English to Gujarati Meaning of strike - હડતાલ


Strike :
હડતાલ

હડતાલ, બહાર નીકળી જવું, પહોળાઈ, લંબાઈ, મોસમ, યોગ્ય સમય

હિટ, હડતાલ, મૂકે, આકર્ષિત, વિમૂઢ કરવું, ઇજા, SLOSH, મારવું, દુ: ખી, પહોંચાડશે, સેવા, પ્લાન્ટ, પહોંચવાનો, બહાર કામ કરે છે, બહાર નીકળી જવું, મારવા, હરાવ્યું, સૂકવવું, સ્રાવ બહાર કાઢે છે, ફટકો, રમવા, ધ્વનિ, તેનો અવાજ કાઢવો, Plunk, લાકડી, પિયર્સ, ગંદકી, બોન્ડ, પકડનારની, માર, સ્વીચ, રામ, સજા, માર્ગદર્શન રાજ, માર્ગદર્શન માટે નિયંત્રણ, મુક્કો, ખાનપાનગૃહ, મારવું લાકડીથી, બેંગ, વધ, આઘાત, કઠણ, ડંખ, બળવા, અંતે રેપ, ઘા, ચાબુક, પાઉન્ડ, વિશે થ્રેશ, રજાઇ, નિવૃત્તિ, પાછી ખેંચી, અલગ, સ્ટેમ્પ, પ્રભાવિત, પ્રિન્ટ, પ્રેસ, છાપ, સીલ, ચિહ્ન, મૃત્યુઘંટ, રિંગ, પર જાર, ડીંગ, ઘંટડી વગાડો, એક ગોંગ ધ્વની, મોટરના કાચ ઉપરથી બરફ કાઢી નાખવું, સૂચવી, વળાંક, ઉપર આવ, વધે, ઉઠવું, ઊગવું, ચઢવા, વિકસાવવાનું, ફણગો, ઉદ્ભવ, સાંભરવું, પાથ અનુસરો, એક પદ્ધતિ અપનાવવા, ની દિશામાં ચાલવું, બહાર છોડી, બાકાત, દૂર, બહાર શાસન, વિનિમય, સ્લાઇસ, આત્મસાત થવું, સિંક

હડતાલહડતાલ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of strike in English
Noun(1) a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions(2) an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective(3) a gentle blow(4) a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball(5) (baseball(6) a conspicuous success
Verb(1) deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon(2) have an emotional or cognitive impact upon(3) hit against; come into sudden contact with(4) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(5) indicate (a certain time(6) affect or afflict suddenly, usually adversely(7) stop work in order to press demands(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) attain(10) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(11) cause to form (an electric arc(12) find unexpectedly(13) produce by ignition or a blow(14) remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line(15) cause to experience suddenly(16) drive something violently into a location
Examples of strike in English
(1) In Lahore again 4,000 railway employees also went on strike .(2) if they do strike oil, there will be another test well in a year's time(3) I will strike his name from the list(4) But instead of going in the gutter, the ball hooked into the pocket for a strike .(5) It will be the theatrical cut for every country - that's based on it costing too much to go back and do an uncut version for other markets, and strike new prints.(6) to strike a sliotar(7) Reid says hunters and trappers tried to strike a compromise by agreeing to strictly limited hunting and trapping seasons.(8) While they do want an attack, a military strike , they're saying don't rush into it.(9) after two years he was able to strike out on his own(10) Unlike many of nature's deadly forces, earthquakes almost always strike without warning.(11) In the 1956 war in the Sinai, Israel proved that a preemptive strike could delay an enemy's preparation for war for years.(12) He's trying to grow cuttings, but doesn't even know which part of the plant is best to strike from.(13) Piazza was down one strike and no balls when he slammed Rivera's second pitch deep to center field.(14) She's adamant that she'll begin an indefinite hunger strike once she reaches jail.(15) Police believe he would have taken his assault further had he not been interrupted, and say this violent and dangerous man could strike again.(16) I do not blame film-makers for creating films for the medium it is likely to make the most money, but when you intend to strike Imax prints, please make the effort to use the medium.
Related Phrases of strike
(1) to strike ::
હડતાલ પાડવાની
(2) strike down ::
નીચે પ્રહાર
(3) strike out ::
ચોકડી મારો
(4) on strike ::
હડતાલ પર
(5) strike up ::
અપ પ્રહાર
(6) go on strike ::
હડતાલ પર જાઓ
(7) strike back ::
વળતો
(8) lightning strike ::
વીજળી હડતાલ
(9) strike a pose ::
એક પોઝ પ્રહાર
Synonyms
Noun
1. industrial action ::
ઔદ્યોગિક ક્રિયા
3. find ::
શોધવા
4. work stoppage ::
કાર્યમાં રુકાવટ
5. tap ::
નળ
6. smash ::
સ્મેશ
7. ten-strike ::
દસ હડતાલ
Verb
8. hit ::
હિટ
9. bang ::
બેંગ
10. crash into ::
એમાં તૂટ્યું
11. ignite ::
સળગાવવાનો
12. attack ::
હુમલો
13. affect ::
અસર
14. achieve ::
પ્રાપ્ત
16. assume ::
ધારણ
17. discover ::
શોધવા
18. occur to ::
થાય
19. seem to ::
એવું લાગે છે
20. take industrial action ::
ઔદ્યોગિક પગલાં લેવા
21. lower ::
નીચેનું
22. go ::
જાઓ
23. coin ::
સિક્કો
24. chance upon ::
પર તક
25. come to ::
આવે છે
26. strickle ::
strickle
27. impress ::
પ્રભાવિત
28. walk out ::
બહાર નીકળી જવું
29. fall ::
પડવું
30. expunge ::
કાઢી નાખશો
31. take ::
લેવા
Antonyms
1. assemble ::
ભેગા
2. construct ::
રચવા
Different Forms
strike, strikes
Word Example from TV Shows
...everyone is awarded
one additional strike.

...everyone is awarded one additional STRIKE.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

Where do you think you're going?\NDid it strike a chord...

Where do you think you're going?
Did it STRIKE a chord...

Money Heist Season 3, Episode 8

- Strike three.
- Oh, strike three.

- Strike three. - Oh, STRIKE three.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

To strike?

To STRIKE?

Game of Thrones Season 2, Episode 8

Strike two.

Strike two.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 4

English to Gujarati Dictionary: strike

Meaning and definitions of strike, translation in Gujarati language for strike with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of strike in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'strike'

What strike means in Gujarati, strike meaning in Gujarati, strike definition, examples and pronunciation of strike in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History