English to Gujarati Meaning of issue - મુદ્દો


Issue :
મુદ્દો

અભિવ્યક્તિ, જાહેરાતને, મુદ્દો, એક્સપોઝર, પ્રવાહનો, કન્સાઇનમેન્ટ, રવાનગીની, મિશન, ઉત્સર્જન, પ્રચાર, આઉટરીચ, ઘોષણા, પરિભ્રમણ, સંમેલન, ચલણ, વૈવિધ્યપૂર્ણ, આદત, પુનરાવર્તન, એસ્કેપ, ઉદભવ, સ્રાવ, ઉદય, દલીલ, કારણ, તર્ક, તકરાર, ભાવિ, પરિણામ, સિક્વલ, નિષ્કર્ષ, જન્મ, ઉત્પાદન, વૃદ્ધિ, ઉદગમ, બહાર જવું, પ્રવાહ, બહાર નીકળો, આઉટલેટ, વસ્ત્રમાં લાંબો ચીરો, જતું કરવું, રેડીને, રેડવું, વહેતી, સંતાન, વંશ, વધારો, ગેઇન, નફો, લાભ, પહોંચવાનો, ફળ, પુરવઠા, શોધવા

ઉઘાડી, પ્રકાશિત, મૂકી, વ્યક્ત, જાહેર, મુદ્દો, દાખલ, ઢંઢેરો પીટવો, પ્રસાર, જાહેર કરવું, સૂચિત, ઉત્પન્ન કરી, જન્મ, વધવા, નીકળવું, વધે, બહાર, એસ્કેપ, રન, વસંત, આવે, ઊગવું, ઉદ્ભવ, પ્રજનન, Uprise, જેટ, નળી, સારી, આગળ વધો, ઉપર આવ, દેખાય, વહન, મોકલી, સ્રાવ બહાર કાઢે છે, મુખત્યાર તરીકે કામગીરી બજાવવી, સંદેશો, બહાર કાઢો, સ્ખલન, ફેંકવું, પુરવઠા, સેવા, ખાદ્યસામગ્રી પૂરી પાડવી, બંધબેસતા થાઓ, શ્વાસ બહાર મૂકવો, ફુગાવો ઘટાડવો, ડ્રેઇન કરે છે

મુદ્દોજારીમુદ્દાઓઅદા
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of issue in English
Noun(1) an important question that is in dispute and must be settled(2) one of a series published periodically(3) some situation or event that is thought about(4) the act of providing an item for general use or for official purposes (usually in quantity(5) supplies (as food or clothing or ammunition(6) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(7) a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon(8) the immediate descendants of a person(9) the becoming visible(10) an opening that permits escape or release(11) the act of issuing printed materials
Verb(1) prepare and issue for public distribution or sale(2) circulate or distribute or equip with(3) bring out an official document (such as a warrant(4) come out of(5) make out and issue
Examples of issue in English
(1) I don't have an issue with that(2) the struggles of history issue from the divided heart of humanity(3) A full report on the launch of the festival will be published in next week's issue .(4) In question is whether an issue of shares constitutes a supply for VAT purposes.(5) The Seychelles Government was not amused and cancelled the complete note issue .(6) the chance of carrying such a scheme to a successful issue was small(7) the December issue of the magazine(8) a share issue has been launched(9) With an issue of blood she was cut off from the worship of God in the formal sense.(10) However, plans for the unit sales and bond issue remain at an early stage, he added.(11) One of the editorial board told Socialist Worker that it is on course for 9,000 sales of its latest issue .(12) the issue of racism(13) Resolving the abduction issue is an urgent matter.(14) it's still a point of issue(15) The findings are being published in this week's issue of the journal Nature.(16) Sports Illustrated will publish its world-famous swimsuit issue next month.
Related Phrases of issue
(1) date of issue ::
મુદ્દો તારીખ
(2) issue date ::
મુદ્દો તારીખ
(3) current issue ::
વર્તમાન મુદ્દો
(4) hot issue ::
ગરમ મુદ્દો
(5) at issue ::
સમસ્યાવાળી
(6) first issue ::
પ્રથમ અંકમાં
(7) special issue ::
ખાસ મુદ્દો
(8) main issue ::
મુખ્ય મુદ્દો
(9) security issue ::
કોઈ સુરક્ષા સમસ્યા
(10) controversial issue ::
વિવાદાસ્પદ મુદ્દો
Synonyms
Noun
1. matter ::
બાબત
4. offspring ::
સંતાન
5. discharge ::
સ્રાવ
7. publication ::
પ્રકાશન
8. take ::
લેવા
9. number ::
નંબર
10. consequence ::
પરિણામ
11. emergence ::
ઉદભવ
12. government issue ::
સરકાર મુદ્દો
Verb
13. send out ::
બહાર મોકલવા
14. supply ::
પુરવઠા
15. emanate ::
નીકળવું
16. result from ::
માંથી પરિણમી
17. publish ::
પ્રકાશિત
18. egress ::
બહાર નીકળવાનો માર્ગ
19. cut ::
કાપવું
Antonyms
1. antecedent ::
પૂર્વેતિહાસ
2. causation ::
કૌસેશન
3. cause ::
કારણ
4. occasion ::
પ્રસંગ
5. reason ::
કારણ
Different Forms
issue, issued, issues, issuing
Word Example from TV Shows
The only other retraction
I ever had to issue

The only other retraction I ever had to ISSUE

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10

All your ideas address the issue
at a university level. By then it's too late.

All your ideas address the ISSUE at a university level. By then it's too late.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 18

the Magnus force issue
should be negligible.

the Magnus force ISSUE should be negligible.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 16

The issue remains.

The ISSUE remains.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 9

My companion takes issue.

My companion takes ISSUE.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

English to Gujarati Dictionary: issue

Meaning and definitions of issue, translation in Gujarati language for issue with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of issue in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'issue'

What issue means in Gujarati, issue meaning in Gujarati, issue definition, examples and pronunciation of issue in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History