he surfaces, hooks in hand, beside the branch boat, inflates his BC, slips out of his gear and carefully hands in the hooks to a boat tender .(10) He has collected a wealth of happy memories since he joined the team at the tender age of 15.(11) Protect tender plants after the ground freezes with a layer of loose mulch.(12) what price should we tender for a contract?(13) She has had a major change in her life at the tender age of 19.(14) a minimum tender price(15) She winced in pain as her sheets slid against her tender skin.(16) The duck livers with orange sauce were tender and tasty.
Related Words
(1) legal tender ::
લિગલ ટેન્ડર
Synonyms
Adjective
1. caring ::
કાળજી
2. affectionate ::
લાગણીપૂર્ણ
4. delicate ::
નાજુક
5. sore ::
વ્રણ
6. young ::
યુવાન
7. difficult ::
મુશ્કેલ
8. sensitive ::
સંવેદનશીલ
9. tippy ::
ટિપ્પી
Noun
10. bid ::
બોલી
11. stamp ::
સ્ટેમ્પ
12. supply ship ::
પુરવઠા જહાજ
14. cutter ::
કટર
Verb
15. offer ::
ઓફર
16. put in a bid ::
બિડ મૂકી
17. tenderize ::
માંસ ને ટીપીને પોચું કુમળું બનાવવું
18. bid ::
બોલી
Antonyms
1. tough ::
ખડતલ
Different Forms
tender, tendered, tenderer, tenderest, tendering, tenderize, tenderizes, tenderly, tenderness, tenders
English to Gujarati Dictionary: tender

Meaning and definitions of tender, translation in Gujarati language for tender with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of tender in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "tender"

What tender means in Gujarati, tender meaning in Gujarati, tender definition, examples and pronunciation of tender in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Strike
હડતાલ, બહાર નીકળી જવું, પહોળાઈ, લંબાઈ, મોસમ, યોગ્ય સમયહિટ, હડતાલ, મૂકે, મુગ્ધ, વિમૂઢ કરવું, ઇજા, , મારવું, દુ: ખી, લાદવું, સેવા, પ્લાન્ટ, સુધી પહોંચવા, બહાર સેવા, બહાર નીકળી જવું, મારી, હરાવ્યું, સૂકવવું, સ્રાવ બહાર કાઢે છે, ફટકો, રમવા, ધ્વનિ, તેનો અવાજ કાઢવો, લાકડી, પિયર્સ, દ્વારા ચલાવવામાં, ગોર, બોન્ડ, સખત મારપીટ, કોઈ રન નોંધાયો નહીં, સ્વીચ, રામ, સખ્ત સજા, મુક્કો, ખાનપાનગૃહ, મારવું લાકડીથી, બેંગ, ખખડાવવું, વધ, આઘાત, કઠણ, પડવું, બળવા, ઘા, ચાબુક, પાઉન્ડ, વિશે મારવું, રજાઇ, બોલ લેવા, નિવૃત્તિ, પાછી ખેંચી, અલગ, સ્ટેમ્પ, પ્રભાવિત, પ્રિન્ટ, પ્રેસ, છાપ, સીલ, ચિહ્ન, મૃત્યુઘંટ, રિંગ, ડીંગ, ઘંટડી, મોટરના કાચ ઉપરથી બરફ કાઢી નાખવું, ફાડવું, સૂચવે છે, વળાંક, ઉપર આવ, વધારો, ઉઠવું, ઊગવું, ચઢવા, યથાર્થ, ડાળી, આરંભ, યાદ, આ બોલ પર સેટ, ની દિશામાં ચાલવું, બહાર છોડી, બહાર કાઢે છે, બાકાત, દૂર, બહાર શાસન, વિનિમય, સ્લાઇસ, આત્મસાત થવું, સિંક
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.