English to Gujarati Meaning of bar - બાર


Bar :
બાર

બાર, સમય, પ્રસંગ, ડઝન, રોયલ કોર્ટ, Durbar, અવરોધ, બંકર, બ્લોક, અડચણ, બોલ્ટ, કિનાર, આડશ, હકિકત, પિન, ખીલી, નખ, વાઇન દુકાન, વીશી, લેતું, રેલિંગ, રેલવે, હિમાયત, મધ્યસ્થિથી, વકીલાત, અટકાયત, સંયમ, બંધનકર્તા, લાકડી, સ્ટાફ, ધોકો, પબ, પોટ દુકાન, પબ્લિક હાઉસ ધ, પ્રકાશ, રે, દિપ્તી, ચળકાટમાં

બાર, લેતું, બંધ, અંત આણવા, દોરડાના કૂચા અને ડામરથી વહાણનાં સાંધા પૂરવા, અવરોધવું, અવરોધી, ચેક, પાદુકા, કોરે સુયોજિત, બહાર શાસન, બંધ પાર, નાબૂદ, અસ્વીકાર, બહાર છોડી, બાકાત, દૂર

બારનેકેડbarerbaresbarestbaringબારબાર્થબાર્થસબેરિસ્ટરની સનદ રદ કરવીdisbars
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bar in English
Noun(1) a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter(2) a counter where you can obtain food or drink(3) a rigid piece of metal or wood; usually used as a fastening or obstruction or weapon(4) musical notation for a repeating pattern of musical beats(5) an obstruction (usually metal(6) the act of preventing(7) (meteorology(8) a submerged (or partly submerged(9) the body of individuals qualified to practice law in a particular jurisdiction(10) a narrow marking of a different color or texture from the background(11) a block of solid substance (such as soap or wax(12) a portable .30 caliber automatic rifle operated by gas pressure and fed by cartridges from a magazine; used by United States troops in World War I and in World War II and in the Korean War(13) a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises(14) a heating element in an electric fire(15) (law
Verb(1) prevent from entering; keep out(2) render unsuitable for passage(3) expel, as if by official decree(4) secure with, or as if with, bars
Examples of bar in English
(1) A failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive approach would risk rendering it a bar to reform or improvement.(2) a bar to employment(3) Sometimes it is not treated as an absolute bar but as merely an important matter to be weighed on the balance of convenience.(4) That benefits the lessee: it removes a possible bar to registration.(5) The renovations will include an extra bar upstairs, mood lighting on the windows overlooking the river and pastel-themed decor.(6) Routinely described as a gourmet pub, it is really more of a restaurant with a small bar for pre-dinner drinks.(7) Sam reached under the bar , opened a bottle of Irish stout, and put it on the table.(8) Clark's shot hit the bar(9) He looked through the gap between the door and the wall, a small bar of light illuminating his frightened features.(10) In an unprecedented move Magistrate Nicholas got up from the bench and sat at the bar table with the witness and the accused.(11) The space can be subdivided for use as a convenience store and coffee shop or a sandwich bar .(12) the prisoner at the bar(13) In classical Athens, for an adult male to be passive was a bar to the exercise of citizenship.(14) The defendant at the bar stands indicted by the grand jury of this county with the crime of murder in the first degree.(15) A teenager from Westbury got more than he bargained for when he bit into a chocolate bar to find a piece of metal embedded in it.(16) If a tench wants to move from one side of a bar to the other it has two options.
Related Phrases of bar
(1) chocolate bar ::
ચોકલેટ બાર
(2) candy bar ::
ચોકલેટ
(3) status bar ::
સ્થિતિ સૂચક
(4) scroll bar ::
સ્ક્રોલ પટ્ટી
(5) bar chart ::
બાર ચાર્ટ
(6) gold bar ::
સોનાના બાર
(7) salad bar ::
કચુંબર બાર
(8) the bar ::
બાર
(9) menu bar ::
મેનૂ બાર
Synonyms
Noun
1. rod ::
લાકડી
2. block ::
બ્લોક
3. counter ::
કાઉન્ટર
4. tavern ::
વીશી
5. obstacle ::
અવરોધ
7. sandbar ::
sandbar
8. saloon ::
સલૂન
9. stripe ::
રંગની
10. measure ::
માપવા
11. cake ::
કેક
12. prevention ::
નિવારણ
13. legal profession ::
કાનૂની વ્યવસાય
Verb
14. bolt ::
બોલ્ટ
15. prohibit ::
પ્રતિબંધ
16. relegate ::
દેશનિકાલ
17. block off ::
બંધ અવરોધિત
18. exclude ::
બાકાત
Different Forms
bar, barer, barest, bars, barth, barthes, disbar, disbars
Word Example from TV Shows
In your entire life, how many gorgeous
women have walked up to you at a bar...

In your entire life, how many gorgeous women have walked up to you at a BAR...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 21

- Did you go to a cowboy bar?
- I __

- Did you go to a cowboy BAR? - I __

The Big Bang Theory Season 10, Episode 20

Yeah, I picked her up in the bar.
She's a doctor.

Yeah, I picked her up in the BAR. She's a doctor.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 8

No one ever bought me drinks at a bar

No one ever bought me drinks at a BAR

The Big Bang Theory Season 9, Episode 8

They had a
make-your-own-sundae bar.

They had a make-your-own-sundae BAR.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20

English to Gujarati Dictionary: bar

Meaning and definitions of bar, translation in Gujarati language for bar with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bar in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'bar'

What bar means in Gujarati, bar meaning in Gujarati, bar definition, examples and pronunciation of bar in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History