English to Gujarati Meaning of run - રન


Run :
રન

રન, છુટવું, પટલ, ગોખલો, લેઝર, મુક્તિ, રેસિંગ, ઉડી, ચાલી, અલબત્ત, ધોવું, માર્ગ, પાથ, પાથવે, સ્ટ્રીમ, પ્રવાહ, ડ્રિફ્ટ, વહેતી, ઊભરો કાઢવો, સંમેલન, પરિભ્રમણ, ચલણ, મુદ્દો, વૈવિધ્યપૂર્ણ, પ્રવાસ, મુસાફરી, સહેલગાહ, ટ્રેક, અસર, પ્રભાવ, શક્તિ, છાપ, વર્ચસ્વ, રેસ, તેજી, હદ, ફ્લાઇટ, વર્તમાન, બાહ્યગમન, ફ્યુરી, ઉન્માદ, ગુસ્સો, ક્રોધાવેશ, ઍક્સેસ, કર્તવ્યવિમુખ થવું, દૂર ખેંચી, એક પગ લઈ

રન, ડ્રાઇવ, જીવી, આચાર, ચાલ, પાયલોટ, વધવા, પડવું, હોઈ, વળાંક, જાઓ, પૂરતો, ચાલવા, ચાલુ, ગતિ, મેનેજ કરો, સંભાળી, કામ, ભાગી જાઓ, જતું રહેવું, ટાળવું, વ્યક્તિ, સરેરાશ પર હોઈ, પછી ચલાવવા, પીછો, ઉડી, ધોવું, બહાર જાઓ, છટકવું, રેડીને, પ્રકાશન, વિસ્તૃત કરી, વિસ્તારવા, ઉંચાઇ, વિસ્તૃત, ફેલાવો, પ્રવાહ, સ્ટ્રીમ, નીકળવું, કરે, સંપાદન, બનાવવા, પરિપૂર્ણ, બહાર, એસ્કેપ, વસંત, મુદ્દો, પસાર, ઢાંકી દેવું, રોકાણ, સુપરત, દૂર કરી, બહાર પસાર કરી, દ્વારા જાઓ, બળવો કરી, ઉલ્લંઘન કરી, દાખલ, કે થ્રસ્ટ, અશર, કારણ, સ્પર્ધા, અનુકરણ, દલીલ, ચલાવવા માટે થઇ, રેસ, ધસારો

રનરયુન્સ ઓનRunicનાનું પીપડુંrunletsરન
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of run in English
Noun(1) a score in baseball made by a runner touching all four bases safely(2) the act of testing something(3) a race run on foot(4) an unbroken series of events(5) (American football(6) a regular trip(7) the act of running; traveling on foot at a fast pace(8) the continuous period of time during which something (a machine or a factory(9) unrestricted freedom to use(10) the production achieved during a continuous period of operation (of a machine or factory etc.(11) a small stream(12) a race between candidates for elective office(13) a row of unravelled stitches(14) the pouring forth of a fluid(15) an unbroken chronological sequence(16) a short trip
Verb(1) move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time(2) flee; take to one's heels; cut and run(3) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(4) direct or control; projects, businesses, etc.(5) have a particular form(6) move along, of liquids(7) perform as expected when applied(8) change or be different within limits(9) run, stand, or compete for an office or a position(10) cause to emit recorded audio or video(11) move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way(12) have a tendency or disposition to do or be something; be inclined(13) be operating, running or functioning(14) change from one state to another(15) cause to perform(16) be affected by; be subjected to
Examples of run in English
(1) she considered a Seanad run(2) Having a coarse run , she carried a huge body of water in her wake, in which the rudder was useless.(3) they've had an unbeaten run since August(4) Twos and jokers are wild and can be used in any set or run to represent any desired card.(5) Dave has run 42 marathons(6) Replacement buses will run between Skipton and Carlisle, calling at limited stops.(7) I was a bit worried, because the only skiable route back down towards La Grave was an off-piste black run .(8) quite against the run of play, Smith scored an early try(9) I started working toward converting my car to run on vegetable oil over a year ago.(10) You can run various tests using this so that it can collect different types of information.(11) The course will be run on a very practical basis including workshops with actors, discussions and re-writing sessions.(12) A run consists of three or more consecutive cards in a single suit.(13) The art exhibition will run daily at the King's Hall and Winter Garden until this Sunday.(14) I've got to run(15) The man backed away towards a set of stairs leading back to ground level, then took off at a run .(16) I run every morning
Related Phrases of run
(1) run away ::
ભાગી જાઓ
(2) to run ::
ચલાવવા માટે
(3) run into ::
માં ચલાવો
(4) run out of ::
બહાર ચલાવવા
(5) run over ::
ઉપર ચલાવો
(6) in the long run ::
લાંબા ગાળે
Synonyms
Noun
1. sprint ::
સ્પ્રિન્ટ
2. route ::
માર્ગ
3. series ::
શ્રેણી
4. demand for ::
ની માંગ
5. free use of ::
મફત ઉપયોગ
6. type ::
પ્રકાર
7. enclosure ::
બિડાણ
8. slope ::
ઢાળ
9. rip ::
રીપ
10. discharge ::
સ્રાવ
11. tally ::
આંક
12. streak ::
સિલસિલો
13. footrace ::
footrace
14. ravel ::
રેવેલની
15. running ::
ચાલી
16. political campaign ::
રાજકીય અભિયાન
17. runnel ::
વહેળો
18. trial ::
ટ્રાયલ
Verb
19. sprint ::
સ્પ્રિન્ટ
21. compete ::
સ્પર્ધા
22. go ::
જાઓ
23. cast ::
પડેલા
24. extend ::
વિસ્તારવા
25. flow ::
પ્રવાહ
26. travel ::
પ્રવાસ
27. drive ::
ડ્રાઇવ
28. be in charge of ::
ચાર્જ હોઈ
29. maintain ::
જાળવી
31. operate ::
કામ
32. be valid ::
માન્ય હોવું
33. be staged ::
મંચ શકાય
34. be a candidate for ::
ઉમેદવાર હશે
35. publish ::
પ્રકાશિત
36. smuggle ::
દાણચોરી કરીને લાવવું
37. chase ::
પીછો
38. run for ::
કોઈ માટે ભાગવું
39. consort ::
પત્ની
40. course ::
અલબત્ત
41. execute ::
ચલાવવા
42. endure ::
સહન
43. guide ::
માર્ગદર્શન
44. ladder ::
નિસરણી
45. unravel ::
ગૂંચ ઉકેલવી
47. campaign ::
ઝુંબેશ
48. lam ::
lam
49. play ::
રમવા
50. ply ::
ગડી
51. range ::
શ્રેણી
52. hunt ::
શિકાર
53. race ::
રેસ
54. carry ::
વહન
55. lead ::
જીવી
56. tend ::
વલણ ધરાવે છે
57. bleed ::
રક્તસ્ત્રાવ
Different Forms
run, runic, runlet, runlets, runs
Word Example from TV Shows
We have to get through all of
this before I run out of this.

We have to get through all of this before I RUN out of this.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

I don't know,
but if he yells,

I don't know, but if he yells, "It's alive!" we RUN.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

I don't even run there. I drive.

I don't even RUN there. I drive.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 20

But I say we ditch Akane
and make a run for Snow Lake.

But I say we ditch Akane and make a RUN for Snow Lake.

Westworld Season 2, Episode 5

- Run, Monte.
- Go, go, go.

- Run, Monte. - Go, go, go.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 12

English to Gujarati Dictionary: run

Meaning and definitions of run, translation in Gujarati language for run with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of run in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'run'

What run means in Gujarati, run meaning in Gujarati, run definition, examples and pronunciation of run in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History