English to Gujarati Meaning :: represent

નું પ્રતિનિધિત્વ કરવું, ના પ્રતિનિધિ હોવુંપ્રતિનિધિત્વ કરવું
Represent :
પ્રતિનિધિત્વ
- પ્રતિનિધિત્વરજૂરજૂરજૂ કરે છે
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) take the place of or be parallel or equivalent to(2) express indirectly by an image, form, or model; be a symbol(3) be representative or typical for(4) be a delegate or spokesperson for; represent somebody's interest or be a proxy or substitute for, as of politicians and office holders representing their constituents, or of a tenant representing other tenants in a housing dispute(5) serve as a means of expressing something(6) be characteristic of(7) form or compose(8) be the defense counsel for someone in a trial(9) create an image or likeness of(10) play a role or part(11) perform (a play(12) describe or present, usually with respect to a particular quality(13) point out or draw attention to in protest or remonstrance(14) bring forward and present to the mind(15) to establish a mapping (of mathematical elements or sets

Show Examples
(+)

(1) Joe Rogers, lieutenant governor of Colorado, seeks to represent that state's 7th District.(2) Premised upon this is capital's fetishistic claim to represent the embodiment of individual freedom and to be a social order that suspends class conflict.(3) Back wages owed to workers can be used as an estimate for the cost of compliance because they represent the amount of underpayment in compensation for a typical contractor.(4) the numbers 1ÔÇô10 represent the letters AÔÇôJ(5) One of them is to appoint a non-executive Director to represent consumers, and I suspect the appointment will be heavily influenced by the Government.(6) ÔÇÿWith their gift of intelligence and heart they [young people] represent the future of the world,ÔÇÖ he said.(7) Yet this could represent the Ghost's embodiment of the disciples' moment of doubt and fear, rather than the atheism of modern generations.(8) As a result, a well-trained artist does not need a life model or a preparatory sketch to represent a particular subject.(9) They're willing to put their life on hold in order to represent you, the student.(10) the three heads of Cerberus represent the past, present, and future(11) The faces probably represent the Yoruba god Eshu, who mediates the human and spirit worlds and plays a prominent role in the divination process.(12) And the prints represent Abstract Expressionism's entire stylistic range, from fast and visceral to cool and ethereal.(13) Just remember: not only do they represent you, but they are you, to Joe Public.(14) By opening their ranks to blue-collar workers and intellectuals alike Welsh choruses collectively represent a cross-section of the Welsh population.(15) In the ensuing excitement, they formally offered to represent him, because, as Lotta put it at the time, ÔÇÿthis guy, we don't want to lose.ÔÇÖ(16) Nonvoting young people represent one of the largest swing-voter blocs out there, and we better get more effective at how we target them.
Related Words
(1) to represent ::
પ્રતિનિધિત્વ
Synonyms
Verb
1. symbolize ::
પ્રતીકાત્મક
2. stand for ::
માટે ઊભા
3. depict ::
દર્શાવાય
4. describe as ::
તરીકે ઓળખાવવાનું
5. constitute ::
રચના
6. be a typical sample of ::
એક લાક્ષણિક નમૂનો હોવું
7. appear for ::
માટે દેખાય
8. deputize for ::
માટે મુખત્યાર
9. point out ::
નિર્દેશ
10. defend ::
બચાવ
13. map ::
નકશો
14. typify ::
નમૂનારૂપ હોવું
15. play ::
રમવા
16. correspond ::
પત્રવ્યવહાર
17. interpret ::
અર્થઘટન
18. stage ::
મંચ
19. exemplify ::
ઉદાહરણ આપવું
Different Forms
represent, represented, representing, represents
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

I don\'t think so. Those dolls represent
three things I don\'t care for:

I don't think so. Those dolls REPRESENT three things I don't care for:

The Big Bang Theory Season 6, Episode 5


stay with my uncle and represent the king
on the field of battle.

stay with my uncle and REPRESENT the king on the field of battle.

Game of Thrones Season 2, Episode 9


It\'s your duty to represent your House
when your father can\'t.

It's your duty to REPRESENT your House when your father can't.

Game of Thrones Season 1, Episode 6


If you will allow me to
represent your family\'s interests,

If you will allow me to REPRESENT your family's interests,

Game of Thrones Season 2, Episode 6


I am merely an instrument
of the institution I represent.

I am merely an instrument of the institution I REPRESENT.

Game of Thrones Season 7, Episode 4


English to Gujarati Dictionary: represent

Meaning and definitions of represent, translation in Gujarati language for represent with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of represent in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "represent"

What represent means in Gujarati, represent meaning in Gujarati, represent definition, examples and pronunciation of represent in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Glamour
ગ્લેમર, મેજિક, હાથચાલાકી, પ્રપંચ, મોહિની, કાળો જાદુ, કામણ, સંતલસ, , આકર્ષણ, સ્પેરો, ડ્રો, ટ્રેક્શન, આકર્ષણની, ચિત્ર, ઓપ, ચમક, પોલિશ, સ્પાર્કલ, આકર્ષવું, શૈલી, હાવભાવ, સંકલ્પ, મેલીવિદ્યા, જાદુ, શેતાનિયત, જંતરમંતર, પાણી, વૈભવ, ઠાઠમાઠ, ભવ્યતા, વૈભવી, યુક્તિઓ, ટોળું, દેખાવ, પક્ષ, ભ્રમ, પ્રલોભનગ્લેમર, મુગ્ધ, પ્રેમભાવ પેદા કરવો, , જાળમાં ફસાવવું, આકર્ષિત, આકર્ષવું, ડ્રો, પકડ, મેળવવું, વિમૂઢ કરવું, પ્રસન્ન, મોહિત કરવું
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.