English to Gujarati Meaning of fall - પડવું


Fall :
પડવું

પડવું, ઘટાડો, પતન, વિનિપાત, અધોગતિ, સ્પીલ, નુકસાન, હ્રાસ, ઓસાર, વિનાશ, કચરો, ફ્લોપ, નંખાઈ, હાર, પૂર્વવત, ઉથલાવી, શરૂઆત, લૉન્ચ, આરંભ, ઉદઘાટન, વળતાં પાણી, વરસાદ, ફુવારો, રેડીને, કરા, સેટિંગ, રેટિંગ, વ્યાખ્યા, નિમણૂક, નિર્ણય, ધોધ, કાસ્કેડ, ઢળતી નળી, લિન, બનાવ, અકસ્માત, ઘટના, રહ્યું, તક, અવ્યવસ્થા, ઢચુપચુ થવું, વિખેરવું, ઉદ્વેગ, અભ્યાસ, ગાવાના, સૂર્ય સેટિંગ, ચંદ્રના સેટિંગ, અંત, વસંત, બેવલ, ઢાળ, સ્લેંટ, ઝુકાવ, પૂર્વગ્રહ, સમાપનની, વરખ, ધબકારાને, મંદી, કલંક, વાંક, ડ્રિફ્ટ, મોતિયાની, સ્લીપ, પર્ણ, શીટ, નિસ્યંદન, પ્રવાહનો, હત્યા, પાનખર, નીચે પડવું, સમાપ્તિ, છેલ્લા, બંધ, છુટુ થવું, વિરામ, જમાવ, ફાટી નીકળ્યો, ઉદાહરણ, વિચલન, ટુકડી, ક્ષય

વાંચવું, પડવું, અભ્યાસ, વાંચી જવું, માં ચલાવો, ઝડપાઈ, વધવા, હોઈ, વળાંક, જાઓ, વિચાર, તરાપ મારો, છોડો, પ્રવાહ, દોષિત હોઈ, આવવું, થાય, અહિત, ટૂંકું પડવું, ઘટતો, ઘટાડવું, ઘટાડો, સડો, આવે છે, રાજય પડવું, ભાડું, એક રાજ્ય ઘટાડી શકાય, ફ્લોપ, જીત્યું કરી, કબજો, વાટવું, બહાર ખીલી, જહાજનો ભંગાર, ખોવાઈ, સિંક, સ્ટ્રીમ, નીકળવું, રન, ડુબી જશે, પલાળવામાં કરવામાં, ડૂબકી, નીચે જવું, વળતાં પાણી, શાંત પાડવું, શાંતિ, ઓછાં, નિરાશા, નિષ્ફળ, શાંત, ક્ષય, ફુવારો, રડે, ટીપાં પડી, શરૂઆત, શરૂ, લૉન્ચ, ઓપન, પોપ, પર એકને શિરેથી ઊતરીને બીજાને શિરે જવું, વિરામ, સમાપ્ત, અંત, ઉપર હોવું, તારણ, શસ્ત્રવિરામ, પરાજિત, બંધ સરકી, છટકવું, છોડવું, ઠોકર, ગેરમાર્ગે, ઊગવું, વધે, જાગે, ક્લાઇમ્બ, અનુગ્રહ, ઊતરી, ઉતરવાનું, હિટ

પડીઘટીધોધ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fall in English
Noun(1) the season when the leaves fall from the trees(2) a sudden drop from an upright position(3) the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve(4) a downward slope or bend(5) a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity(6) a sudden decline in strength or number or importance(7) a movement downward(8) the act of surrendering (usually under agreed conditions(9) the time of day immediately following sunset(10) when a wrestler's shoulders are forced to the mat(11) a free and rapid descent by the force of gravity(12) a sudden sharp decrease in some quantity
Verb(1) descend in free fall under the influence of gravity(2) move downward and lower, but not necessarily all the way(3) pass suddenly and passively into a state of body or mind(4) come under, be classified or included(5) fall from clouds(6) suffer defeat, failure, or ruin(7) die, as in battle or in a hunt(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) be captured(10) occur at a specified time or place(11) decrease in size, extent, or range(12) yield to temptation or sin(13) lose office or power(14) to be given by assignment or distribution(15) move in a specified direction(16) be due
Examples of fall in English
(1) After the decline and fall of the Roman Empire it fell to the monasteries of Europe to preserve and pass on learning.(2) the fall of a dictator(3) she had a fall(4) The decline and fall of a mere meritocrat in a world of privilege is the theme of this novel.(5) at the corner of the massif this fall is interrupted by other heights of considerable stature(6) the house looked as if it were going to fall down at any moment(7) in October came the first thin fall of snow(8) It was the beginning of a string of battles that would culminate in the fall of Berlin nearly 3 years later.(9) you must not fall into this common error(10) However, when water level is high, the falls combine to form one gigantic fall .(11) She took her hand and with no support, purposely fell into him, causing him to fall backwards.(12) there's a sharp fall to the west here(13) Summer is the season when the promises of fall , winter and spring come due.(14) After the fall of the city, the fate of Namangani and his men is unknown.(15) a big fall in unemployment(16) the fall of communism
Related Phrases of fall
(1) fall in love ::
પ્રેમમાં પડવું
(2) fall asleep ::
ઊંઘી
(3) fall down ::
નીચે પડી
(4) to fall ::
પડવૂ
(5) fall back ::
પાછા પડવું
(6) fall over ::
પર આવતા
(7) fall apart ::
અલગ પડી
(8) fall into ::
આવતા
Synonyms
Noun
1. tumble ::
ગુલાંટ
2. decline ::
ઘટાડો
3. downfall ::
વિનિપાત
4. surrender ::
શરણાગતિ
5. descent ::
મૂળના
6. sin ::
પાપ
7. waterfall ::
ધોધ
8. autumn ::
પાનખર
10. capitulation ::
શરણાગતિ
11. drop ::
છોડો
12. pin ::
પિન
Verb
13. drop ::
છોડો
14. topple over ::
ઉપર ગબડાવવું
15. subside ::
ઓછાં
16. decrease ::
ઘટાડો
17. decline ::
ઘટાડો
18. die ::
મૃત્યુ
19. surrender to ::
શરણે
20. occur ::
થાય
21. come ::
આવો
22. become ::
બની
24. return ::
વળતર
26. fall down ::
નીચે પડી
27. hang ::
હેન્ગ
28. descend ::
ઊતરી
29. accrue ::
સાધનારો
30. go down ::
નીચે જાઓ
31. light ::
પ્રકાશ
32. lessen ::
ઘટાડે
33. strike ::
હડતાલ
Antonyms
1. rise ::
વધે
Different Forms
fall, falling, falls
Word Example from TV Shows
Let the crown fall.
The Father above beckons you to his hall.

Let the crown FALL. The Father above beckons you to his hall.

Game of Thrones Season 6, Episode 8

How did he come to fall from that tower?

How did he come to FALL from that tower?

Game of Thrones Season 1, Episode 10

and wondering if it was gonna
fall in her pudding.

and wondering if it was gonna FALL in her pudding.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 14

and then it starts
to fall apart.

and then it starts to FALL apart.

Westworld Season 2, Episode 4

She will not fall tonight.

She will not FALL tonight.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

English to Gujarati Dictionary: fall

Meaning and definitions of fall, translation in Gujarati language for fall with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fall in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'fall'

What fall means in Gujarati, fall meaning in Gujarati, fall definition, examples and pronunciation of fall in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History