English to Gujarati Meaning :: milieu

વાતાવરણ, સામાજિક વાતાવરણ, પર્યાવરણ, સામાજિક પરિસ્થિતિ
Milieu :
વાતાવરણ
- વાતાવરણmilieus
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the environmental condition

Show Examples
(+)

(1) Alcoholism is so widespread here that it has a spiralling effect on the social milieu of the State.(2) he grew up in a military milieu(3) Joyce used his own life and the social milieu of Dublin through which he took an imaginary walk every day of his exiled life.(4) It is a fascinating read and an essential source for anyone researching early steamboats and their social milieu .(5) Gregory came from the same aristocratic milieu as Sidonius(6) Does the research help members to arrive at a better understanding of their social milieu ?(7) The social milieu upon which they have up to now been based is deeply divided.(8) But I was only able to do this because of contacts I have in my milieu of academic sociology.(9) Compared to other studies, McDonagh succeeds in giving the reader a much better sense of the general anxieties that permeated the cultural and social milieus of her many commentators.(10) The actors themselves are firmly located in contemporary Rome: the vivid specificity of the social milieux is sometimes more reminiscent of satire than of earlier elegy.(11) Modern sociologists have tended to focus on the full range of social milieus that make up German society and on the various kinds of consumer behavior that characterize each milieu.(12) The social milieus they provided in the household were shared by their daughters and very much valued.(13) Instead Schodt recreates the social and cultural milieus that surrounded MacDonald at various stages of his life.(14) Fourth, the promise of superior performance is not made to atomistic individuals, but to real people in real social and political milieus .(15) He begins with the fact that religion is the source of considerable social conflict, much of which involves how ÔÇÿreligionÔÇÖ is to be defined in different social milieux .(16) But his eclecticism has seemed a weakness, a tendency perhaps to adapt to stronger personalities, including some of his leading performers, and various social milieus .
Synonyms
Noun
1. environment ::
પર્યાવરણ
2. sphere ::
વલયની
3. background ::
પૃષ્ઠભૂમિ
4. backdrop ::
બેકડ્રોપ
5. setting ::
સેટિંગ
6. context ::
સંદર્ભ
7. atmosphere ::
વાતાવરણ
8. location ::
સ્થાન
10. surroundings ::
આસપાસના
11. environs ::
પર્યાવરણને
12. stomping grounds ::
મેદાન stomping
13. stamping grounds ::
મેદાન મુદ્રાંકન
14. turf ::
ટર્ફ
Different Forms
milieu, milieus
English to Gujarati Dictionary: milieu

Meaning and definitions of milieu, translation in Gujarati language for milieu with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of milieu in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "milieu"

What milieu means in Gujarati, milieu meaning in Gujarati, milieu definition, examples and pronunciation of milieu in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Break
વિરામ, , ગોખલોવિરામ, વિઘટન, વાટવું, , બગાડવું, અવરોધવું, વિખેરી નાખવું, ઉલ્લંઘન, બંધ, સ્પ્લિટ, ચાલુ કરો, દેખાય, આવવું, આવે, વસંત, યથાર્થ, વ્યક્ત, જાહેર, બહાર લાવવા, શ્વાસ, આત્મસાત થવું, અસ્થિભંગ, અશ્રુ, વિમૂઢ કરવું, ઘટાડવા, દૂર, અપરાધ, ક્રેક, બગાડી, ક્રોધિત બનાવવા, બહાર આવે છે, છતું, કાપવું, અલગ, ઉઘાડી, પ્રકાશિત, મૂકી, દૂર કરવું, વિભાજન, દાંતાવાળું, ભંગ, નીચે મૂકી, દબાવવા, રોકવું, પર બેસી, તાબે, પામર, નિષ્ફળ, ભાંગેલું, નાદાર, સમાપ્ત, નક્કી, દૂર પસાર, વિસર્જન, અંત, બંધ તોડવા, છુટુ થવું, કાઢી મૂકવું, વિલંબ થઈ, મુલતવી રાખવું, અલગ પાડવા, થોભ્યા, સત્રસમાપ્ત કરવું, પર છોડી, અચાનક બોલી ઉઠવું, ખબર, કેનવિરામ, ભંગાણ, તોડવું, તૂટફૂટ, થયો, ક્રેક, અસ્થિભંગ, ફાટ, બખોલ, શાંત, એકાંતિક વિશ્રાંતિસ્થાન, અવરોધવું, છુટુ થવું, મધ્યાંતર, અલગ, ચીર, વિસર્જન, વિભાજન, દમન, સંયમ, તપાસ, બેસણું, , ભંગ, ઉલ્લંઘન, ઉપવાસ, ક્રોસિંગ, વિસ્ફોટ, ફિસન, વિસ્ફોટના, સ્વતંત્રતા, ગ્રાઇન્ડ, ગ્રાઇન્ડીંગ, સ્ટેમ્પ, ચેમ્પ, અડચણ, અંતરાય, અવરોધ, અવરોધક, નુકસાન, ક્ષતિ, પછાત, વિનાશ, ઢીલ, ઘટાડો, વિલંબ, અંત, સસ્પેન્શન, આગમન, દેખાવ, ઉદભવ, ઓળો, અવતાર, બાદબાકી, હિસાબ, કપાત
Search History
Any word you search will appear here
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.