English to Gujarati Meaning of fly - ઉડી


Fly :
ઉડી

રેસિંગ, ઉડી, ચાલી, અલબત્ત, ધોવું, રન, ફ્લાયર, ઘર ફ્લાય, બ્લ્યુબોટલ, ઉડતી, ફ્લાઇટ, પાંખ, વ્યક્તિ, એસ્કેપ, કુચેષ્ટા, ભાગી જાઓ, મચ્છર, ડાંસ, કૂદી, ડાઈવ, ડૂબકી, વસંત, ઢાંકણાંની, આવરણ, કવરેજ, પડદો, ડાબલા, જંતુ, શલભ, ખડમાકડી, પક્ષી

આવ્યા, ઉડી, ગાયબ, ડાર્ટ, ઊડ્યા વિના બેઠાં બેઠા અથવા બહુ જ ટૂંકા ઉડાણ માં પાંખો ફફડાવવી, વિમાનમાં ઉડ્ડયન કે સંચાલન કરવું, વિમાન, પતંગ, પાંખ, તરંગ, ઝડપથી ખસેડવા, ભાગી જાઓ, દૂર પસાર, બહાર પસાર, રજા, સાધન સાથે, રણ, કર્તવ્યવિમુખ થવું, શફલ, દૂર જા, શું, બંધ પકડી, દોડ્યા પછી એકદમ હાંફવું, દૂર, વિજય, આગળ વધે છે, વટાવી, વધી, રન, જાઓ, ધોવું, બહાર જાઓ, છટકવું, રેડીને, પ્રકાશન

ભાગીમાખીઓઉડાનflyableઉડતી
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fly in English
Noun(1) two-winged insects characterized by active flight(2) flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent(3) an opening in a garment that is closed by a zipper or by buttons concealed under a fold of cloth(4) (baseball(5) fisherman's lure consisting of a fishhook decorated to look like an insect
Verb(1) travel through the air; be airborne(2) move quickly or suddenly(3) operate an airplane(4) transport by aeroplane(5) cause to fly or float(6) be dispersed or disseminated(7) change quickly from one emotional state to another(8) pass away rapidly(9) travel in an airplane(10) display in the air or cause to float(11) run away quickly(12) travel over (an area of land or sea(13) hit a fly(14) decrease rapidly and disappear
Adjective(1) (British informal
Examples of fly in English
(1) And now Edward, in his turn, was compelled to fly from the country, and to take refuge with his brother-in-law, the Duke of Burgundy.(2) Ryan's a super fly dude.(3) I do not like how far I have to reach from the inside of the tent to the zip on the fly .(4) The Mock Orange bush has a bad case of black fly already, and the rose bush has greenfly.(5) The Old World hunter fly seemingly enjoys a challenge.(6) I fly back to London this evening(7) Requests to have the game postponed by 24 hours were dismissed so officials saw only one option and that was to hire a helicopter to fly him back.(8) If the butterfly can fly free with its wings of iridescent color, gardeners should be allowed to do the same.(9) Protestants, wherever they could obtain shipping, hasted to fly the country.(10) The horn fly , Haematobia irritans, is probably the most important economically damaging ectoparasite of grazing cattle.(11) Babs wants to know if her romance with the fly guy she met last year is for keeps.(12) I was looking for the fly stuff, and I don't mean fishing gear.(13) With Wakefield up in the pen yet again as Francona burned through his options, Curt Leskanic came in and got Williams to fly to center to end the inning.(14) ÔÇÿThank you.ÔÇÖ Claudia stood up. ÔÇÿI have to fly ! We must get together for dinner soon!ÔÇÖ(15) A single fly was placed on the platform, and placidly stayed there, motionless, until the test stimulus was presented.(16) This reduced the amount of control forces and the frequency of control movements required to fly the aircraft.
Related Phrases of fly
(1) fly away ::
દૂર ઉડાન
(2) to fly ::
ઉડવું
(3) fly high ::
ઉંચી ઉડાન
(4) fly a kite ::
પતંગ ઉડી
(5) on the fly ::
ફ્લાય પર
(6) fly back ::
પાછા ઉડાન
(7) fly off the handle ::
બોલ હેન્ડલ ઉડાન
(8) fly out ::
ઉડી જવું
Synonyms
Noun
1. fly sheet ::
ઉડી શીટ
2. fly ball ::
બોલ ઉડાન
Verb
3. travel through the air ::
હવા મારફતે પ્રવાસ
6. pilot ::
પાયલોટ
7. display ::
પ્રદર્શન
8. flutter ::
ઊડ્યા વિના બેઠાં બેઠા અથવા બહુ જ ટૂંકા ઉડાણ માં પાંખો ફફડાવવી
9. go quickly ::
ઝડપથી જાઓ
10. vaporize ::
ઓગાળે
12. wing ::
પાંખ
13. fell ::
પડી
14. aviate ::
વિમાનમાં ઉડ્ડયન કે સંચાલન કરવું
Different Forms
fled, flies, fly, flyable
Word Example from TV Shows
All right, I understand that the fly
is a serious thing now.

All right, I understand that the FLY is a serious thing now.

Breaking Bad Season 3, Episode 10

...I'd know not to fly over volcanoes.

...I'd know not to FLY over volcanoes.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

Perhaps you should fly inside it.

Perhaps you should FLY inside it.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

♪ And the ♪
♪ Fly cars ♪

♪ And the ♪ ♪ Fly cars ♪

Breaking Bad Season 4, Episode 2

...to see a guy everyone knows can fly, fly.

...to see a guy everyone knows can FLY, FLY.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

English to Gujarati Dictionary: fly

Meaning and definitions of fly, translation in Gujarati language for fly with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fly in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'fly'

What fly means in Gujarati, fly meaning in Gujarati, fly definition, examples and pronunciation of fly in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History