English to Gujarati Meaning of roll - રોલ


Roll :
રોલ

રોલ, કરાયો, ધ્વનિ, અવાજ, યાદી, ચાર્ટ, ટેબલ, શેડ્યૂલ, સૂચિ, રોટેશન, મોર્ટાર, મુશળ, સરાણિયા, ઘંટીનો, રેકોર્ડ, ફાઈલ, દાવા અરજી

પર પ્રવાહ, રોલ, ગુલાંટ, વળાંક, વિશે ચાલુ, ઘૂમે છે, ફેરવો, ગોળ કૂંડાળામાં કે ચક્કરમાં ફરવું કે ઘૂમવું, પાસ, સાથે જાઓ, સાથે મળી, આગળ વધો, બનાવવા, આગળ, વધુ, અતિશયોક્તિ, વિકાસ, ઝડપ, રેડીને, ઉત્પાત, પ્રવાહ, પહોંચવાનો, ઝૂલતું લટકાવવું, આધિપત્ય, વાઇબ્રેટ, સ્વિંગ

રોલવળેલુંરોલિંગrollingsરોલ્સ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of roll in English
Noun(1) rotary motion of an object around its own axis(2) a list of names(3) a long heavy sea wave as it advances towards the shore(4) photographic film rolled up inside a container to protect it from light(5) a round shape formed by a series of concentric circles (as formed by leaves or flower petals(6) a roll of currency notes (often taken as the resources of a person or business etc.(7) small rounded bread either plain or sweet(8) a deep prolonged sound (as of thunder or large bells(9) the sound of a drum (especially a snare drum(10) a document that can be rolled up (as for storage(11) anything rolled up in cylindrical form(12) the act of throwing dice(13) walking with a swaying gait(14) a flight maneuver; aircraft rotates about its longitudinal axis without changing direction or losing altitude(15) the act of rolling something (as the ball in bowling
Verb(1) move by turning over or rotating(2) move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle(3) occur in soft rounded shapes(4) flatten or spread with a roller(5) emit, produce, or utter with a deep prolonged reverberating sound(6) arrange or or coil around(7) begin operating or running(8) shape by rolling(9) execute a roll, in tumbling(10) sell something to or obtain something from by energetic and especially underhanded activity(11) move in a wavy pattern or with a rising and falling motion(12) move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment(13) move, rock, or sway from side to side(14) cause to move by turning over or in a circular manner of as if on an axis(15) pronounce with a roll, of the phoneme /r/(16) boil vigorously
Examples of roll in English
(1) Bryce, after pausing quickly to grab the roll of film, ran after him.(2) the cameras started to roll(3) the school had no one by his name on its roll(4) that's just how I roll , guys├ö├ç├ÂI'll smile until I physically can't(5) Remember, you are not limited to playing a roll on the snare drum!(6) Township School also began to experience a dramatic fall in the roll , from 1200 in the mid seventies to 500 in the early nineties.(7) It will make you roll your eyes, but that is part of the enjoyment.(8) She listened to the crash and roll of the surf below.(9) Overall, this is a clumsy, uneven affair which, by the time the final credits roll , grates.(10) Learn how to play a six stroke roll on the drums in this free video music lesson.(11) This parkland-styled course has tree-lined fairways that follow the gentle roll of the surrounding topography.(12) He just placed seven cameras with infrared tape and microphones in different areas of his studio and let them roll .(13) Here are some new photos from the one roll of film which I just got back today.(14) I am never eating another sausage roll as long as I live.(15) As the end credits roll , he goes off on this tangent that at first I thought was serious, but quickly realized was an incredibly funny joke.(16) I recently came across the first roll of film I ever shot.
Related Phrases of roll
(1) roll out ::
બહાર રોલ
(2) roll up ::
અપ રોલ
(3) roll over ::
રોલ ઓવર
(4) bread roll ::
બ્રેડરોલ
(5) to roll ::
વીટવુ
(6) roll the dice ::
ડાઇસ રોલ
(7) roll down ::
નીચે રોલ
(8) roll off ::
બંધ રોલ
Synonyms
Noun
1. cylinder ::
સિલિન્ડર
2. reel ::
રીલ
3. wad ::
ચીંથરાં
4. throw ::
ફેંકવું
5. bread roll ::
બ્રેડરોલ
6. list ::
યાદી
7. rumble ::
રમ્બલ
8. bowl ::
વાટકી
9. scroll ::
સ્ક્રોલ
10. roller ::
રોલર
11. roster ::
રોસ્ટર
12. bun ::
બન
13. cast ::
પડેલા
15. bankroll ::
bankroll
16. paradiddle ::
paradiddle
Verb
17. turn round and round ::
રાઉન્ડ અને રાઉન્ડ ચાલુ
18. wheel ::
વ્હીલ
19. travel ::
પ્રવાસ
20. pass ::
પાસ
21. flow ::
પ્રવાહ
22. billow ::
ઊર્મિ
23. wind ::
પવન
25. stagger ::
વિખેરવું
26. lurch ::
લથડવું
27. rumble ::
રમ્બલ
28. roll up ::
અપ રોલ
29. roll out ::
બહાર રોલ
30. seethe ::
ઉશ્કેરાટ અનુભવવો
31. drift ::
ડ્રિફ્ટ
32. pluck ::
રાખવી
33. undulate ::
મોજાંની પેઠે ઊંચાનીચા થવું
34. revolve ::
ઘૂમે છે
35. turn over ::
ઉપર ચાલુ
Different Forms
roll, rolled, rolling, rollings, rolls
Word Example from TV Shows
I'm gonna roll up a nice clean towel
like this and put it under.

I'm gonna ROLL up a nice clean towel like this and put it under.

Breaking Bad Season 2, Episode 12

As rock and roll bad boy,
Paul Simon, once said,

As rock and ROLL bad boy, Paul Simon, once said,

The Big Bang Theory Season 7, Episode 1

Willy Wonka would roll you
to the juicing room.

Willy Wonka would ROLL you to the juicing room.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 6

I can if you'd just
roll over and accept your fate!

I can if you'd just ROLL over and accept your fate!

The Big Bang Theory Season 10, Episode 5

If I roll down the windows in the car,
everything's peachy.

If I ROLL down the windows in the car, everything's peachy.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

English to Gujarati Dictionary: roll

Meaning and definitions of roll, translation in Gujarati language for roll with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of roll in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'roll'

What roll means in Gujarati, roll meaning in Gujarati, roll definition, examples and pronunciation of roll in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History