English to Gujarati Meaning of call - કૉલ


Call :
કૉલ

કૉલ, મિલ, પ્રવાહી વહેવાનો હરકોઈ, ઉપકરણ, મશીન, એન્જિન, અપીલ, આમંત્રણ, પડકાર, હિંમત, પોસ્ટ, ડાક, મેલ, બોલી, બેઠક, એન્કાઉન્ટર, દૃશ્યતા, નિમણૂક, પ્રેમીઓનું મિલન, દાવો, માંગ, દાવા, જરૂરિયાત, અધિકાર, ઉદ્ધરણ, સમન્સ, ક્રમમાં આવવા, દેખાય હુકમ, ક્રમમાં જોડાવા માટે, ક્રાય, ઉદ્ગારવાચક, કોલાહલ, કરાયો, નીચે, અભ્યર્થના, ચીસો, પાડો, કિકિયારી, કિકિયારી કરવી, ધમાલ, પ્રસંગ, ફેરો, હેતુ, ઉદ્દેશ, ઉદાહરણ, અરજી, બહાનું, શપથ, કારણ, વાણી, ભાષા, શબ્દ, ધ્વનિ

કૉલ, વિનંતી, બોલાવવા, પ્રાર્થના, બોલી, બ્રે, ઉતપન્ન, આમંત્રિત, અવતરિત, રિંગ, સરનામું, લહેકો, સીઓઓ, કિલકિલાટ, વ્હીસ્પર, નામ, ઉલ્લેખ, જાહેરાત, ખાસ નામે ઓળખાવવું, હકદાર, શીર્ષક, શૈલી, જાઓ, કોર્ટ, અવાજ કરો, ધ્વનિ, ક્રાય, ઉદગાર કાઢવો, ખૂબ ઘોંઘાટ બનાવવા, ધમાલ, ચીસો, પાડો, કિકિયારી, બહાર ગાવા, બૂમબરાડા, બેગે, ઝંખવું, લેવી, પુછવું, ઊઠવું, કિન્ડલ, ઉત્તેજિત, જગાવવામાં, જાગૃત, મળો, પર ફોન કરો, જુઓ, સંદર્ભે, ગણતરી, ધ્યાનમાં, લાગે, કલ્પના, દાવો, માંગ, દ્રઢપણે માને, બિડ બનાવવા, જરૂરી, બળ, ફરજ, ઉપકાર, બળજબરી, મર્યાદિત, વિષય બનાવવા, સાબિત, ગણવું, અપીલ, શપથ લેવા, ભારપૂર્વક બોલવું, એકાઉન્ટ, સાંભરવું, લઇ, પ્રતિષ્ઠા

કોલમાંગકહેવાયકોલરકોલ કરનારનીફોનકોલિંગકોલ્સ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of call in English
Noun(1) a telephone connection(2) a special disposition (as if from a divine source(3) a loud utterance; often in protest or opposition(4) the characteristic sound produced by a bird(5) a brief social visit(6) a demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement(7) a demand for a show of hands in a card game(8) a request(9) an instruction that interrupts the program being executed(10) a visit in an official or professional capacity(11) (sports(12) the option to buy a given stock (or stock index or commodity future
Verb(1) assign a specified (usually proper(2) ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality(3) get or try to get into communication (with someone(4) utter a sudden loud cry(5) order, request, or command to come(6) pay a brief visit(7) call a meeting; invite or command to meet(8) read aloud to check for omissions or absentees(9) send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc.; make a signal to in order to transmit a message(10) utter a characteristic note or cry(11) stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather(12) greet, as with a prescribed form, title, or name(13) make a stop in a harbour(14) demand payment of (a loan(15) make a demand, as for a card or a suit or a show of hands(16) give the calls (to the dancers
Examples of call in English
(1) give me a call(2) he's the only person I would call a friend(3) to call the steps(4) the alternative call of 2ÔÖá would be quite unsound(5) Most show the outcome is too close to call , though one poll last weekend gave Labour a strong lead.(6) the call for action was welcomed(7) A remarkable silver jubilee has prompted a York businessman to renew his clarion call for more organ donors.(8) I'll call for you around seven(9) At the moment, the race for Iowa looks too close to call , with all four front runners virtually neck and neck in the polls.(10) Whether it is what you might call professional misconduct may be another matter.(11) Many veterinarians are willing to make a house call to euthanize an animal they have cared for.(12) The scores are given from the point of view of the team or player with the black queens if there was no call , or of the calling team or player.(13) I think the ref made a bad call there(14) in the Midlands the race remains too close to call(15) The defense has one more witness, one more expert witness, to call to the stand on Thursday.(16) Before you could call a subroutine, you had to calculate its address.
Related Phrases of call
(1) call out ::
કૉલ
(2) call back ::
પાછા કૉલ
(3) call off ::
બંધ કૉલ
(4) to call ::
કૉલ કરવા માટે
(5) call on ::
પર ફોન કરો
(6) call center ::
કોલ સેન્ટર
(7) phone call ::
ફોન કૉલ
(8) call for ::
માટે કૉલ
(9) call in ::
માં બોલાવવું
Synonyms
Noun
1. cry ::
ક્રાય
2. phone call ::
ફોન કૉલ
3. visit ::
મુલાકાત
4. appeal ::
અપીલ
5. summons ::
સમન્સ
6. demand ::
માંગ
7. attraction ::
આકર્ષણ
8. decision ::
નિર્ણય
9. telephone call ::
ટેલિફોન કોલ
10. shout ::
પાડો
11. margin call ::
ગાળો કૉલ
12. claim ::
દાવો
13. birdsong ::
birdsong
14. call option ::
કૉલ વિકલ્પ
Verb
15. cry out ::
પોકાર
16. phone ::
ફોન
17. summon ::
બોલાવવા
18. convene ::
યોજવાનું
19. name ::
નામ
20. describe as ::
તરીકે ઓળખાવવાનું
21. ring ::
રિંગ
22. address ::
સરનામું
23. squall ::
squall
24. bid ::
બોલી
25. call in ::
માં બોલાવવું
26. call off ::
બંધ કૉલ
27. prognosticate ::
prognosticate
28. send for ::
માટે મોકલો
Antonyms
1. continue ::
ચાલુ
2. keep ::
રાખવું
Different Forms
call, callable, called, caller, callers, calling, callings, calls
Word Example from TV Shows
Well, people used
to call me egghead

Well, people used to CALL me egghead

The Big Bang Theory Season 12, Episode 6

In India, we just call them untouchables.

In India, we just CALL them untouchables.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 4

He'll call.

He'll CALL.

Breaking Bad Season 4, Episode 3

You heard a voice call out from the flames.
Do you remember?

You heard a voice CALL out from the flames. Do you remember?

Game of Thrones Season 6, Episode 5

I've been meaning to ask you, do you think
we should make a call about that?

I've been meaning to ask you, do you think we should make a CALL about that?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 14

English to Gujarati Dictionary: call

Meaning and definitions of call, translation in Gujarati language for call with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of call in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'call'

What call means in Gujarati, call meaning in Gujarati, call definition, examples and pronunciation of call in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History