English to Gujarati Meaning of field - ક્ષેત્ર


Field :
ક્ષેત્ર

રમવાનું મેદાન, ક્ષેત્ર, જમીન, અલબત્ત, મૂર, વિસ્તાર, સ્થળ, રચના, મકાઈ ક્ષેત્ર, પ્રદેશ, જિલ્લા, ભાગ, યુદ્ધ, લડાઈ, લડાઇ, રમતનું મેદાન, સ્ટેડિયમ, જગ્યા, ખંડ, સંજોગોમાં, સ્થિતિ, સ્થાન, સાઇટ, યુદ્ધભૂમિ, આગળ, અખાડો, કેન્ટોન, સરહદ, પ્યાલો, પરિપ્રેક્ષ્યમાં, મર્યાદા, ગોચર, ફીડ, ખોરાક, ઘાસચારો, ફેલાવો, વિસ્તરણ, માર્ગ, પ્રચાર, એન્કાઉન્ટર, શ્રેણી, અંતર, પહોંચવાનો, પટ્ટી, સ્કેલ, દીવાલ, ઘાસ, વાવણી બેડ, કુંદો, રિજ, પ્લાટ, શેલ, યાર્ડ, ત્વચા, કવચના, છાલ

ક્ષેત્ર

ક્ષેત્રરાખ્યાનહીંફિલ્ડરોફિલ્ડિંગક્ષેત્રોinfieldinfields
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of field in English
Noun(1) a piece of land cleared of trees and usually enclosed(2) a region where a battle is being (or has been(3) somewhere (away from a studio or office or library or laboratory(4) a branch of knowledge(5) the space around a radiating body within which its electromagnetic oscillations can exert force on another similar body not in contact with it(6) a particular kind of commercial enterprise(7) a particular environment or walk of life(8) a piece of land prepared for playing a game(9) extensive tract of level open land(10) (mathematics(11) a region in which active military operations are in progress(12) all of the horses in a particular horse race(13) all the competitors in a particular contest or sporting event(14) a geographic region (land or sea(15) (computer science(16) the area that is visible (as through an optical instrument
Verb(1) catch or pick up (balls(2) play as a fielder(3) answer adequately or successfully(4) select (a team or individual player
Examples of field in English
(1) Next year, when he chooses his branch, he'll be putting in for field artillery.(2) Law led the 46 car field to the green flag.(3) The Liberal Party will field another nine candidates for functional constituencies.(4) The Syrians were too busy fighting one another to field an effective army yet.(5) Tergat produced a brave run, racing through the last nine laps on his own after the rest of the field were unable to match his pace.(6) Buffer overflows are also a major vulnerability and happen when too much data is input into a field .(7) The Czech flag consists of a lower red field and an upper white field with a blue wedge reaching from the flagpole side of the flag to its center.(8) We have two great field games and we should never let them become wars of attrition.(9) Other situations may also exist where there is an open gap in the field due simply to the positioning of the fielders.(10) she plays around the middle of the field(11) The two images are slightly different, but the observer's brain stitches them together into a single 3D image field .(12) No one said anything about armored personnel carriers organic to the armored field artillery units.(13) Images of Bruce Lee and the night fighting scene in Enter the Dragon flashed through my mind like flags on the field of battle.(14) But the idea is to use it on a wounded soldier on the field of battle where blood is hard to come across.(15) This has been verified by comparing the results of laboratory and field machines on standard materials.(16) The field of view is wide enough to let you see the whole groove as well as the corners of the land.
Related Phrases of field
(1) field of study ::
ભણવાનો વિષય
(2) field trip ::
ક્ષેત્રમાં સફર
(3) soccer field ::
સોકર ક્ષેત્ર
(4) in the field ::
ક્ષેત્રમાં
(5) playing field ::
રમવાનું મેદાન
(6) magnetic field ::
ચુંબકીય ક્ષેત્ર
(7) field hockey ::
મેદાન હોકી
(8) football field ::
ફૂટબોલ મેદાન
(9) field of view ::
દૃશ્ય ક્ષેત્રમાં
(10) sports field ::
રમત ગમત ક્ષેત્ર
Synonyms
Adjective
1. practical ::
વ્યવહારુ
2. mobile ::
મોબાઇલ
Noun
3. meadow ::
ઘાસ
4. playing field ::
રમવાનું મેદાન
5. area ::
વિસ્તાર
6. scope ::
અવકાશ
8. field of battle ::
યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં
9. field of force ::
બળ ક્ષેત્ર
10. discipline ::
શિસ્ત
11. orbit ::
આસપાસ પરિભ્રમણ
12. line of business ::
ધંધાની લાઇન
13. theatre of operations ::
કામગીરી થિયેટર
14. plain ::
સાદા
15. field of view ::
દૃશ્ય ક્ષેત્રમાં
16. flying field ::
ઉડાનના મેદાનમાં
Verb
17. catch ::
કેચ
18. deploy ::
તૈનાત
19. deal with ::
સાથે વ્યવહાર
Different Forms
field, fielded, fielder, fielders, fielding, fields, infield, infields
Word Example from TV Shows
Computer:
Initiating
large field data array.

Computer: Initiating large FIELD data array.

Westworld Season 2, Episode 10

You're at the top of your field,
you have a great girlfriend.

You're at the top of your FIELD, you have a great girlfriend.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 9

The calves in the field,
I'm worried.

The calves in the FIELD, I'm worried.

Westworld Season 2, Episode 3

my textbooks
for a new field of inquiry.

my textbooks for a new FIELD of inquiry.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

and you may choose
the field of battle.

and you may choose the FIELD of battle.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 17

English to Gujarati Dictionary: field

Meaning and definitions of field, translation in Gujarati language for field with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of field in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'field'

What field means in Gujarati, field meaning in Gujarati, field definition, examples and pronunciation of field in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History