English to Gujarati Meaning of play - રમવા


Play :
રમવા

રમત, રમવા, ફ્રીક, મનોરંજનના સાધન, મનોરંજન, ક્ષુદ્ર, નાટક, ભાગ, કામગીરી, અભિનય, રજૂઆત, થોડો, રમતગમત, ગમ્મત, ગતિ, દર, ચળવળ, ચાલ, ગેમિંગ, શો, પ્રદર્શન, આનંદ, મજા, પહોળાઇ, ફેલાવો, વિસ્તરણ, હદ, વર્ધન, વાપરવુ, વપરાશ, વર્તન, કસરત, આચાર

રમવા, નાનકડી રકમ, પંપાળવું, કામ, ફટકો, ધ્વનિ, તેનો અવાજ કાઢવો, Plunk, રિંગ, પ્રમાદ, રમકડું, આંગળી, શેડ, ફેલાવાની, જીવી, લાગુ, ચાલ, કરે, અધિનિયમ, પ્રતિનિધિત્વ, છદ્મવેશ ધારણ કરવો, ઘડવાની, રમતગમત, સાથે નાનકડી રકમ, અવાજ, સદંતર, ફ્રેમ, જુગાર, રમત, આનંદ, મોજમજા, ડાઇસ

Plathplatyplatysરમવારમવારમાયરમતાનાટકો
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of play in English
Noun(1) a dramatic work intended for performance by actors on a stage(2) a theatrical performance of a drama(3) a preset plan of action in team sports(4) a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill(5) a state in which action is feasible(6) utilization or exercise(7) an attempt to get something(8) activity by children that is guided more by imagination than by fixed rules(9) (in games or plays or other performances(10) the removal of constraints(11) a weak and tremulous light(12) verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously(13) movement or space for movement(14) gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement(15) (game(16) the act of playing for stakes in the hope of winning (including the payment of a price for a chance to win a prize
Verb(1) participate in games or sport(2) act or have an effect in a specified way or with a specific effect or outcome(3) play on an instrument(4) play a role or part(5) be at play; be engaged in playful activity; amuse oneself in a way characteristic of children(6) replay (as a melody(7) perform music on (a musical instrument(8) pretend to have certain qualities or state of mind(9) move or seem to move quickly, lightly, or irregularly(10) bet or wager (money(11) engage in recreational activities rather than work; occupy oneself in a diversion(12) pretend to be somebody in the framework of a game or playful activity(13) emit recorded sound(14) perform on a certain location(15) put (a card or piece(16) engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously
Examples of play in English
(1) When the ball is in flight, he has a history of attacking it and making the big play .(2) He stopped and leaned over the bridge wall to watch the play of light on the river.(3) Children can feed, touch and play with the animals during free public tours led by park rangers.(4) he didn't gamble or play the ponies(5) The current school is in an extended house and has very small classrooms and little space for outdoor play for the children.(6) does he still play?(7) Next time they play their home town they deserve to be playing to a packed house.(8) But in the meantime John is more than happy to stay at home and play dad.(9) the ball is out of play(10) It obviously did the trick, because I became a regular in the first team and went on to play for England.(11) The poor creatures aren't even allowed to play conkers at school any more.(12) The first day's play on Friday was restricted to 10.2 overs.(13) the team will play France on Wednesday(14) Since then there's been a lot of play in the steering.(15) The play sums up all of the uncertainty of the age, while at the same time bringing the issues and ideas of 18th century England right up to date.(16) I personally think that the whole argument about civil liberties comes into play again.
Related Phrases of play
(1) to play ::
રમવું
(2) fair play ::
નિષ્પક્ષ રમત
(3) play soccer ::
ફુટબોલ રમ
(4) play chess ::
ચેસ રમવા
(5) play tennis ::
ટેનિસ રમો
(6) play football ::
ફૂટ્બોલ રમો
(7) play again ::
ફરીથી રમવું
(8) play the piano ::
પિયાનો વગાડ
(9) plug and play ::
પ્લગ અને પ્લે
(10) play music ::
સંગીત વગાડૉ
Synonyms
Noun
1. amusement ::
મનોરંજન
2. drama ::
નાટક
3. action ::
ક્રિયા
4. behavior ::
વર્તન
5. movement ::
ચળવળ
8. frolic ::
ગેલમાં નાચવું કૂદવું
9. turn ::
વળાંક
10. shimmer ::
ઝબૂકવું
11. free rein ::
મફત લગામ
12. sport ::
રમતગમત
13. bid ::
બોલી
14. swordplay ::
swordplay
15. maneuver ::
દાવપેચ
16. child's play ::
બાળકની રમત
Verb
17. amuse oneself ::
પોતે રમૂજ પમાડવા
18. take part in ::
ભાગ લેવા
19. compete against ::
સામે સ્પર્ધા
21. perform ::
કરે
22. make ::
બનાવવા
23. dance ::
નૃત્ય
24. bring ::
લાવવા
25. recreate ::
ફરીથી
26. fiddle ::
ફીડલ
27. act as ::
કારણ કે અધિનિયમ
28. run ::
રન
29. wager ::
હોડ
30. act ::
અધિનિયમ
31. toy ::
રમકડું
32. trifle ::
નાનકડી રકમ
33. take on ::
પર લઇ
34. spiel ::
spiel
35. flirt ::
આંચકો મારવો
Antonyms
Different Forms
plath, platy, platys, play, playable, played, plays
Word Example from TV Shows
You're the one who told
me to play with it.

You're the one who told me to PLAY with it.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20

- Ready to play when you are.
- Yeah, in a minute.

- Ready to PLAY when you are. - Yeah, in a minute.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 16

Yeah, I'll tell you
how it's gonna play out.

Yeah, I'll tell you how it's gonna PLAY out.

Westworld Season 2, Episode 10

I will play the word

I will PLAY the word "at" for two measly points...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

Will you please play the game?

Will you please PLAY the game?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

English to Gujarati Dictionary: play

Meaning and definitions of play, translation in Gujarati language for play with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of play in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'play'

What play means in Gujarati, play meaning in Gujarati, play definition, examples and pronunciation of play in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History