English to Gujarati Meaning :: reduction

ઘટાડોરૂપાંતર, પાયરી-ઉતાર, પરિવર્તન
Reduction :
ઘટાડો
- ઘટાડોઘટાડાવાદીઘટાડો
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the act of decreasing or reducing something(2) any process in which electrons are added to an atom or ion (as by removing oxygen or adding hydrogen(3) the act of reducing complexity

Show Examples
(+)

(1) In a medium saucepan, bring the lobster stock reduction to a boil, add the cream, and simmer until reduced by half.(2) Oxidation and reduction are two processes that are quite common in chemical reactions.(3) A reduction in duties and taxes can significantly influence demand in a category that is price-sensitive.(4) Subsequent plain films and computed tomography confirmed satisfactory reduction with no acetabular fracture.(5) A reduction in the intensity of training is recommended during the healing period.(6) Failure to reduce the dislocation successfully using these methods necessitates reduction under general anesthesia.(7) Seven years prior to admission, he sustained a traumatic ankle fracture that required surgical reduction .(8) A reduction in competition is not what consumers want.(9) Experimentation is necessary to determine the dilution required for a particular reduction .(10) The simple idea is that the student scores the piano reduction of, say, a Mozart symphony for the same forces as Mozart uses and then compares his version with Mozart's full score.(11) Radiographs should be taken when the physician is uncertain of dislocation or reduction .(12) A reduction in tooth decay would reduce the risks of children dying during dental anaesthetics.(13) talks on arms reduction(14) A wonderful sweet sauce, a reduction of olive oil and ketchup, had been dotted in the four cardinal points of the plate.(15) Secondary alcohols can be formed by reduction of the ketone by hydrogen gas in the presence of a catalyst.(16) In particular Zhang sees the reduction of fractions to a common denominator as hard.
Related Words
(1) noise reduction ::
ઘોંઘાટ પ્રદૂષણ
Synonyms
Noun
2. cutback ::
cutback
5. discount ::
ડિસ્કાઉન્ટ
7. diminution ::
ઓસાર
Antonyms
1. accession ::
રાજ્યારોહણ
2. addition ::
વધુમાં
Different Forms
reduction, reductionist, reductions
English to Gujarati Dictionary: reduction

Meaning and definitions of reduction, translation in Gujarati language for reduction with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of reduction in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "reduction"

What reduction means in Gujarati, reduction meaning in Gujarati, reduction definition, examples and pronunciation of reduction in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Order
આદેશ, ક્રમમાં, આજ્ઞા, હુકમનામું, બોલી, ક્રમ, શ્રેણી, મંદન, પરિવર્તન, સૂચના, મનાઈ હુકમ, પોઇન્ટ, રાખે છે, સંકેત, શિસ્ત, સિસ્ટમ, , નિયમ, પદ્ધતિ, કાર્યક્રમ, ઉત્તરાધિકાર, સંવાદિતા, ચાર્જ, અધિકૃતિ, ભથ્થાં, લેઆઉટ, એરે, સેટિંગ, વ્યવસ્થા, શનગાર, રસીદ, ડ્રાફ્ટ, શૈલી, વૈવિધ્યપૂર્ણ, પાલન, પ્રથા, આદત, ટેવ, કસરત, વાપરવુ, બિલ, વ્યવહાર ચિટ્ઠી, કાગળ, ડિલીવરી નોંધ, વર્ગ, ચોરસ, જૂથ, જીનસ, સૉર્ટ, કોનકોર્ડ, વાક્યરચના, ફળ, ફળો, પરિણામ, સામાન્ય, સામાન્યતાની, સુઘડતા, વ્યવસ્થિતપણું, પંક્તિ, રેખા, પાટલી ગૂંથવી, તંત્ર, ધાર્મિક, ફોર્મ, યોજના, સમુદાય, લોકો, સંપ્રદાય, સમાજ, સામાજિક વર્ગ, જાતિ, મંજૂરી, પરવાનગી, પ્રભુત્વ, ચાલશે, પકડી રાખવું, સત્તા, કેનન, શિક્ષણ, કાયદો, પરંપરા, પ્રવેગો, માર્ગ, પ્રક્રિયા, સંમતિ, પરમિટ, છોડીક્રમમાં, આદેશ, બોલી, , લાદવું, આપી, મૂકે, વ્યવસ્થા, સુશોભન માટે વાપરવાની સામગ્રી, શણગારવું, સજાવવું, શનગાર, નિકાલ, સંતુલિત, આયોજન, એરે, સમૂહ, વર્ગીકરણ, જૂથ, ટ્રિમ, કાબૂમાં રાખવું, સંચાલન, લગામ, રાશ, સુચના, સીધા, ઠરાવવું, ચાર્જ, પરમિટ, અગાઉથી નક્કી કરી મૂકવું, જરૂરી, અધિગ્રહણ, રાખે છે
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.