English to Gujarati Meaning of place - સ્થળ


Place :
સ્થળ

સ્થળ, જમીન, જગ્યા, ખંડ, સંજોગોમાં, સ્થિતિ, સ્થાન, સાઇટ, પ્રદેશ, જિલ્લા, ક્ષેત્ર, ભાગ, વિસ્તાર, શરત, સાચી જગ્યા, પરિસ્થિતિ, બેઠક, સ્ટેશન, ખાઈ, ખાબોચિયું, રાત્રિભોજન, શ્વાનનાં, ઘર, મંદિર, ખાંચો, પર્ફોર્મિંગ, કૌસેશન, ઓફિસ, કામ પૂરું થયું, અમલ, કેન્ટોન, સરહદ, પ્યાલો, પરિપ્રેક્ષ્યમાં, વ્યવસાય, પ્રભુત્વ, નિકટતા, કન્ટેનર, ઉપાય, કબ્જો, કંપની, આકાર, ફોર્મ, નિવાસ, રેસીડેન્સી, પ્રીફેક્ચર, શબ્દ, ક્રમ, કામ, રોજગાર, સર્વિસ, કાવતરૂ, નોકરી, મકાન, ગુંબજ, ફેબ્રિક, ખાનદાની, પોટ, પાત્ર, વલયની, મગજ, અગ્રતા, પ્રિસિશન, જીવી, પૂર્વાગમન, ક્રિયા, અધિનિયમ, પ્રથા, શેલ, યાર્ડ, ત્વચા, કવચના, છાલ

મૂકી, સ્થાપિત, સમૂહ, સ્થળ, બનાવવા, પકડી રાખવું, મૂકે, જાળવી, લેવા, પૂછપરછ, ગ્રહણ, ખરીદી, રીંછ, સ્થિત, સ્પોટ, ઓળખવા, વેસ્ટ, સોંપવું, આપી, સમાવે, પર લઇ, સમાવેશ થાય છે, પહેરવા, પ્રાપ્ત, વહન, ફેંકવું, અનાદર, પડેલા, નીચે અફાળવું, હાથ ધર્યો, ધનુષ્ય ચાર્જ, નીચે મૂકે, રાખવું, થાપણ

સ્થળમૂકવામાંપ્લેસમેન્ટપ્લેસમેન્ટસ્થળોગોઠવણplacings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of place in English
Noun(1) a point located with respect to surface features of some region(2) any area set aside for a particular purpose(3) an abstract mental location(4) a general vicinity(5) the post or function properly or customarily occupied or served by another(6) a particular situation(7) where you live at a particular time(8) a job in an organization(9) the particular portion of space occupied by something(10) proper or designated social situation(11) a space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane(12) the passage that is being read(13) proper or appropriate position or location(14) a public square with room for pedestrians(15) an item on a list or in a sequence(16) a blank area
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) place somebody in a particular situation or location(3) assign a rank or rating to(4) assign a location to(5) to arrange for(6) take a place in a competition; often followed by an ordinal(7) intend (something(8) recognize as being; establish the identity of someone or something(9) assign to (a job or a home(10) locate(11) estimate(12) identify the location or place of(13) make an investment(14) assign to a station(15) finish second or better in a horse or dog race(16) sing a note with the correct pitch
Examples of place in English
(1) As you couldn't reserve the table, it was up to you to arrive early for dinner to secure your place .(2) The lane of Meimeili near the road was the place accommodating most comfort houses in this area.(3) Do we simply accept our place at the back of the queue for funding, bracing ourselves for leaner times?(4) What we have now is a splendid modern building, a place of worship and a resource centre for the whole community.(5) the horse has been backed for a place(6) I believe that there is indeed an important place for the type of care that general physicians provide.(7) Not only did Max lose his third place , he even jeopardized his participation in the second race.(8) He was reluctant to become involved in the issue, stating it was not his place to comment.(9) The only competition in the Scottish game these days involves the one-legged race for third place .(10) a place to eat(11) With two games to go Spurs were seventh but at 5pm today we found ourselves out in the cold in ninth place .(12) The paradigm of the open space as a public place must be promoted better across the country.(13) He brought the car in on lap 90 for fuel and resumed his race in third place .(14) In comes a calm, regionally balanced economy with the housing market in its proper place .(15) It's not my place to give advice on how artists should set themselves up.(16) there's no place else to put the lamp
Related Phrases of place
(1) take place ::
સ્થાન લેશે
(2) place of birth ::
જન્મ સ્થળ
(3) in place ::
જગ્યા માં
(4) to place ::
સ્થળ
(5) in the first place ::
પ્રથમ સ્થાને
(6) to take place ::
સ્થળ લેવા માટે
(7) out of place ::
સ્થળ બહાર
(8) place of delivery ::
મોકલવા ની જગ્યા
(9) in place of ::
જગ્યાએ
Synonyms
Noun
1. location ::
સ્થાન
2. country ::
દેશ
3. home ::
ઘર
4. situation ::
પરિસ્થિતિ
5. seat ::
બેઠક
6. job ::
કામ
7. status ::
સ્થિતિ
8. responsibility ::
જવાબદારી
9. space ::
જગ્યા
11. position ::
સ્થિતિ
12. spot ::
સ્પોટ
13. property ::
મિલકત
14. piazza ::
પિયાઝા
15. lieu ::
ને બદલે
16. station ::
સ્ટેશન
Verb
18. put ::
મૂકી
19. rank ::
ક્રમ
20. identify ::
ઓળખવા
21. house with ::
સાથે ઘર
22. site ::
સાઇટ
23. post ::
પોસ્ટ
24. position ::
સ્થિતિ
25. localize ::
સ્થાનીકરણ
26. order ::
ક્રમમાં
27. commit ::
મોકલવું
28. come out ::
બહાર આવ
29. target ::
લક્ષ્ય
Different Forms
place, placed, placement, placements, places, placing, placings
Word Example from TV Shows
Are you hungry?
How about that sushi place you love?

Are you hungry? How about that sushi PLACE you love?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 16

When the Lannisters find this place,

When the Lannisters find this PLACE,

Game of Thrones Season 3, Episode 5

Come on, Sheldon. You can't move.
Don't you need to stay in one place...

Come on, Sheldon. You can't move. Don't you need to stay in one PLACE...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 13

- My father always says so.
- The Wall's no place for cowards.

- My father always says so. - The Wall's no PLACE for cowards.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

Everybody knew what this place was
and no one told me.

Everybody knew what this PLACE was and no one told me.

Game of Thrones Season 1, Episode 3

English to Gujarati Dictionary: place

Meaning and definitions of place, translation in Gujarati language for place with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of place in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'place'

What place means in Gujarati, place meaning in Gujarati, place definition, examples and pronunciation of place in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History