English to Gujarati Meaning of drive - ડ્રાઇવ


Drive :
ડ્રાઇવ

ઊર્જા, બળ, ડ્રાઇવ, કેલિબરની, જોમ, વરાળ, ઉત્સાહ, પ્રવૃત્તિ, પ્રયત્ન, માર્ગ, પાથ, અલબત્ત, પાથવે, પ્રેરણા, શ્રુતલેખન, પ્રોત્સાહન, રાખે, અરજ, દોટ કાઢવી, રોપવું, વ્યવસ્થા, સરખું કરો

ડ્રાઇવ, અરજ, કાબૂમાં રાખવું, સંચાલન, સુકાન, ચાલ, રન, જીવી, આચાર, પાયલોટ, વધારવા, ડ્રિફ્ટ, બંધ હરાવ્યું, હરાવ્યું, નિવારવા, હાંકી કાઢવા, કાઢી મૂકવું, મેનેજ કરો, સંભાળી, કામ, દાખલ, કે થ્રસ્ટ, અશર, કારણ, કે સ્વીકાર્યું, દબાણ, સજીવન, પરોણી, જાણ, મૂકી, સક્રિય, જગાવવામાં, પ્રેરિત, ઉશ્કેરી, ઊઠવું, જરૂરી, બનાવવા, કુચ, હિટ, ઇજા, હડતાલ, SLOSH, મારવું, સામેલ, પાસ, અંદર આવવા દો, અંદર જાઓ

ડ્રાઈવડ્રાઈવોડ્રાઇવિંગdrivings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of drive in English
Noun(1) the act of applying force to propel something(2) a mechanism by which force or power is transmitted in a machine(3) a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end(4) a road leading up to a private house(5) the trait of being highly motivated(6) hitting a golf ball off of a tee with a driver(7) the act of driving a herd of animals overland(8) a journey in a vehicle (usually an automobile(9) a physiological state corresponding to a strong need or desire(10) (computer science(11) a wide scenic road planted with trees(12) (sports, as in tennis or squash
Verb(1) operate or control a vehicle(2) travel or be transported in a vehicle(3) cause someone or something to move by driving(4) force into or from an action or state, either physically or metaphorically(5) to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on, or motivate strongly(6) cause to move back by force or influence(7) compel somebody to do something, often against his own will or judgment(8) push, propel, or press with force(9) cause to move rapidly by striking or throwing with force(10) strive and make an effort to reach a goal(11) move into a desired direction of discourse(12) have certain properties when driven(13) work as a driver(14) move by being propelled by a force(15) urge forward(16) proceed along in a vehicle
Examples of drive in English
(1) Arklow got another try soon after when a drive from a five-metre line proved unstoppable.(2) I take it you can drive?(3) Greg hit a good drive at the 18th(4) Where the two diagonal strings cross, drive a stake into the ground to mark the position of the center footing.(5) This energy trapped in the reactor is used as a heat source to drive a steam turbine and create electricity.(6) card drive(7) we need to allow market forces to drive growth in the telecommunications sector(8) He was halfway through the cigarette when he heard the gate open and someone walk up the gravel drive .(9) The scheme is also within a few minutes' drive of the main motorway network and is close to a number of bus routes.(10) We got in the car and he put the gears in drive , and soon we were rounding the block.(11) he wanted to drive me away(12) Terri showed a determination and drive from childhood that was to see her through difficult periods of her life.(13) Education chiefs this week launched a fresh drive to recruit school governors across Wiltshire.(14) You have to look at factors like how long the disk remains in a drive , which may be more critical in some apps than in others.(15) ON-the-spot fines for those who dump rubbish are being considered by the Government as part of a drive to clean up shabby neighbourhoods.(16) A mazy run took him into range of Morgan's goal but his right-foot drive flew inches wide.
Related Phrases of drive
(1) to drive ::
વાહન
(2) hard drive ::
હાર્ડ ડ્રાઈવ
(3) drive off ::
બંધ વાહન
(4) disk drive ::
ડિસ્ક ડ્રાઇવ
(5) drive away ::
દુર હાંકો
(6) pen drive ::
પેન ડ્રાઈવ
(7) drive out ::
હાંકી
(8) drive a car ::
એક કાર ચલાવવા
(9) drive shaft ::
ડ્રાઈવ શાફ્ટ
(10) floppy drive ::
ફ્લોપી ડ્રાઈવ
Synonyms
Noun
1. excursion ::
પર્યટન
2. driveway ::
ડ્રાઇવ વેમાં
3. urge ::
અરજ
4. motivation ::
પ્રેરણા
5. campaign ::
ઝુંબેશ
6. driving force ::
ડ્રાઇવિંગ બળ
7. private road ::
ખાનગી માર્ગ
8. parkway ::
પાર્કવે
9. driving ::
ડ્રાઇવિંગ
10. effort ::
પ્રયત્ન
11. ride ::
રાઇડ
Verb
12. operate ::
કામ
13. travel by car ::
કાર દ્વારા પ્રવાસ
14. chauffeur ::
કારચાલક
15. power ::
શક્તિ
16. hammer ::
હથોડી
17. impel ::
પ્રેરવું
18. force ::
બળ
19. work ::
કામ
20. get ::
વિચાર
21. repel ::
નિવારવા
22. ride ::
રાઇડ
23. motor ::
મોટર
24. take ::
લેવા
25. ram ::
રામ
26. labor ::
મજૂર
Antonyms
1. cut ::
કાપવું
2. deactivate ::
નિષ્ક્રિય
3. kill ::
મારવા
Different Forms
drive, drives, driving, drivings
Word Example from TV Shows
All right. You drive a hard bargain...

All right. You DRIVE a hard bargain...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20


Can you drive?

Can you DRIVE?

Money Heist Season 1, Episode 13

and you're gonna drive out of here,
all right?

and you're gonna DRIVE out of here, all right?

Breaking Bad Season 5, Episode 14

You said that if I went out with you
I could drive a car on Mars.

You said that if I went out with you I could DRIVE a car on Mars.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 8

English to Gujarati Dictionary: drive

Meaning and definitions of drive, translation in Gujarati language for drive with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of drive in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'drive'

What drive means in Gujarati, drive meaning in Gujarati, drive definition, examples and pronunciation of drive in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History