English to Gujarati Meaning of flash - ફ્લેશ


Flash :
ફ્લેશ

ફ્લેશ, ઝાંખી, ઇગ્નીશન, ઝળહળવું, સ્પ્રે, અચંબો, શરૂઆત, ઝબૂકો, મોર, એલાર્મ, ક્ષણ, દૃષ્ટિપાત, ઇન્સ્ટન્ટ, ઉશ્કેરાટ, ગભરાટ, સ્લુઈસ, તાળું, લોક-દ્વાર, આશ્ચર્યચકિત થઈ, ફ્લેશિંગ, રંગ, ધખધખવું, ચળકાટમાં, ચમકવા, નજરમાં, થોડીવારમાં, Trice, ભય તીર

આગ, ફ્લેશ, જ્વાળા, ઉપર પરપોટો, ઝળહળવું, ચળકાટ, ઝગમગવું, ઝગમગાટ, ધખધખવું, સ્પાર્કલ, સ્પાર્ક, સળગાવવાનો, ચમકવા, અજવાળવું, ઉત્તેજિત, આગ લગાડવી, આશ્ચર્ય પમાડવું, gushes માં સ્કેટર, ઝબૂકવું, નજરમાં, સિલસિલો, આશ્ચર્યચકિત થઈ, વીજળી, અપ બ્લેઝ, દીવો, સ્ટાઇલિશ, મહાન મહત્વ, ઘોંઘાટીયા, ભવ્ય, ડોળી

ફ્લેશચાહકોને એવીFlasherflashersસામાચારોફ્લેશિંગ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of flash in English
Noun(1) a sudden intense burst of radiant energy(2) a momentary brightness(3) a short vivid experience(4) a sudden brilliant understanding(5) a very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat(6) a gaudy outward display(7) a burst of light used to communicate or illuminate(8) a short news announcement concerning some on-going news story(9) a bright patch of color used for decoration or identification(10) a lamp for providing momentary light to take a photograph
Verb(1) gleam or glow intermittently(2) appear briefly(3) display proudly; act ostentatiously or pretentiously(4) make known or cause to appear with great speed(5) run or move very quickly or hastily(6) expose or show briefly(7) protect by covering with a thin sheet of metal(8) emit a brief burst of light
Adjective(1) tastelessly showy
Examples of flash in English
(1) You leave a small tip and your companion thinks you're a cheapskate; a large one and she thinks you're a flash git.(2) There was a sudden flash that lit up the entire sky, changing the night to day for an instant.(3) Paul is manic and edgy on stage, with the occasional flash of surreal genius.(4) Mary looked at him then, looked at him for the first time since he'd come into the room, and she felt a brief flash of pity.(5) He drives a top of the range Mercedes but has not indulged himself with a fleet of the sort of flash cars favoured by some in the football world.(6) It is simply the case that in this world of convenience, flash holidays and big cars, working the land has lost its appeal.(7) They're stylish but not too flash , and practical too!(8) I'd always known that Mark was a bit of flash git.(9) The phone also is equipped with a camera featuring an attachable flash .(10) The flash car finally pulled up at a very large house with lots of trees and flowers beautifully landscaped.(11) People flash coy looks at one another, hoping that they won't be asked to make the first move and speak about what they make of it all.(12) He was hit with a sudden flash of vertigo, and his stomach rolled over in a lazy lurch.(13) A heliograph was a communications system consisting of two mirrors on a tripod used to flash signals with sunlight.(14) The trailing edge smoothed out well and the excess plastic flash just fell off.(15) If you are unable to completely turn the flash off on your camera you won't be able to achieve the look that you want.(16) She had a big flash house, probably a big flash car and loads of money in the bank.
Related Phrases of flash
(1) flash point ::
ફ્લેશ બિંદુ
(2) flash card ::
ફ્લેશ કાર્ડ
(3) flash flood ::
ફ્લેશ પૂર
(4) in a flash ::
ક્ષણભરમાં
(5) flash drive ::
ફ્લેશ ડ્રાઇવ
(6) flash back ::
પાછા ફ્લેશ
(7) flash memory ::
ફ્લેશ મેમરી
(8) hot flash ::
ગરમ ફ્લેશ
(9) flash of lightning ::
વીજળી ફ્લેશ
Synonyms
Noun
1. flare ::
જ્વાળા
2. emblem ::
પ્રતીક
3. burst ::
વિસ્ફોટ
4. news bulletin ::
સમાચાર બુલેટિન
5. ostentation ::
આડંબર
6. flashing ::
ફ્લેશિંગ
7. photoflash ::
photoflash
8. blink of an eye ::
એક આંખનું
Verb
9. light up ::
પ્રકાશ
11. expose oneself ::
પોતે છતી
12. zoom ::
ઝૂમ
13. ostentate ::
ostentate
14. blink ::
આંખ મારવી
15. dart ::
ડાર્ટ
Adjective
16. flashy ::
આછકલું
Different Forms
flash, flashed, flasher, flashers, flashes, flashing
Word Example from TV Shows
Do you think I should start
watching The Flash TV show?

Do you think I should start watching The Flash TV show?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

The lights flash and the dish spins.
Wanna try?

The lights FLASH and the dish spins. Wanna try?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 14

It was. I asked her if she thought
I should watch The Flash.

It was. I asked her if she thought I should watch The Flash.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

It's on the Batman flash drive
on your key chain.

It's on the Batman FLASH drive on your key chain.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 9

- ...to The Flash playing tennis with himself?
- So funny.

- ...to The Flash playing tennis with himself? - So funny.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 6

English to Gujarati Dictionary: flash

Meaning and definitions of flash, translation in Gujarati language for flash with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of flash in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'flash'

What flash means in Gujarati, flash meaning in Gujarati, flash definition, examples and pronunciation of flash in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History