English to Gujarati Meaning of order - ક્રમમાં


Order :
ક્રમમાં

આદેશ, ક્રમમાં, હુકમનામું, ક્રમ, શ્રેણી, મંદન, પરિવર્તન, સૂચના, મનાઈ હુકમ, રાખે, સંકેત, શિસ્ત, સિસ્ટમ, નિયમ, પદ્ધતિ, કાર્યક્રમ, ઉત્તરાધિકાર, અનુસરણ, ચાર્જ, અધિકૃતિ, લેઆઉટ, એરે, સેટિંગ, વ્યવસ્થા, શનગાર, રસીદ, ડ્રાફ્ટ, શૈલી, વૈવિધ્યપૂર્ણ, પાલન, પ્રથા, આદત, ટેવ, કસરત, વાપરવુ, બિલ, એક્સચેન્જના બિલ, કાગળ, ડિલીવરી નોંધ, માંગ બિલ, વર્ગ, ચોરસ, જૂથ, જીનસ, આનાથી સૉર્ટ કરો, કોનકોર્ડ, સીરીયલ ક્રમમાં, વાક્યરચના, ફળ, પરિણામ, યોગ્ય સ્થિતિ, સામાન્ય, સુઘડતા, પંક્તિ, રેખા, પાટલી ગૂંથવી, તંત્ર, કર્મકાંડ, ફોર્મ, યોજના, સમુદાય, લોકો, સંપ્રદાય, સમાજ, સામાજિક વર્ગ, જ્ઞાતિ, Hest, મંજૂરી, પરવાનગી, પ્રભુત્વ, ચાલશે, પકડી રાખવું, સત્તા, સિદ્ધાંત, શિક્ષણ, કાયદો, પરંપરા, પ્રવેગો, માર્ગ, પ્રક્રિયા, સામુદ્રધુની, સંમતિ, પરમિટની, રજા

ક્રમમાં, આદેશ, બોલી, આદેશ આપી, લાદવું, લખી, મૂકે, વ્યવસ્થા, શણગારવું, સજાવવું, નિકાલ, સંતુલિત, આયોજન, એરે, સમૂહ, વર્ગીકરણ કરવું, જૂથ, કાબૂમાં રાખવું, સંચાલન, લગામ, રાશ, સુચના, સીધા, ઠરાવવું, ચાર્જ, પરમિટની, અગાઉથી નક્કી કરી મૂકવું, જરૂરી, માગણીનો, રાખે

ક્રમમાંઆદેશ આપ્યોક્રમક્રમોનેઓર્ડરઆ subordersuborders
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of order in English
Noun(1) (often plural, e.g., a military or law enforcement officer(2) a degree in a continuum of size or quantity(3) established customary state (especially of society(4) logical or comprehensible arrangement of separate elements(5) a condition of regular or proper arrangement(6) a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge(7) a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities(8) a formal association of people with similar interests(9) a body of rules followed by an assembly(10) (usually plural(11) a group of person living under a religious rule(12) (biology(13) a request for something to be made, supplied, or served(14) (architecture(15) the act of putting things in a sequential arrangement
Verb(1) give instructions to or direct somebody to do something with authority(2) make a request for something(3) issue commands or orders for(4) bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations(5) bring order to or into(6) place in a certain order(7) appoint to a clerical posts(8) arrange thoughts, ideas, temporal events(9) assign a rank or rating to
Examples of order in English
(1) He had to create order and purpose in the midst of a terrible chaos.(2) The pair were given a shared custody order by a Pasadena court on July 27, 1999 with equal rights and duties.(3) A political order that produces a choice between two such candidates has lost all credibility.(4) to order things by date(5) and that's an order!(6) It is the duty of the courts to ensure that there is order under the rule of law.(7) what's your order?(8) Her vibrancy, dramatic range and willowy elegance make her a classical ballerina of the highest order .(9) So where did this order come from - government or senior management?(10) According to the evolutionary sequence, the biblical order of creation is all wrong.(11) I order shoes straight from Manolo Blahnik, or I buy them from Harrods.(12) A High Court judge made an order which will result in the twins being returned to Missouri in the United States where they were born.(13) the company has won an order for six tankers(14) He was given a community service order and put on probation.(15) One day I'll reorganise the sections into some semblance of order .(16) the house had only just been vacated and was in good order
Related Phrases of order
(1) in order to ::
ના અનુસાર
(2) in order ::
ક્રમમાં
(3) out of order ::
હુકમ બહાર
(4) purchase order ::
ખરીદી હુકમ
(5) to order ::
ઓર્ડર
(6) money order ::
મની ઓર્ડર
(7) in order that ::
ક્રમમાં કે
(8) order number ::
ઓર્ડર નંબર
(9) order form ::
ક્રમમાં ફોર્મ
(10) law and order ::
કાયદો અને વ્યવસ્થા
Synonyms
Noun
1. sequence ::
ક્રમ
3. peace ::
શાંતિ
4. condition ::
શરત
5. command ::
આદેશ
6. commission ::
કમિશન
7. class ::
વર્ગ
9. taxonomic group ::
વર્ગીકરણ જૂથ
10. community ::
સમુદાય
11. type ::
પ્રકાર
13. order of magnitude ::
તીવ્રતા ક્રમ
14. orderliness ::
સુઘડતા
15. holy order ::
હોલિ ઓર્ડર
16. club ::
ક્લબ
17. parliamentary law ::
સંસદીય કાયદો
19. purchase order ::
ખરીદી હુકમ
20. monastic order ::
મઠના હુકમ
Verb
21. instruct ::
સુચના
22. decree ::
હુકમનામું
23. request ::
વિનંતી
24. organize ::
આયોજન
25. govern ::
સંચાલન
27. place ::
સ્થળ
28. tell ::
કહેવું
29. dictate ::
રાખે
30. consecrate ::
અભિષેક
Antonyms
1. derange ::
ખલેલ પહોંચાડવી
2. disarrange ::
ફેંદવું
3. disarray ::
ગોટાળો
4. disorder ::
અવ્યવસ્થા
5. rumple ::
ચૂંથવું
6. upset ::
ઉદાસ
Different Forms
order, ordered, ordering, orderings, orders, suborder, suborders
Word Example from TV Shows
I'm not giving an order.

I'm not giving an ORDER.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

in order to save their souls.

in ORDER to save their souls.

Vikings Season 1, Episode 3

off to join the ancient order
of the Night's Watch,

off to join the ancient ORDER of the Night's Watch,

Game of Thrones Season 1, Episode 2

- We don't order egg rolls.
- Exactly. But we'd have to if she was here.

- We don't ORDER egg rolls. - Exactly. But we'd have to if she was here.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

Lawlessness and savagery
are the order of the day.

Lawlessness and savagery are the ORDER of the day.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

English to Gujarati Dictionary: order

Meaning and definitions of order, translation in Gujarati language for order with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of order in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'order'

What order means in Gujarati, order meaning in Gujarati, order definition, examples and pronunciation of order in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History