English to Gujarati Meaning of fix - ઠીક


Fix :
ઠીક

મુશ્કેલી, ખલેલ, અસુવિધા, ઠીક, ચિંતા, મૂંઝવણ, લંગડી ચાલ, ઊંડા પાણી, દુવિધા, જટિલ પરિસ્થિતિ, પાસ, છિદ્ર

ઠીક, નક્કી, શાંતિ, સહમતી, પર પતાવટ, સાચું, નિમણુંક, નિયમન, સ્પષ્ટપણે, જોડી, ગુંદર, કેચ, પકડી રાખવું, પકડવા, અંતે બંધ, લેવા, જોડવું કે સંલગ્નિત, સમર્થન, એકત્રિત, શબ્દમાળા, માણસ, વહોરી, જન્મની શિલ્પકૃતિ, બાંધે, પંખીની પાંખ, ટાઇ, થીજવું, અતિશય ઠંડું કરવું, સ્થિર, ભેગા, એકઠા, સ્થાપિત, મળી, પ્લાન્ટ, તલ્લીન થવું, ભાગ મળીને, કાબૂમાં રાખવું, ડબામાં બંધ કરવું, અવરોધી, શિથિલ, લોજ, લાકડી, બની સ્થાપના, સ્થાપના કરી, આધારિત હોવી, આયોજન, મૂકી, સમૂહ, સ્થળ, મજબૂત વધવા, બ્રોન્ઝ, પાસે, સજ્જડ બને છે, પહેરવા, ગમ, બોલ્ટ, જડવું, પ્લેટ, પેબલ, વેસ્ટ, સોંપવું, આપી, તારીખ, સુધારવું, સંતુલિત, વધારો, પર મૂકો, ગણત્રી, ખ્યાલ, ઓળખવા, ગેજ, કિંમત, મૂલવવું, વાંચવું, સ્થિર હોય, દાખલ, સામેલ, પાસ, અંદર આવવા દો, અંદર જાઓ, ફાચર

ઠીકfixableસ્થિરfixerfixersસુધારાઓફિક્સિંગfixingsસ્થિરતાબેસાડવુંunfixunfixedunfixesunfixing
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fix in English
Noun(1) informal terms for a difficult situation(2) something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug(3) the act of putting something in working order again(4) an exemption granted after influence (e.g., money(5) a determination of the place where something is
Verb(1) restore by replacing a part or putting together what is torn or broken(2) cause to be firmly attached(3) decide upon or fix definitely(4) prepare for eating by applying heat(5) take vengeance on or get even(6) set or place definitely(7) kill, preserve, and harden (tissue(8) make fixed, stable or stationary(9) make infertile(10) influence an event or its outcome by illegal means(11) put (something somewhere(12) make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc
Examples of fix in English
(1) Serious problems of disrepair are often lurking unseen below the surface, with a backlog of home repairs it is estimated will cost Ôö¼├║37 billion to fix .(2) Where else, for example, could they get their daily gambling fix ?(3) Both cover crops fix a lot of nitrogen and produce high yields of biomass that serve as organic matter to enrich the soil.(4) I'm afraid that Katherine is seeking an instant fix for her problems and that she might be disappointed if the therapeutic process takes a bit more time.(5) Imaginative and sophisticated workouts are evolving to engage dwindling attention spans or cash in on punters addicted to the endorphin fix .(6) Then we went to the cafe in Borders bookshop because I was needing a coffee fix .(7) lupins fix gaseous nitrogen in their root nodules(8) I hope he gets a really bad dose of whatever his fix is and never wakes up again.(9) He is only too happy to feed her, fix her hair and makeup, and dress her in what appears to be his mother's clothing.(10) there are no facts which fix the defendant with liability(11) obviously, his appointment was a fix(12) None of this means that there will be an easy fix to the problems created by Katrina.(13) A customer can report a dropped call or poor signal quality from a specific location, and the carrier can analyze data and fix the problem that day.(14) he's sent her on ahead to fix things up(15) Probably, some awards are a total fix ; but prestigious awards cannot be a total fix.(16) What women more often than not want, says Gray, is empathy and understanding from men rather than a quick fix and solution.
Related Phrases of fix
(1) fix up ::
સરખું કરો
(2) quick fix ::
ઝડપી સુધારો
(3) bug fix ::
ભૂલ સુધારો
(4) a fix ::
એક સુધારો
(5) fix on ::
પર ઠીક
(6) fix price ::
સુધારો ભાવ
(7) try to fix ::
ઠીક કરવાનો પ્રયાસ
(8) fix a date ::
તારીખ ઠીક
(9) fix out ::
બહાર ઠીક
Synonyms
Noun
1. predicament ::
દુર્દશા
2. dose ::
માત્રા
3. solution ::
ઉકેલ
4. fraud ::
છેતરપિંડી
5. pickle ::
અથાણું
7. fixture ::
ફિક્સ્ચર
Verb
8. repair ::
સમારકામ
9. fasten ::
જોડવું કે સંલગ્નિત
10. stick ::
લાકડી
11. focus ::
ધ્યાન
12. arrange ::
વ્યવસ્થા
13. prepare ::
તૈયાર
14. decide on ::
નક્કી
15. make permanent ::
કાયમી બનાવવા
16. rig ::
ઋગ
17. get one's revenge on ::
પર એક વેર વિચાર
18. castrate ::
ખસી કરવી
19. gear up ::
ગિયર
20. situate ::
અનુકૂળ
22. secure ::
સુરક્ષિત
23. fixate ::
fixate
24. mend ::
દુરસ્તી
25. define ::
વ્યાખ્યાયિત
26. get ::
વિચાર
27. make ::
બનાવવા
Antonyms
1. detach ::
અલગ
2. undo ::
પૂર્વવત્
3. unhook ::
unhook
Different Forms
fix, fixable, fixed, fixer, fixers, fixes, fixing, fixings, fixity, infix, unfix, unfixed, unfixes, unfixing
Word Example from TV Shows
Send him to his mommy,\Nto fix him some soup.

Send him to his mommy,
to FIX him some soup.

Money Heist Season 3, Episode 3

And if you think
some pep talk can fix that,

And if you think some pep talk can FIX that,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

Me? How am I supposed to fix it?

Me? How am I supposed to FIX it?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 5

Listen, you're gonna talk to your mother
and you're gonna fix this.

Listen, you're gonna talk to your mother and you're gonna FIX this.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 1

Can you fix it for us?

Can you FIX it for us?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

English to Gujarati Dictionary: fix

Meaning and definitions of fix, translation in Gujarati language for fix with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fix in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'fix'

What fix means in Gujarati, fix meaning in Gujarati, fix definition, examples and pronunciation of fix in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History