English to Gujarati Meaning of fat - ચરબી


Fat :
ચરબી

ચરબી, બહારના પડ પર લાર્ડ, જાતની કઠણ ગઠ્ઠાદાર ચરબી, પુષ્ટ, તેલ, કચુંબર તેલ, ઊંજણ, શ્યામ ફાનસ, મજ્જા

ચરબી, ચીકણું, પાકેલા, ભરાવદાર, સ્થૂળ, જાડું, ફળદ્રુપ, ફલપ્રદ, ફળદાયી, ઉત્પાદક, સમૃદ્ધ, ફળના, ઉલ્લાસપૂર્ણ, શ્રીમંત, ફૂલેલું, ફેટી, પોટ-સમડી, એકંદર, બેશરમ, ક્રૂડ, બોલ્ડ, અર્થહીન, પુષ્ટ, તેલયુક્ત, તેલવાળું, ખૂબસૂરત, માંસલ, અદોદળું, વિશાળ, મૂંઝવવું, બૂઠું, Goosey, બુઠ્ઠું, જડબુદ્ધિ, ફ્લેક્સિડ, અણઘડ, સ્નાયુબદ્ધ, વ્યાપક, મહાન, ભારે, જાડા, જાડું અને નાનું, ચામડી સંબંધી, બરછટ, બેસવું, બહારના પડ પર લાર્ડ, પટ્ટી, જાડાઈ, ચરબી વધવા, સખત બનવું

ચરબીકમનસીબઅંજામfatingજાડાઈ વિશેચરબીnonfat
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fat in English
Noun(1) a soft greasy substance occurring in organic tissue and consisting of a mixture of lipids (mostly triglycerides(2) a kind of body tissue containing stored fat that serves as a source of energy; it also cushions and insulates vital organs(3) excess bodily weight
Verb(1) make fat or plump
Adjective(1) having an (over(2) having a relatively large diameter(3) containing or composed of fat(4) lucrative(5) marked by great fruitfulness
Examples of fat in English
(1) Everyday, I see people not much older than me, fat and enslaved to cigarettes and/or alcohol struggling to get on/off a bus let alone walking somewhere.(2) That being done, the flesh was raked into small shreds and blended with the warm cooking fat to form a rustic paste.(3) And she praised the television advert with fat dripping from a cigarette end as a group of friends smoke in a pub.(4) In any case, there is fat chance of finding alternative employment in this area, which to an untutored eye looks rich in natural assets.(5) Instead, I just soaked fruits directly in liquors, without adding sugar or fat , which is what I used to do before.(6) There is a similarly fat chance of us accepting the other unquestioned assumptions underpinning misanthropic doom-mongering about health.(7) Shell makes an interesting point about very fat people: in order to carry that enormous extra weight around with them, they have much more powerful muscles than less fat people do.(8) A groovy looking website with nothing to say or to do is a fat lot of use.(9) Trim the fat from meat and poultry, says Potter, because pesticides and other additives concentrate there.(10) Losing just a few pounds of excess fat will go a long way toward improving your health.(11) The press has done a public service exposing this government's fondness for spin, rich businessmen and fat donation cheques.(12) According to respected gerontologist Kazuhiko Taira, the most common cooking fat used traditionally in Okinawa is lard.(13) To lose body fat , you should eat fewer calories and increase your exercise.(14) I'm just glad Rob didn't win (though he's got his hands on the money via matrimony anyway), and that Rupert got a nice fat cheque.(15) By late adolescence, girls have twice the body fat of boys, and boys have one-third greater muscle mass than girls.(16) Whenever possible I cook from scratch, using fresh and organic ingredients, keeping animal fat , sugar and salt to a minimum
Related Phrases of fat
(1) fat man ::
જાડો માણસ
(2) saturated fat ::
સંતૃપ્ત ચરબી
(3) get fat ::
ચરબી મેળવવી
(4) fat lip ::
ચરબી હોઠ
(5) fat cat ::
ચરબી બિલાડી
(6) fat woman ::
ચરબી સ્ત્રી
(7) very fat ::
ખૂબ ચરબી
(8) too fat ::
પણ ચરબી
(9) low-fat ::
ઓછી ચરબી
Synonyms
Adjective
1. plump ::
ભરાવદાર
2. fatty ::
ફેટી
3. thick ::
જાડા
4. large ::
મોટા
5. juicy ::
રસાળ
6. productive ::
ઉત્પાદક
Noun
7. fatty tissue ::
ફેટી પેશીઓ
10. adipose tissue ::
પુષ્ટ પેશી
Verb
11. plump out ::
બહાર ભરાવદાર
Antonyms
1. lean ::
દુર્બળ
2. slender ::
પાતળી
3. slim ::
સ્લિમ
4. spare ::
ફાજલ
5. thin ::
પાતળા
Different Forms
fat, fatness, fats, nonfat
Word Example from TV Shows
He's the fat one. He's
on guard duty tonight.

He's the FAT one. He's on guard duty tonight.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

and stew, getting nice and fat and marbled.

and stew, getting nice and FAT and marbled.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

until some fat lord comes to visit
with a big belly and a little prick

until some FAT lord comes to visit with a big belly and a little prick

Game of Thrones Season 1, Episode 6

And she's almost as fat as this one here.

And she's almost as FAT as this one here.

Game of Thrones Season 3, Episode 3

- but I think one was fat.
- Oh, Arya.

- but I think one was FAT. - Oh, Arya.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

English to Gujarati Dictionary: fat

Meaning and definitions of fat, translation in Gujarati language for fat with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fat in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'fat'

What fat means in Gujarati, fat meaning in Gujarati, fat definition, examples and pronunciation of fat in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History