English to Gujarati Meaning :: damper

ઉત્સાહ ભંગ કરનાર વસ્તુ, ઉત્સાહ ભંગ કરનારાં વ્યક્તિ, ભઠ્ઠીમાં હવા આવ-જાનું નિયમન કરવાની યોજના
Damper :
અવરોધ
- અવરોધડેમ્પર્સ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a movable iron plate that regulates the draft in a stove or chimney or furnace(2) a device that decreases the amplitude of electronic, mechanical, acoustical, or aerodynamic oscillations(3) a depressing restraint
Adjective(1) slightly wet

Show Examples
(+)

(1) When your home is warm enough, the thermostat causes the damper to close, and the fire burns at a reduced level.(2) The lorry strike has certainly thrown a damper on the affairs of the market for the last three days.(3) Each damper then effectively does its own thing, responding to what each individual wheel is doing and controlling the stance, roll and pitch of the car.(4) Presumably, that and the rest of Duke's so-so publicity over recent months has put something of a damper on his efforts to unload the mansion.(5) An open damper in a fireplace is the equivalent of having a 30-by - 6-inch hole in the roof, or about 180 square inches.(6) Use a hinged damper weather hood to prevent backdraft and place it at least 12 inches off the ground.(7) another damper on reactor development was the problem of safeguards(8) The term-end exams at this time of the year when most children have their noses buried in text books is hardly a damper to the ICDB initiatives.(9) However, Councillor Dwight Reimer put an immediate damper on this suggestion, pointing out Hirschfeld Road lacks the base for an asphalt layer and would have to be completely rebuilt at much greater cost.(10) And for a population always complaining about the weather - the tropical summer throws a damper on everything - all rushing to the beaches for some relief.(11) When a pianist actually looks at the damper action while pedaling, or watches the hammers strike the string for only a split second, her body will shift to a more kinesthetic, intuitive and efficient mode.(12) The crankshaft also has a viscous type torsional vibration damper .(13) Managing your monthly credit card bills can be a damper on your free time, but how about retracing the entire bill in black marker and photo documenting every purchase on your statement?(14) Cycling fans and adjusting damper settings can cut fan motor loads and reduce exfiltration, potentially cutting uncontrolled exhaust of conditioned air.(15) The front end of the crankshaft features a damper designed to absorb idiosyncratic vibrations and minimize the transmission of vibration to the belt drive.(16) For example, on most bath fans and kitchen exhaust hoods, the damper is located on the housing of the fan unit, right at the point where the vent pipe attaches to the housing.
Related Words
(1) damp ::
ભીના
Synonyms
Noun
1. curb ::
કિનાર
2. check ::
ચેક
3. restraint ::
સંયમ
4. restriction ::
પ્રતિબંધ
5. limit ::
મર્યાદા
6. limitation ::
મર્યાદા
7. constraint ::
નિગ્રહ
8. rein ::
લગામ
9. brake ::
બ્રેક
10. control ::
નિયંત્રણ
11. impediment ::
અવરોધ
12. chill ::
ઠંડી
13. pall ::
પલ
14. gloom ::
તમસ
Adjective
15. moist ::
ભેજવાળી
17. wettish ::
wettish
20. humid ::
ભેજવાળું
21. steamy ::
steamy
22. muggy ::
ભેજવાળો
23. clammy ::
ચીકણી
24. sweaty ::
sweaty
25. sticky ::
ભેજવાળા
26. dank ::
ભેજવાળું
27. moisture-laden ::
ભેજ-યુક્ત
28. wet ::
ભીનું
30. rainy ::
વરસાદી
31. drizzly ::
drizzly
33. misty ::
ધુમ્મસભર્યા
34. foggy ::
ધુમ્મસિયું
35. vaporous ::
vaporous
36. dewy ::
સ્ફૂર્તિદાયક
Different Forms
damper, dampers
English to Gujarati Dictionary: damper

Meaning and definitions of damper, translation in Gujarati language for damper with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of damper in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "damper"

What damper means in Gujarati, damper meaning in Gujarati, damper definition, examples and pronunciation of damper in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Bound
બાઉન્ડ, બાંધી, વિશ્વાસ, ગરબડિયા, પાંચનો, બંધ, આજ્ઞાકારી, મર્યાદા, જવાબદાર, વિષય, કહ્યાગરું, વાવેતર, પહેરવામાં, , સંવેદનશીલ, ફરજિયાત, જરૂરી, હિતાવહ, અહેસાન, લખેલા, બનેલા, આતુરમર્યાદા, સીમા, સરહદ, રેખા, બાઉન્ડ, અધિકારક્ષેત્ર, પ્રદેશ, જિલ્લા, સ્થળ, ક્ષેત્ર, કૂદી, કૂદવાની ભયંકર, વિનોદ, લીપ, સેલી, પરિપ્રેક્ષ્યમાં, આસપાસના, ઘેરાવોપ્રતિબંધિત, મર્યાદા, બાઉન્ડ, નક્કી, દામણ, આંતરવું, સીમાંકન, , વ્યાખ્યાયિત, કાબૂમાં રાખવું, સંચાલન, લગામ, રાશ, આવરી લે, આસપાસ, બંધ, બિંબ, ઘેરવું, સીમિત, કેળવેલા ઘોડાની ઊંચી છલંગો અને પાટુ, લીપ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.