English to Gujarati Meaning :: reserve

ઉપભોગ કે ઉપચાર મુલતવી રાખવો, ભવિષ્યને માટે રાખી મૂકવું, -નો કબજો અથવા કાબૂ પોતાની પાસે (ચાલુ) રાખવો, -ને માટે અલગ કાઢી મૂકવું; અગાઉથી બેઠક લઇ રાખવી, ભવિષ્યમાં ઉપયોગ માટે રાખી મૂકેલી વસ્તુ, કંપનીની મૂડીમાં ઉમેરેલો નફો, ગમે ત્યારે વાપરવા માટે મળી શકે એવી રીતે રાખેલી મૂડીઆરશણ કરવું
Reserve :
અનામત
- અનામતઅનામતઅનામતઆરક્ષિત
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) formality and propriety of manner(2) something kept back or saved for future use or a special purpose(3) an athlete who plays only when a starter on the team is replaced(4) (medicine(5) a district that is reserved for particular purpose(6) armed forces that are not on active duty but can be called in an emergency(7) the trait of being uncommunicative; not volunteering anything more than necessary
Verb(1) hold back or set aside, especially for future use or contingency(2) give or assign a resource to a particular person or cause(3) obtain or arrange (for oneself(4) arrange for and reserve (something for someone else

Show Examples
(+)

(1) The closing date for season ticket holders to reserve their seats and get discounted tickets for the friendly match is tomorrow.(2) An additional battalion was made available for ├ö├ç├┐corps use,├ö├ç├û and another battalion as an artillery reserve for the army.(3) roll out half the dough and reserve the other half(4) First, the river that would be dammed was an important source of fish and crayfish, and the lands that would be flooded were used as a hunting reserve for deer.(5) He then voluntarily developed and trained a reserve force of assorted Army troops trapped with the Marines.(6) Many of the lots will be sold without reserve , and the bulk of the paintings carry estimates of between ├ö├®┬╝500 and ├ö├®┬╝3,000.(7) The appeal is expected to finish today, but the judges will reserve their decision, with judgement expected to be announced within three months.(8) Like all of us he had been thrown in at the deep end with this stupid rowing idea, but he seemed to really try his hardest to do the best he could, despite his natural reserve .(9) The 27-year-old has been given a week's trial and is likely to get a chance to impress in a reserve team game.(10) If we reserve consecrated bread and wine and kneel before it, why should we not preserve the world with the same reverence?(11) He looks after the land as a private reserve for wildlife habitat, running marsupials and their predators instead of cows.(12) She always managed to reserve two seats for us at the bar.(13) Why is it that only people living within 100 metres or a neighbouring property or Council, can appeal against the granting of a private timber reserve ?(14) If a marinade is to be used later for basting or for serving as a sauce, reserve a portion of it before adding the beef.(15) He had long ago told me that he wanted me to be honest and without reserve when talking to him, and I usually found it difficult.(16) Valentine's Day sanctions gestures and words of affection in a culture otherwise characterized by public and private reserve .
Related Words
(1) to reserve ::
અનામત
Synonyms
Adjective
1. backup ::
બેકઅપ
Noun
2. stock ::
સ્ટોક
4. national park ::
રાષ્ટ્રીય બગીચો
5. reticence ::
ઓછાબોલાપણું
6. reservation ::
આરક્ષણ
7. stockpile ::
અનામત જથ્થો ઊભો
8. modesty ::
વિનય
10. substitute ::
અવેજી
Verb
11. put to one side ::
એક બાજુએ મૂકી
12. book ::
પુસ્તક
13. retain ::
જાળવી
14. defer ::
મુલતવી રાખે
15. allow ::
પરવાનગી આપે છે
Antonyms
1. release ::
પ્રકાશન
2. relinquish ::
છોડી દઈને
3. surrender ::
શરણાગતિ
4. yield ::
ઉપજ
Different Forms
reserve, reserved, reserves, reserving
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

The national reserve,\\Non carts propelled by outboard motors!\0

The national RESERVE,
on carts propelled by outboard motors!

Money Heist Season 3, Episode 8


A state can allow you to go into\\Nthe national reserve and steal the gold,\0

A state can allow you to go into
the national RESERVE and steal the gold,

Money Heist Season 3, Episode 5


They\'re melting the national reserve! Why?\0

They're melting the national RESERVE! Why?

Money Heist Season 3, Episode 7


Please reserve chitchat for your breaks,
Ms. Jensen.

Please RESERVE chitchat for your breaks, Ms. Jensen.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3


Yeah, and I reserve this word
for those rare instances

Yeah, and I RESERVE this word for those rare instances

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21


English to Gujarati Dictionary: reserve

Meaning and definitions of reserve, translation in Gujarati language for reserve with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of reserve in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "reserve"

What reserve means in Gujarati, reserve meaning in Gujarati, reserve definition, examples and pronunciation of reserve in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Lively
જેમાં વસવાટ કરો છો, જીવંત, રહેવા, મહત્વપૂર્ણ, ઝડપી, સશક્ત, જુવાન, ઉત્કટ, જુસ્સાદાર, મજબુત, ચંચળ, , ઉલ્લાસી, વ્યર્થ, સન્ની, તહેવારોની, હાર્દિક, પ્રકાશ, પ્રબળ, ઉત્સાહી, ચપળ, વ્યવહારિક, હરવાફરવામાં ચપળ કે ચાલાક, સક્રિય, અસરકારક, ઓપરેટિવ, પ્રતિક્રિયાશીલ, અથક, લક્ઝુરિયસ, જંગમ, પ્રોમ્પ્ટ, સ્વિફ્ટ, ચોખ્ખુ, સ્પષ્ટ, પ્રગટજીવંત, જીવતુંજીવંત, સ્થિતિસ્થાપક, ચેતવણી, , લીલા, સ્થૂળ, સજીવ, સશક્ત, જુવાન, આબેહૂબ, શણગારવું, ઉશ્કેરાયેલું, રંગબેરંગી, ખૂબસૂરત, ચળકાટ, સોનેરી, બહાદુર
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.