English to Gujarati Meaning of top - ટોચ


Top :
ટોચ

ટોચ, સર્વોચ્ચ, સમિટ, વડા, શિરોબિંદુ, સપાટી, છાપરું, ક્રેસ્ટ, પરાકાષ્ઠા, સંઘાડો, એકમે, ટોચના, ઊંચાઈ, અણિયાળું શિખર, કેપ, ચહેરો, ટીપ, બિંદુ, છેડો, અંત, આત્યંતિક, નોઝલ, પ્રથમ ભાગ, વિરોધાભાસ, યુક્તિ, ઢગલો, છટકું, જ્યોત, આગ, ગોટા, આગળ, ઉપલા ભાગ, મગજ, બુડથલ, મુખ્ય, ઝેનિથ, મેરિડીયન

ટોચ, અણિયાળું, સુપ્રીમ, મહત્તમ, શ્રેષ્ઠ, મતદાન, વિકાસમાં આગળ વધી જવું, ચઢવા, Caput

ટોચઊંચી સાહેબી ટોપી કે શિરસ્ત્રાણtopeesઅર્ધનગ્નટોચ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of top in English
Noun(1) the upper part of anything(2) the highest or uppermost side of anything(3) the top or extreme point of something (usually a mountain or hill(4) the first half of an inning; while the visiting team is at bat(5) the highest level or degree attainable; the highest stage of development(6) the greatest possible intensity(7) platform surrounding the head of a lower mast(8) a conical child's plaything tapering to a steel point on which it can be made to spin(9) covering for a hole (especially a hole in the top of a container(10) a garment (especially for women(11) a canvas tent to house the audience at a circus performance
Verb(1) be superior or better than some standard(2) pass by, over, or under without making contact(3) be at the top of or constitute the top or highest point(4) be ahead of others; be the first(5) provide with a top or finish the top (of a structure(6) reach or ascend the top of(7) strike (the top part of a ball in golf, baseball, or pool(8) cut the top off(9) be the culminating event(10) finish up or conclude
Adjective(1) situated at the top or highest position
Examples of top in English
(1) The landlord, Mick, is always coming up with wacky ideas so we thought we would top him for a change.(2) Bedi spun it like a top , the ball occasionally taking a divot out of the wet mud that passed for a wicket.(3) Drax picked up a couple of bowling points at Westow before the rains came and they now enjoy a healthy lead at the top of Division Two.(4) Early release is being re-examined by the Executive as a top priority.(5) it's on the top floor(6) Leaders York head to Barnsley, who are having a moderate season, with a chance of increasing their lead at the top .(7) The two policemen positioned themselves at the top of an escalator, drew their batons and shouted at the fans to get back.(8) it fell off the top shelf(9) he sits on top of the leaderboard(10) It shows you how to use the bass, mid and top when mixing.(11) Use the remaining fruit to top salads and sorbets or to whip up blended ice drinks.(12) he's a top guy(13) Even worse, because it is a wide pavement they will use this and drive straight up to the top of the road irrespective of pedestrians.(14) Above is another fifty feet of climbing, as the shrouds (ropes) which are attached to the top narrow down to the point where there is no longer room for your foot unless you turn it sideways.(15) She has come a long way since winning her first British title at the age of 11 and is now ranked among the top eight in the country.(16) A senior official of a top company said IT firms were ready to face any situation.
Related Phrases of top
(1) on top ::
ટોચ પર
(2) on top of ::
ટોચ પર
(3) top secret ::
ટોપ સિક્રેટ
(4) at the top ::
ટોચ ઉપર
(5) top up ::
ટોચ
(6) top speed ::
ટોચ ઝડપ
(7) to the top ::
ટોચ પર
(8) on the top ::
ટોચ પર
(9) top hat ::
ઉપરની ટોપી
Synonyms
Adjective
2. foremost ::
અગ્રણી
3. upper ::
ઉપલા
4. prime ::
વડાપ્રધાન
5. maximum ::
મહત્તમ
Noun
6. summit ::
સમિટ
7. upper part ::
ઉપલા ભાગ
8. leaves ::
પાંદડા
9. lid ::
ઢાંકણાંની
10. shirt ::
શર્ટ
11. high point ::
ઉચ્ચ બિંદુ
12. cover ::
આવરણ
13. big top ::
મોટા ટોચ
14. pinnacle ::
પરાકાષ્ઠા
15. teetotum ::
હાથે ફેરવવાનો કોઈ પણ ભમરડો
16. upper side ::
ઉપલા બાજુ
17. crest ::
ક્રેસ્ટ
Verb
18. exceed ::
વધી
19. lead ::
જીવી
20. cover ::
આવરણ
21. pinch ::
દબાવે
22. clear ::
ચોખ્ખુ
23. crown ::
તાજ
24. overstep ::
overstep
25. top out ::
બહાર ટોચ
26. top off ::
પૂરું કરવું
Different Forms
top, topee, topees, topless
Word Example from TV Shows
That night he crawled on top of me,
stinking of wine,

That night he crawled on TOP of me, stinking of wine,

Game of Thrones Season 1, Episode 7

Hey, top me off there,
will you, buddy?

Hey, TOP me off there, will you, buddy?

Breaking Bad Season 2, Episode 10

...we will put a Wolowitz
on one of America's Top Models.

...we will put a Wolowitz on one of America's Top Models.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

Say, don't you keep staples
in your top desk drawer?

Say, don't you keep staples in your TOP desk drawer?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

This one's on top, then that one's on top.

This one's on TOP, then that one's on TOP.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

English to Gujarati Dictionary: top

Meaning and definitions of top, translation in Gujarati language for top with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of top in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'top'

What top means in Gujarati, top meaning in Gujarati, top definition, examples and pronunciation of top in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History