English to Gujarati Meaning of soft - સોફ્ટ


Soft :
સોફ્ટ

કઠોરતાને ઢાંકનારી બાહ્ય સૌમ્યતા, સોફ્ટ, લિલી, સ્ત્રીનું, પાગલ, મંદબુદ્ધિ, ઈડિયટ્સ, મૂર્ખ, કમજોર

સોફ્ટ, ટેન્ડર, હળવા, મુલાયમ, નરમ, ટીપી, સૌમ્ય, પ્રકાશ, પેટિટ, નીચા, લવચીક, સરળ, આકર્ષક, વિમાન, સાદુ, કુદરતી, સ્ત્રીની, સ્ત્રી, નામર્દ, બીજકોશવાળું કિંતુ પુંકેસર વિનાનું કેવળ સ્ત્રીકેસરવાળું, શાંત, શાંતિપૂર્ણ, સ્વસ્થ, સ્ત્રીને શોભે એવું, સ્ત્રીનું, બાસ, ટૂંકા, નબળા, નબળું, અશકત દિમાગનો, નમ્ર, ઉદાર, કરુણાસભર, લાગણીશીલ, લાગણી, ધીમેધીમે આગળ વધી, બીટુમેન ના, લાગણીપૂર્ણ, પ્રેમાળ, ગરમ, પ્રેમાળ હ્રદયના, આહલાદક, લાદી, ગમે તેવા, મનોરંજક, Pappy, નાજુક, હળવી, દૂધિયું

સોફ્ટનરમsoftestsoftiessoftlyનરમાઈસોફ્ટવેરsofty
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of soft in English
Adjective(1) yielding readily to pressure or weight(2) compassionate and kind; conciliatory(3) (of sound(4) easily hurt(5) produced with vibration of the vocal cords(6) not protected against attack (especially by nuclear weapons(7) (used chiefly as a direction or description in music(8) (of light(9) (of speech sounds, as `s' and `sh'(10) (of a commodity or market or currency(11) using evidence not readily amenable to experimental verification or refutation(12) tolerant or lenient(13) soft and mild; not harsh or stern or severe(14) having little impact, or light(15) out of condition; not strong or robust; incapable of exertion or endurance(16) willing to negotiate and compromise
Adverb(1) in a relaxed manner; or without hardship
Examples of soft in English
(1) Fall Frost Coming, painted in 1966, is a large canvas that features muted trees with soft edges.(2) Lines of business range from clothing, knitted fabric, and leather goods, to food, soft beverages, and liquor.(3) She hated his kisses because his lips were always cold and soft to the touch, too soft , not firm like Timothy's.(4) Most people acknowledge the big difference between the dangers of soft drugs such as cannabis and the likes of heroine and cocaine.(5) And the news itself should be lighter and more digestible: short cycles, interspersed with a lot of soft news.(6) I think it's a soft drug as they say, and shouldn't carry those heavy penalties.(7) The soft carpet beneath his feet might as well be molasses, sucking him down, trapping him.(8) They react even to disturbing news with a resigned smile and soft words.(9) People are being raised to be soft and stupid, and I think it is really about slowly wiping out dissidence and uniqueness in the culture, I really do.(10) Her voice was soft and sounded so far away, but as always, it was enough.(11) By this I am indicating that a soft currency may be acceptable for a while - the question is: For how long?(12) Create suds in a bowl and apply the suds to the leather surface with a soft cloth or sponge.(13) Moving from house to house to house, from area to area, I noticed how hard water and soft water affect the skin on my face.(14) The dissolved salts in hard water have a similar effect, so soft water is advised.(15) Janssen, though beautiful, has no soft edges - her face is angular, her nose sharp, her amazing figure more sculpted than curved.(16) The weather was fantastic, velvety warm, with a nice soft breeze.
Related Phrases of soft
(1) soft drinks ::
હળવા પીણાંઓ
(2) soft copy ::
સોફ્ટ કોપી
(3) soft tissue ::
સોફ્ટ પેશી
(4) soft touch ::
હલકું સ્પર્શ
(5) soft skills ::
વ્યવહાર આવડત
(6) soft skill ::
સોફ્ટ કૌશલ્ય
(7) soft spot ::
સોફ્ટ હાજર
(8) soft music ::
સોફ્ટ સંગીત
(9) soft palate ::
સોફ્ટ પેલેટ
(10) soft-hearted ::
નરમ હૃદયનો
Synonyms
Adjective
1. mushy ::
નરમ
2. swampy ::
કીચડ
3. squashy ::
squashy
4. velvety ::
કઠોરતાને ઢાંકનારી બાહ્ય સૌમ્યતા
5. gentle ::
સૌમ્ય
6. dim ::
મંદ
7. pale ::
નિસ્તેજ
8. quiet ::
શાંત
9. blurred ::
ઝાંખો
10. kind ::
પ્રકારની
11. lenient ::
હળવી
12. foolish ::
મૂર્ખ
13. subdued ::
જીતી
14. piano ::
પિયાનો
15. balmy ::
મધુર
16. delicate ::
નાજુક
17. cushy ::
રુચિકર
19. flabby ::
ચામડી સંબંધી
20. sonant ::
sonant
Adverb
21. easy ::
સરળ
Antonyms
1. booming ::
તેજીમય
2. loud ::
ઘોંઘાટીયા
3. piercing ::
ભેદન
4. plangent ::
plangent
5. resounding ::
પ્રચંડ
6. ringing ::
રિંગિંગ
7. roaring ::
ઘૂંઘવાતી
8. sonorous ::
sonorous
9. stentorian ::
stentorian
10. thundering ::
પ્રચંડ
Different Forms
soft, softer, softest, softies, softly, softness, software, softy
Word Example from TV Shows
♪ Soft kitty...

♪ Soft kitty...

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23

The fire is burning your pretty soft skin.

The fire is burning your pretty SOFT skin.

Game of Thrones Season 1, Episode 9

(SINGING)
Soft kitty, warm kitty

(SINGING) Soft kitty, warm kitty

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

Sing me

Sing me "Soft Kitty."

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

(SOFT THUMPING)

(SOFT THUMPING)

Game of Thrones Season 5, Episode 2

English to Gujarati Dictionary: soft

Meaning and definitions of soft, translation in Gujarati language for soft with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of soft in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'soft'

What soft means in Gujarati, soft meaning in Gujarati, soft definition, examples and pronunciation of soft in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History