English to Gujarati Meaning of return - વળતર


Return :
વળતર

અહેવાલ, વળતર, વિનિમય, આદાનપ્રદાન, ક્રમચય, ફેરફાર, પાછા આપ્યા, વારંવાર, પુનરાવર્તન, નકલ, ઘૂમરાતી, પરત કરેલી રકમ, ઉત્તરાધિકાર, ગાવાના, ટેવ, પાઠ, ક્રાંતિ, પુનઃસ્થાપના, વળતરરૂપે, જવાબ, ખુલાસા, પાછા આવી જાઓ, ફળ, પરિણામ, મંદી, વળ, રોટેશન, બંધ, આપીને, પ્રસ્તુતિ, ચૂકતે કરવું, ચૂકવણીને, નુકસાન, પાછા ફરો, પ્રત્યાગમન, પાછા જાવ, નિવૃત્તિ, લાભદાયક હોવું, પુનરુક્તિ કરવી, ઉપર ચલાવો, રિહર્સલ, ઘૂમે છે, પાછડ જુઓ, પાછા ડ્રો, સંકોચાવું, પસંદ, તારવવું, પાછળની જાઓ, અધોગામી, ઉછાળો, પાછા આપી, ફરીથી આપી, પુનઃસ્થાપિત, ફરી વાર આવવું, ભારપૂર્વક બોલવું, ફરી થી કહો, વળાંક, પાછી વાળવામાં, પાછુ લઇ આવો, બચો, છોડી દેવું, પાછા બહાર, ચૂકવણી, ભરપાઈ, ફડચામાં

વળતરપાછાreturnablesપરતreturneeપાછારિટર્નરreturnersપરતવળતર
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of return in English
Noun(1) document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability(2) a coming to or returning home(3) the occurrence of a change in direction back in the opposite direction(4) getting something back again(5) the act of going back to a prior location(6) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(7) happening again (especially at regular intervals(8) a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one(9) the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed(10) a reciprocal group action(11) a tennis stroke that sends the ball back to the other player(12) (American football(13) the act of someone appearing again
Verb(1) go or come back to place, condition, or activity where one has been before(2) give back(3) go back to a previous state(4) go back to something earlier(5) bring back to the point of departure(6) return in kind(7) make a return(8) answer back(9) be restored(10) pay back(11) pass down(12) elect again(13) be inherited by(14) return to a previous position; in mathematics(15) give or supply(16) submit (a report, etc.
Examples of return in English
(1) since their return from the games(2) Yet only two days into his holiday, he found himself so captivated by the island he famously tore up his return train ticket and threw it into the sea.(3) There is little indication in the figures that there will be a return to strong economic growth in the near future.(4) Mapuches have strongly protested against discrimination and demanded the return of their ancestral land.(5) complete the application form and return it to this address(6) These computations can be done on any part of your business, thereby helping you figure out what areas bring the best return on your time, money, and efforts.(7) It is taken away with an astounding backhand return but a second chance is converted when Nathan nets a backhand.(8) they'll return to Ireland next year(9) A male colleague and I were given the task of escorting him on a home visit, though only told of the risks upon return .(10) Her feelings of fear, anger, and revulsion brought the return of her hysteria and nausea crept into her throat.(11) Each product is made with as little money as possible, so as to increase its return , and allow the vendor to price it at a level customers will buy.(12) The Italian Prime Minister has created yet another diplomatic storm by demanding the return of a painting held by the National Gallery of Ireland.(13) The return of the Liberals to office in 1893 sharpened the conflict.(14) The declining uptake of childhood vaccinations resulting from the fears promoted by these campaigns may lead to the return of real epidemics, causing death and disability.(15) That night, over a hundred people showed up to pray for the safe return of the captives.(16) You can get to Strasbourg by Ryan Air for Ôö¼├║29.09 return from Stansted.
Related Phrases of return
(1) to return ::
પરત કરવા
(2) in return ::
બદલામાં
(3) return the favor ::
સમર્થન પાછો
(4) tax return ::
ટેક્સ રિટર્ન
(5) return ticket ::
વળતર ટિકિટ
(6) return to ::
પાછું ફરવું
(7) return home ::
ઘરે પરત
(8) return back ::
પાછા આવવું
(9) return address ::
વળતર સરનામું
(10) return on investment ::
રોકાણ પર પાછા
Synonyms
Noun
1. homecoming ::
ફરતાં
3. giving back ::
પાછા આપ્યા
4. yield ::
ઉપજ
5. statement ::
નિવેદન
6. return key ::
રિટર્ન કી
7. take ::
લેવા
9. comeback ::
પાછા આવી જાઓ
10. coming back ::
પાછા આવવું
12. income tax return ::
આવક ટેક્સ રિટર્ન
Verb
13. go back ::
પાછા જાવ
14. recur ::
ફરી વાર આવવું
15. give back ::
પાછા આપી
16. restore ::
પુનઃસ્થાપિત
17. hit back ::
પાછા ફટકો
18. reciprocate ::
reciprocate
19. answer ::
જવાબ
20. deliver ::
પહોંચાડવા
21. yield ::
ઉપજ
22. elect ::
ચુંટાયેલા
23. fall ::
પડવું
24. render ::
રેન્ડર
26. generate ::
પેદા
27. repay ::
પાછી વાળવામાં
28. regress ::
પ્રત્યાગમન
29. reelect ::
reelect
30. take back ::
પાછા લેવા
Antonyms
1. ask ::
પુછવું
2. inquire ::
પૂછપરછ
3. question ::
પ્રશ્ન
Different Forms
return, returnable, returnables, returned, returnee, returnees, returner, returners, returning, returns
Word Example from TV Shows
You can't return it, Howard wiped
his bottom with the warranty.

You can't RETURN it, Howard wiped his bottom with the warranty.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22

When will he return?

When will he RETURN?

Vikings Season 1, Episode 3

Slavery will never return to Meereen,

Slavery will never RETURN to Meereen,

Game of Thrones Season 6, Episode 4

{\i1}Our techs will analyze them{\i0}\N{\i1}and return them to you{\i0}

{\i1}Our techs will analyze them{\i0}
{\i1}and RETURN them to you{\i0}

Money Heist Season 3, Episode 4

And you want me to
return it for you?

And you want me to RETURN it for you?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 21

English to Gujarati Dictionary: return

Meaning and definitions of return, translation in Gujarati language for return with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of return in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'return'

What return means in Gujarati, return meaning in Gujarati, return definition, examples and pronunciation of return in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History