English to Gujarati Meaning of catch - કેચ


Catch :
કેચ

કેચ, હોલ્ડિંગ, પકડી રાખવું, રીટેન્શન, બેરિંગ, પહેર્યા, ધરપકડ, કેપ્ચર, બંધનકર્તા, દહેશત, હકિકત, બાર, બોલ્ટ, પિન, ખીલી, ચોક, લાલચ, વિકસાવશે, અંકુશમાં, ટાળવા, હસ્તધૂનન, ગૂંથવું

કેચ, પકડી રાખવું, પકડવા, અંતે બંધ, લેવા, સ્પર્શ, પકડી લો, અંતે વિચાર, પર વિચાર, સમજવું, વિચાર, ફસાવવું, જપ્ત, પકડી મૂકે, ધરપકડ, દબાવે, સમાવે, પર લઇ, સમાવેશ થાય છે, પહેરવા, ગ્રેબ, કેપ્ચર, કેદ, આકર્ષિત, મુગ્ધ, પ્રેમભાવ પેદા કરવો, સાબિત, પ્રાપ્ત

કેચમનગમતુંપકડનારાઓનેકેચમોહકcatchingsઆકર્ષક
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of catch in English
Noun(1) a drawback or difficulty that is not readily evident(2) the quantity that was caught(3) a person regarded as a good matrimonial prospect(4) anything that is caught (especially if it is worth catching(5) a break or check in the voice (usually a sign of strong emotion(6) a restraint that checks the motion of something(7) a fastener that fastens or locks a door or window(8) a cooperative game in which a ball is passed back and forth(9) the act of catching an object with the hands(10) the act of apprehending (especially apprehending a criminal
Verb(1) discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly; catch somebody doing something or in a certain state(2) perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily(3) reach with a blow or hit in a particular spot(4) take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of(5) succeed in catching or seizing, especially after a chase(6) to hook or entangle(7) attract and fix(8) capture as if by hunting, snaring, or trapping(9) reach in time(10) get or regain something necessary, usually quickly or briefly(11) catch up with and possibly overtake(12) be struck or affected by(13) check oneself during an action(14) hear, usually without the knowledge of the speakers(15) see or watch(16) cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled
Examples of catch in English
(1) The Welsh terrier is a rough-coated animal with droopy ears, originally bred in Wales to catch rats, mice and other vermin.(2) So far 12 students have gone down with the virus and college staff say that unless all students are vaccinated more could catch the disease.(3) If you get a chance - like, you're at home during the day, or babysitting, or a student, or something - catch an episode.(4) Every time there's even a semblance of running water, we put something under the faucet to catch the precious drops.(5) I am afraid if we wait any longer, the fall rains will catch us.(6) Then, to my horror, I discovered there was a catch : You could only use your copy of this font with a single printer!(7) You don't want them looking at the table and thinking: Chelsea are too far ahead for us to catch them.(8) There was a little catch in Brian's voice when he responded after a long silence.(9) At the end of that week, Pip drops Herbert off to catch his ship to Cairo.(10) He dismounted just in time to catch her as she fell, and as a blanket was drawn about her, she instantaneously fell into a deep sleep.(11) it was a great catch(12) Andrew yelled as he ran to catch her before she fell to the deck.(13) Try as Emilion might, he could not teach me to throw and catch the pesky things properly.(14) The first two Toyota pickups we got into wouldn't start, even with eight men rocking them to get the engine to catch .(15) I raise my hand to smooth my hair back, catch some of it over my ear, but when I carry my hand near my hair it crackles and dances away in the dry wind.(16) The last thing you want to do is lose the ball after a good catch .
Related Phrases of catch
(1) catch up ::
મળવા
(2) catch on ::
પકડી લો
(3) to catch ::
પકડી
(4) catch fire ::
આગ લાગવી
(5) catch a cold ::
શરદી લાગી
(6) catch up on ::
અપ પકડી
(7) catch cold ::
ઠંડા પકડી
(8) catch it ::
તે પકડી
(9) catch a bus ::
બસ પકડી
(10) catch sight of ::
દૃષ્ટિ પકડી
Synonyms
Noun
1. haul ::
અંતરની
2. latch ::
લેતું
3. snag ::
snag
4. gimmick ::
ખેલ
5. stop ::
બંધ
6. pinch ::
દબાવે
7. snap ::
પળવારમાં
8. match ::
મેચ
Verb
9. seize ::
જપ્ત
10. capture ::
કેપ્ચર
11. become trapped ::
બની ફસાયેલા
12. be in time for ::
માટે સમય હોઈ
13. discover ::
શોધવા
14. engage ::
સંલગ્ન
15. perceive ::
સાબિત
16. hear ::
સાંભળવું
17. evoke ::
ઉતપન્ન
18. hit ::
હિટ
19. become infected with ::
સાથે ચેપ બની
20. ignite ::
સળગાવવાનો
21. get ::
વિચાર
22. take in ::
અંદર લઇ લો
24. hitch ::
હરકત
25. take hold of ::
પકડી લે
27. catch up with ::
સાથે પકડી
28. view ::
દૃશ્ય
Antonyms
1. miss ::
મિસ
Different Forms
catch, catcher, catchers, catches, catching, catchings, catchy
Word Example from TV Shows
If I catch a lie, you lose.

If I CATCH a lie, you lose.

Game of Thrones Season 7, Episode 6

Catch my drift?

Catch my drift?

Breaking Bad Season 4, Episode 2

I'll catch a computer virus!

I'll CATCH a computer virus!

The Big Bang Theory Season 6, Episode 1

We're gonna catch him. We gotta
do this first, okay? Come on.

We're gonna CATCH him. We gotta do this first, okay? Come on.

Breaking Bad Season 5, Episode 12

Not... not because he wants
to catch up to his friends.

Not... not because he wants to CATCH up to his friends.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 12

English to Gujarati Dictionary: catch

Meaning and definitions of catch, translation in Gujarati language for catch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of catch in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'catch'

What catch means in Gujarati, catch meaning in Gujarati, catch definition, examples and pronunciation of catch in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History