English to Gujarati Meaning of pack - પેક


Pack :
પેક

પેક, પક્ષ, જૂથ, સરંજામ, બાજુ, ક્રૂ, બંડલ, સમૂહ, પેકેજ, સંયુક્ત, ગાંઠ, ગાંસડી, અભિવ્યક્તિ, જથ્થો, હસ્તાક્ષર, થાંભલો, ક્લસ્ટર, ઘણો, ઘાસ, સંચય, ભીડ, ભેગી, ઢગલાબંધ વાદળોનો જથ્થો, ચીંથરાં, પાર્સલ, દાવો, બેચ, પૅકિંગ, પરિપૂર્ણ, ભરો, બનાવવા, પૂર્ણ, સારા બનાવવા, ભરવા, વસાવવું, લોકો, વીંટળાય, બાંધે, ટાઇ, દામણ, યોજના

પેકપેકાર્ડભરેલાપેકરપેકર્સપેકિંગપેક
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pack in English
Noun(1) a large indefinite number(2) a complete collection of similar things(3) a convenient package or parcel (as of cigarettes or film(4) an association of criminals(5) an exclusive circle of people with a common purpose(6) a group of hunting animals(7) a cream that cleanses and tones the skin(8) a sheet or blanket (either dry or wet(9) a bundle (especially one carried on the back
Verb(1) arrange in a container(2) fill to capacity(3) compress into a wad(4) carry, as on one's back(5) set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome(6) have with oneself; have on one's person(7) press tightly together or cram(8) hike with a backpack(9) press down tightly(10) seal with packing(11) have the property of being packable or of compacting easily(12) load with a pack(13) treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood
Examples of pack in English
(1) The whole pack is then placed face down in the centre of the table and the players take turns to draw cards one at a time from the top of the pack .(2) If you're trying to get attention and separate yourself from the pack , picking a good name is one of the best moves you can make.(3) You pack it tightly inside a sturdy container, it is extremely flammable.(4) She got up, stretched, and rummaged through SeiriÔö£Ôöñ's large pack .(5) The leaders of the pack of hyenas were the first to strike the unsuspecting Barbarian.(6) Saltation's iPod Geek Tips #2: how to make a battery pack inside a pack of playing cards. superpixel's superpod tips.(7) a pack of cigarettes(8) Once I was sure they were there, I helped my mom pack the suitcases and bags in the car.(9) The entire community mobilises to pack items for transport by mule or horse across the border.(10) Those schools who could not attend can collect their resource pack at the Carlow Enterprise Board office.(11) It's fun, but not distinctive enough to stand out from an increasingly crowded pack of action titles.(12) the lead hound gives tongue and the pack takes off, following the line of scent(13) While the knife is designed for tactical backup, there's nothing that says you can't stick it in a backpack or hunting pack .(14) There are a few examples where a tarot pack is used to play a game which is not really of the tarot family.(15) In fact, Jass became so popular that the word Jass came to be used for any card game played with the Swiss pack .(16) When the whole pack has been dealt and the players have played their last four cards the play ends.
Related Phrases of pack
(1) pack up ::
સંકેલવું
(2) six pack ::
છ પેક
(3) ice pack ::
બરફ પેક
(4) power pack ::
પાવર પેક
(5) pack rat ::
પેક ઉંદર
(6) pack in ::
માં પેક
(7) pack off ::
બંધ પૅક
(8) pack away ::
દૂર પૅક
(9) blister pack ::
ફોલ્લો પેક
(10) pack of wolves ::
વરુના પેક
Synonyms
Noun
1. packet ::
પેકેટ
2. backpack ::
backpack
3. crowd ::
ભીડ
4. gang ::
ટોળી
5. face pack ::
ચહેરો પેક
6. plurality ::
બહુમતી
7. clique ::
ટોળકીએ
Verb
9. stow ::
જહાજમાં માલ ભરવો
11. throng ::
ભીડ
12. compress ::
સંકુચિત
13. compact ::
કોમ્પેક્ટ
14. jam ::
જામ
15. take ::
લેવા
16. backpack ::
backpack
17. tamp down ::
નીચે ઠાંસીને ભરવું
18. wad ::
ચીંથરાં
19. load down ::
લોડ ડાઉન
Antonyms
1. ace ::
એસ
2. bit ::
બીટ
3. dab ::
ચોપડવું
4. dram ::
DRAM
5. driblet ::
driblet
6. glimmer ::
ઝાંખો અસ્થિર પ્રકાશ
7. hint ::
ઈશારો
8. lick ::
ચાટવું
9. little ::
થોડી
10. mite ::
નાનું છોકરું
11. nip ::
ચૂંટી કે બટકું ભરીને કાપી નાખવું
12. ounce ::
ઔંસના
13. pinch ::
દબાવે
14. pittance ::
નજીવી રકમ અથવા સંખ્યા
15. scruple ::
સંકોચ
16. shade ::
છાંયો
Different Forms
pack, packard, packed, packer, packers, packs
Word Example from TV Shows
Remember the Satanimals pack
with the Hellephant?

Remember the Satanimals PACK with the Hellephant?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 10

The pack totally has a pecking order.

The PACK totally has a pecking order.

Breaking Bad Season 3, Episode 10

Well, should we tell the Boltons
to pack up and leave?

Well, should we tell the Boltons to PACK up and leave?

Game of Thrones Season 6, Episode 4

Okay, I'll go pack my stuff.

Okay, I'll go PACK my stuff.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

How brave of you, isn’t it? All of you\Nas a pack attacking the poor girl.

How brave of you, isn’t it? All of you
as a PACK attacking the poor girl.

Money Heist Season 1, Episode 10

English to Gujarati Dictionary: pack

Meaning and definitions of pack, translation in Gujarati language for pack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pack in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'pack'

What pack means in Gujarati, pack meaning in Gujarati, pack definition, examples and pronunciation of pack in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History