English to Gujarati Meaning of move - ચાલ


Move :
ચાલ

પગલું, ચાલ, પાસ, ધીમ ધીમે અવિરત દઢતાપૂર્વક ચાલ્યા કે કામ કર્યા કરવું, પગલે, ગતિ, દર, ચળવળ, અલબત્ત, ઉલ્લેખ, ખસેડવાની, ડિગ્રી, ક્રમ, લીપ, દૂર, ફંટાતા, બરતરફી, ખસી, માર્ગદર્શન, કસરત, અરજી, ડ્રિફ્ટ, સંચાલન, પ્રચલિત, વર્તન, વૈવિધ્યપૂર્ણ, જાગરણ, વધે, આગળ ચળવળ, આગળ, ઉન્નતિ, પ્રગતિ, રમત, કાંપતું, ખળભળાટ, વાઇબ્રેંસને

ચાલ, આગળ વધો, પાસ, હકાર, આમતેમ હાલવું, શેક, બજ, હલચલ, જોગ, દબાણ, જાઓ, પૂરતો, રન, ચાલવા, ચાલુ, આંચકો, દૂર, શિફ્ટ, ટ્રાન્સફર, સિવાય, બંધ વિચાર, બહાર આવ, પાછી ખેંચી, પ્રવાસ, ફેલાવાની, નૃત્ય, પગ, જીવતું, પગલું, ગતિ, જુદું-જુદું હોય, એકાંત, સાથે જાઓ, સાથે મળી, બનાવવા, કાઢી, ડ્રાઇવ, અરજ, કાબૂમાં રાખવું, સંચાલન, સુકાન, શેડ, જીવી, લાગુ, રમવા, આચાર, પાયલોટ, રાઇડ, રવાના, સંક્રમણ, છોડવું, બદલી, હૃદય સ્પર્શ, ઊઠવું, કિન્ડલ, ઉત્તેજિત, જગાવવામાં, જાગૃત, જાગતા, પ્રસ્તાવ, લાવવા, ઉલ્લેખ, વધારવા, આગળ લાવો, પ્રતિપાદિત, હાથ ધર્યો, મેળવવાનો, લાડ લડાવવાં, અસર, સ્પર્શ, કષ્ટ આપવું, ઉશ્કેરવું, વારંવાર હાલવું, આધિપત્ય, હલાવવું, તરંગ, રોક, રીલ, સમજાવવા, પ્રોત્સાહન, કામ, કામકાજ

ચાલખસેડવામાંચાલખસેડવાની
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of move in English
Noun(1) the act of deciding to do something(2) the act of changing your residence or place of business(3) a change of position that does not entail a change of location(4) the act of changing location from one place to another(5) (game
Verb(1) change location; move, travel, or proceed, also metaphorically(2) cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense(3) move so as to change position, perform a nontranslational motion(4) change residence, affiliation, or place of employment(5) follow a procedure or take a course(6) be in a state of action(7) go or proceed from one point to another(8) perform an action, or work out or perform (an action(9) have an emotional or cognitive impact upon(10) give an incentive for action(11) arouse sympathy or compassion in(12) dispose of by selling(13) progress by being changed(14) live one's life in a specified environment(15) have a turn; make one's move in a game(16) propose formally; in a debate or parliamentary meeting
Examples of move in English
(1) We were stuck in the middle of a large crowd and could not move to a better position to see the fireworks, even if there had been time to do so.(2) We now have the stability and confidence to move forward and develop the site.(3) The government has also threatened to move against the power workers.(4) So, you would be having to move the Full Court for special leave to cross-appeal.(5) If Blackburn is to move forward, quality development of this nature is required.(6) We must move firmly beyond a passive politics in which people are simple recipients of policies decided for them.(7) The business has also undergone major changes, with a move to new premises and the creation of new jobs.(8) David had wanted to move to Spain.(9) The city council had promised to help us, that they understood our position following the move from Clarence Street.(10) It is not until you move upstairs that the true potential of the building is evident.(11) I love stories that move us and that remind us of what it is to be human.(12) they failed to move the government on this(13) He was told the volume of work for the body shop side of the business had increased in anticipation of a move to new premises.(14) what's the next move?(15) she didn't move for a while(16) he's considering a career move
Related Phrases of move
(1) move on ::
આગળ વધો
(2) move to ::
ખસેડવું
(3) to move ::
ખસેડવા
(4) move up ::
ઉપર ખસેડો
(5) move out ::
બહાર ખસેડવા
(6) move along ::
આગળ વધો
(7) move forward ::
આગળ વધો
(8) move in ::
અંદર આવો
(9) move away ::
દૂર ખસેડવા
(10) move it ::
ખસેડો
Synonyms
Noun
1. movement ::
ચળવળ
3. initiative ::
પહેલ
4. turn ::
વળાંક
5. motion ::
ગતિ
Verb
7. go ::
જાઓ
8. carry ::
વહન
10. take action ::
પગલાં લેવા
11. relocate ::
પુનસ્થાપિત
12. affect ::
અસર
13. inspire ::
પ્રેરણા
14. change ::
ફેરફાર
15. circulate ::
ફેલાવાની
16. propose ::
પ્રસ્તાવ
17. prompt ::
પ્રોમ્પ્ટ
18. act ::
અધિનિયમ
19. make a motion ::
એક ગતિ બનાવવા
20. displace ::
સ્થળાતર
21. impress ::
પ્રભાવિત
22. be active ::
સક્રિય હોઇ
Antonyms
1. freeze ::
સ્થિર
2. still ::
હજુ
Different Forms
move, moved, moves, moving
Word Example from TV Shows
Watch what happens
when you move.

Watch what happens when you MOVE.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

We have an invention
and wanna move forward.

We have an invention and wanna MOVE forward.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

- What are you doing?
- You said... Well, the move, heh, remember?

- What are you doing? - You said... Well, the MOVE, heh, remember?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 4

and now you want to
move to the world?

and now you want to MOVE to the world?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20

- Idiots, help your king.
- Move away!

- Idiots, help your king. - Move away!

Game of Thrones Season 4, Episode 2

English to Gujarati Dictionary: move

Meaning and definitions of move, translation in Gujarati language for move with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of move in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'move'

What move means in Gujarati, move meaning in Gujarati, move definition, examples and pronunciation of move in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History