English to Gujarati Meaning of cut - કાપવું


Cut :
કાપવું

કાપવું, ચીરો, ક્લિપિંગ, વિચ્છેદન, છેદન, રદ કરવું તે, વોલ્યુમ, ભાગ, પ્લોટ, કાઢી નાંખવાનું, ઘા, વ્રણ, નુકસાન, સોળ, વિસ્ફોટ, દ્વિભાજન, વિભાજન, વિસ્ફોટના, ડિવિઝન, પાર્ટીશન, Abruption, જબરદસ્ત, ફાટવું, ફાટ, ફટકો, ઈજા, હિટ, નહેર, ચેનલ, નીચાણવાળા, પાણીની નાલી, માર્ગ, પાથ, અલબત્ત, પાથવે, ફોર્મ, ફેશન, ઠાઠ, વલણ, આકાર, પેટર્ન

કાપવું, પાક ભેગો કરવો, હેશ, દબાણમાં, કુહાડીના, કોતરીને, કાપીને ટૂંકુ કરવું, મિંગલ, વિક્ષેપિત, વિરામ, તોડીને, અલગ, કામ, આત્મસાત થવું, સ્પ્લિટ, જોયું, સ્લાઇસ, પાક, બાકાત, છોલવું, LOP, ભંગાણ, કાપા, ટેવ દ્વારા સદંતર, ટેવ દ્વારા પ્રજનન, બાળકની જેમ બોલબોલ કરવું, BUNCOMBE વાત, પિયર્સ, ફાડવું, વિસ્ફોટ, દબાણ, રદિયો, ખંડન, ખંડન કરવું, વિભાજન, કાપી નાખવાના, પાર્ટીશન, ભાગ, વિભાજિત કરી, પાસ, પાર, નુકસાન, અથડાવું, સ્પર્શ, ફળનું નાનું બીજ, શૂટ, તણાવ, ભાગવું, ઊગવું, વધવા, વધે, જાગે, ક્લાઇમ્બ

કાપવું, છુટુ, ધરતી

કાપવુંકયું સૌથી વધુ પ્રિયસુંદરકાપ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cut in English
Noun(1) a share of the profits(2) (film(3) a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation(4) a step on some scale(5) a wound made by cutting(6) a piece of meat that has been cut from an animal carcass(7) a remark capable of wounding mentally(8) a distinct selection of music from a recording or a compact disc(9) the omission that is made when an editorial change shortens a written passage(10) the style in which a garment is cut(11) a canal made by erosion or excavation(12) a refusal to recognize someone you know(13) in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball(14) (sports(15) the division of a deck of cards before dealing(16) the act of penetrating or opening open with a sharp edge
Verb(1) separate with or as if with an instrument(2) cut down on; make a reduction in(3) turn sharply; change direction abruptly(4) make an incision or separation(5) discharge from a group(6) form by probing, penetrating, or digging(7) style and tailor in a certain fashion(8) hit (a ball(9) make out and issue(10) cut and assemble the components of(11) intentionally fail to attend(12) be able to manage or manage successfully(13) give the appearance or impression of(14) move (one's fist(15) pass directly and often in haste(16) pass through or across
Adjective(1) separated into parts or laid open or penetrated with a sharp edge or instrument(2) fashioned or shaped by cutting(3) with parts removed(4) made neat and tidy by trimming(5) (used of grass or vegetation(6) (of pages of a book(7) (of a male animal(8) (used of rates or prices(9) mixed with water
Examples of cut in English
(1) Residents in these areas had to wait until the second week of August this year for grass to be cut and the estates brought up to basic standard.(2) that was the unkindest cut of all(3) blood ran from a cut on his jaw(4) I had to present Michael with a great big sabre to cut the cake - we had a real laugh with it.(5) they've cut back on costs(6) He explained that they were the sites where millstones were cut from the outcrops of Millstone Grit.(7) Forgetting to offer the cards to be cut , or any kind of misdeal is a fault.(8) Who would want to cut a hole in the ice and dive beneath it, when you can go to the tropics and do it without a drysuit?(9) Her cerulean wool suit, finely cut and quite modern, gave her a bit of a sophisticated air.(10) Meanwhile, back in reality, I deserve a cut of the firm's profits for the forthcoming financial year.(11) a deep cut on the thigh(12) the following aircraft cut across to join him(13) Individual garnets were cut from selected samples, crushed in a mortar and pestle and sieved.(14) It was when I pulled my hand away when I realized that the ring on his finger had cut my skin and it was now bleeding.(15) One person used the scissors repeatedly before he quit the stage, taking time to consider each cut .(16) Man Power is a story of cool cut suits and separates that focus on strong masculine lines.
Related Phrases of cut
(1) cut down ::
કાપવું
(2) to cut ::
કાપવા માટે
(3) cut back ::
કાપ
(4) cut down on ::
પર નીચે કાપી
(5) cut it out ::
કાપી નાખો
(6) clear-cut ::
સ્પષ્ટ કટ
Synonyms
Adjective
Noun
8. piece ::
ભાગ
9. share ::
શેર
10. haircut ::
વાળ
11. blow ::
ફટકો
12. insult ::
અપમાન
13. reduction ::
ઘટાડો
14. style ::
શૈલી
15. undercut ::
અન્ડરકટ
16. cutting ::
કટીંગ
17. stinger ::
સ્ટિંગર
18. snub ::
સ્નબ
19. swing ::
સ્વિંગ
20. deletion ::
કાઢી નાંખવાનું
21. track ::
ટ્રેક
22. cut of meat ::
માંસ કટ
Verb
24. chop ::
વિનિમય
26. pick ::
પસંદ
27. carve ::
કોતરીને
28. reduce ::
ઘટાડવા
29. shorten ::
ટૂંકી
30. delete ::
કાઢી નાખો
31. discontinue ::
બંધ
32. cross ::
પાર
33. skip ::
છોડવા
34. geld ::
ખસી કરવું
36. ignore ::
અવગણો
37. burn ::
બર્ન
38. prune ::
વૃક્ષ, રોપા, વેલીનાં નકામાં ડાળ, ડાંખળાં, પાન, વગેરે કાપી નાખીને તેને ઘાટમાં લેવાં
39. hack ::
હેક
41. trend ::
વલણ
42. tailor ::
દરજી
44. make out ::
બનાવી
Antonyms
1. attend ::
હાજરી
Different Forms
cut, cuter, cutest, cuts
Word Example from TV Shows
I want to cut open your brain
and see what the heck's going on in there.

I want to CUT open your brain and see what the heck's going on in there.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 24

- And who gets the extra dumpling?
- We could cut it into thirds.

- And who gets the extra dumpling? - We could CUT it into thirds.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

You would cut off our legs,
pluck out our eyes,

You would CUT off our legs, pluck out our eyes,

Game of Thrones Season 4, Episode 7

Let out some string, add altitude,
I'll go under and cut his line.

Let out some string, add altitude, I'll go under and CUT his line.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 6

I won't cut you, don't worry.

I won't CUT you, don't worry.

Game of Thrones Season 7, Episode 4

English to Gujarati Dictionary: cut

Meaning and definitions of cut, translation in Gujarati language for cut with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cut in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'cut'

What cut means in Gujarati, cut meaning in Gujarati, cut definition, examples and pronunciation of cut in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History