English to Gujarati Meaning of tie - ટાઇ


Tie :
ટાઇ

ટાઇ, ગાંઠ, દોરડું, ફ્લાય, નેક્સસ, બંધનકર્તા, કાબૂમાં રાખવું, ફિક્સ્ચર, નેકટાઇ, સ્કાર્ફ, લેસ, બેન્ડ, કોર, વાધરી, કોર્ડ, શબ્દમાળા, સૂતળી, સૂત્ર, કયૂ, કાયદો, મુદ્રાલેખ, સ્ટ્રાન્ડ, અસ્થિબંધન, કોલર, યુક્તાક્ષર, બાઈન્ડર, નિબંધ, ગ્રંથ, મહાનિબંધ, પુસ્તક, થીસીસ, નોંધણી, બોન્ડ, ફિક્સેશન, નિર્ણય, ખાતર, બાજુ, લટકતો, છટકું, જાળ, સંયુક્ત, મજબૂરી, જવાબદારી, જરૂરી, ઉપકારવશતા, ટાઇ ગાંઠ, Snarl, બંધન, થ્રેડ

ટાઇ, જોડવું કે સંલગ્નિત, બાંધે, સ્વીકાર, સંલગ્ન, અવરોધી, ગાંઠ, બાંધી દેવું, ભાગ મળીને, કાબૂમાં રાખવું, ડબામાં બંધ કરવું, બેન્ડ, જોડાવા, મૂકી, વહોરી, જન્મની શિલ્પકૃતિ, પંખીની પાંખ, ઠીક, નિયંત્રણમાં રાખવું, બચો, બીટ, તાબે, આંતરવું, પેક, વીંટળાય, દામણ, યોજના, એક થવું, સંયુક્ત, જોડી, પહેરવા, રંગ, માં જાઓ, અહેસાન, નિગ્રહ

ટાઇબાંધીસંબંધોuntieunties
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of tie in English
Noun(1) neckwear consisting of a long narrow piece of material worn (mostly by men(2) a social or business relationship(3) equality of score in a contest(4) a horizontal beam used to prevent two other structural members from spreading apart or separating(5) a fastener that serves to join or connect(6) the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided(7) (music(8) one of the cross braces that support the rails on a railway track(9) a cord (or string or ribbon or wire etc.
Verb(1) fasten or secure with a rope, string, or cord(2) finish a game with an equal number of points, goals, etc.(3) limit or restrict to(4) connect, fasten, or put together two or more pieces(5) form a knot or bow in(6) create social or emotional ties(7) perform a marriage ceremony(8) make by tying pieces together(9) unite musical notes by a tie
Examples of tie in English
(1) How about reaching up your back from behind as if you wanted to fasten some buttons or tie an apron on?(2) his hand went up to his collar and started to loosen his tie(3) Made from soft cotton, it features a shawl collar, sash tie with belt loops and side pouch pockets.(4) Orion whipped out a slender stick mechanism from the tie of his robe and summoned the paper with a mere flick of it.(5) he tightened the tie of his robe(6) At the close of the match, which resulted in a tie , Mr Price, the secretary of the Chiswick club, expressed the enjoyment their team had felt in coming to the shoot.(7) there was a tie for first place(8) I dragged my hair up into a ponytail, not troubling to smooth it through with a brush or comb, and fastened it with a tie .(9) In the event of a tie for highest score, further hands are played with all four players taking part, until there is a single winner.(10) Then tie a piece of string around one end of the roll and knot firmly.(11) I of course immediately asked him how many knots he could tie .(12) Once we did that we were the better team by miles for the next 90 minutes of the tie but they had scored early and that killed us.(13) He eventually was declared the third out on a force play completed by Johnny Evers to end the game in a tie .(14) Wrap the wide end around and bring it up over and through the loop, between the collar and the tie .(15) He tugged at the collar of his shirt, loosening his tie .(16) He was an artist with the language, a craftsman who could tie paragraphs together the way sailors tie a slip knot.
Related Phrases of tie
(1) bow tie ::
ટાઇ નમન
(2) tie down ::
બાંધી દેવું
(3) tie rod ::
ટાઇ લાકડી
(4) tie the knot ::
ગાંઠ ગૂંચ
(5) cable tie ::
કેબલ ટાઈ
(6) tie-in ::
ટાઇ-ઇન
(7) tie-up ::
ગૂંચ
Synonyms
Noun
1. lace ::
લેસ
2. necktie ::
નેકટાઇ
3. bond ::
બોન્ડ
4. draw ::
ડ્રો
5. crosstie ::
crosstie
6. linkup ::
LinkUp
7. association ::
એસોસિયેશન
8. tie beam ::
ટાઇ બીમ
Verb
9. bind ::
બાંધે
10. do up ::
અપ કરવા
11. link to ::
માટે લિંક
12. draw ::
ડ્રો
13. bond ::
બોન્ડ
14. wed ::
બુધ
Different Forms
tie, tied, ties, untie, unties
Word Example from TV Shows
A tie on the doorknob usually means
someone doesn't wanna be disturbed...

A TIE on the doorknob usually means someone doesn't wanna be disturbed...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 5

It's a tie between sending food back
in a restaurant...

It's a TIE between sending food back in a restaurant...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

Helsinki, tie her up.

Helsinki, TIE her up.

Money Heist Season 3, Episode 5

The overreaction was to tie your limbs
to four different sled-dog teams...

The overreaction was to TIE your limbs to four different sled-dog teams...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 1

VIKING: Tie the sail!

VIKING: Tie the sail!

Vikings Season 1, Episode 2

English to Gujarati Dictionary: tie

Meaning and definitions of tie, translation in Gujarati language for tie with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of tie in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'tie'

What tie means in Gujarati, tie meaning in Gujarati, tie definition, examples and pronunciation of tie in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History