English to Gujarati Meaning of hold - પકડી રાખવું


Hold :
પકડી રાખવું

હોલ્ડિંગ, પકડી રાખવું, રીટેન્શન, બેરિંગ, પહેર્યા, કિલ્લાના, ગઢ, ટાવર, સિટાડેલ, નિયંત્રણ, હાથ, નિકાલ, પ્રભુત્વ, ક્રમમાં, ચાલશે, સત્તા, લોકઅપ, રક્ષક ઘર, નાકા-થાણું, શેલ, કેસ, પોલાણ, આવરણ, ત્વચા

પકડી રાખવું, મૂકે, જાળવી, સમૂહ, સ્થળ, કેચ, પકડવા, અંતે બંધ, લેવા, સ્પર્શ, પસાર, સહન, રીંછ, સમાવે, પર લઇ, સમાવેશ થાય છે, પહેરવા, હલ, થોભો, બોલ્યા, મુઠ્ઠીમાં, અહીં, અસ્તિત્વ, અનામત, ચાલુ રાખો, નિયંત્રણમાં રાખવું, રહેવા, આકર્ષે, આકર્ષવું, ડ્રો, મુગ્ધ, હોય, એક સંતુલન રાખવા, સંદર્ભે, ધ્યાનમાં લેવા, લાગતા, લાગે, પર જોવા, વ્યવસ્થા, કરે, ચલાવવા, રેન્ડર, અવલોકન, વિલંબ, ધીમી, સ્થગિત, પાછું રાખી દો, બચો, બીટ, તાબે, આંતરવું, અનુમોદન, સજ્જડ બને છે, ગુંદર, ગમ, બોલ્ટ, કબજા, યોગ્ય હોવું, આવેલું કરી, વસવું, મૂકવામાં આવશે, વસે, બેઠા કરી, મનોરંજન, ધરાવતા, ફોસ્ટર, વળગવું, લઈ આવ

પકડી રાખવુંહોલ્ડનહોલ્ડિંગધરાવે છે
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hold in English
Noun(1) the act of grasping(2) understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something(3) power by which something or someone is affected or dominated(4) time during which some action is awaited(5) a state of being confined (usually for a short time(6) a stronghold(7) a cell in a jail or prison(8) the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it(9) the space in a ship or aircraft for storing cargo
Verb(1) cause to continue in a certain state, position, or activity; e.g., `keep clean'(2) have or hold in one's hands or grip(3) organize or be responsible for(4) have or possess, either in a concrete or an abstract sense(5) keep in mind or convey as a conviction or view(6) maintain (a theory, thoughts, or feelings(7) to close within bounds, or otherwise limit or deprive of free movement(8) secure and keep for possible future use or application(9) have rightfully; of rights, titles, and offices(10) be the physical support of; carry the weight of(11) contain or hold; have within(12) have room for; hold without crowding(13) remain in a certain state, position, or condition(14) support or hold in a certain manner(15) be valid, applicable, or true(16) assert or affirm
Examples of hold in English
(1) he is determined to hold down inflation(2) he caught hold of her arm(3) a strawberry margarita, but hold the tequila(4) I tightened my hold around her waist a little and kissed the top of her head.(5) His younger brother, Alfred, would hold this same office five years later.(6) he lost his hold and fell(7) It is a scandal that he is allowed to hold such a powerful position in the Republican Party.(8) O'Connell said they had eased their hold on him when he stopped struggling.(9) Their curiosity is endless and finding something to do which is engrossing enough to hold their attention for a while is difficult.(10) He really can't hold his drink well though, half a shandy and he started pouring his little heart out to me on the way back to the hotel.(11) hold your direction to the right(12) She shows that the upbeat view doesn't hold up in the face of a careful examination of the numbers.(13) Combine all the ingredients in a saucepan big enough to hold everything, including the pears.(14) Handwoven out of natural straw, the basket is large enough to hold everything for a daily outing.(15) A policeman caught hold of him and dragged him over the fence to safety, leaving him with nothing more serious than bruises.(16) they are trying to hold public spending to Ôö¼├║244.5 billion
Related Phrases of hold
(1) hold on ::
થોભો
(2) hold back ::
પાછા પકડી
(3) on hold ::
હોલ્ડ પર
(4) to hold ::
પકડી
(5) hold out ::
પકડી રાખ
(6) hold down ::
પક્ડી રાખ
(7) hold off ::
બંધ પકડી
(8) get hold of ::
પકડ મેળવી
(9) hold in ::
માં પકડી
Synonyms
Noun
1. grip ::
પકડ
2. influence ::
પ્રભાવ
3. control ::
નિયંત્રણ
4. detention ::
અટકાયત
5. grasp ::
મુઠ્ઠીમાં
6. delay ::
વિલંબ
7. cargo hold ::
કાર્ગો પકડ
8. keep ::
રાખવું
Verb
9. clasp ::
હસ્તધૂનન
10. embrace ::
સ્વીકાર
11. possess ::
ધરાવતા
12. support ::
આધાર
13. detain ::
અટકાયતમાં
14. maintain ::
જાળવી
15. occupy ::
કબજા
16. take ::
લેવા
17. persist ::
ચાલુ
18. be available ::
ઉપલબ્ધ હશે
19. convene ::
યોજવાનું
20. stop ::
બંધ
21. carry ::
વહન
22. apply ::
લાગુ
23. book ::
પુસ્તક
24. obligate ::
અહેસાન
25. concord ::
કોનકોર્ડ
26. defend ::
બચાવ
27. contain ::
સમાવે
28. restrain ::
નિયંત્રણમાં રાખવું
29. obtain ::
મેળવવા
30. deem ::
લાગતા
31. withstand ::
ટકી
32. adjudge ::
નિર્ણય કરવો
33. halt ::
થંભી
34. retain ::
જાળવી
35. give ::
આપી
36. bear ::
રીંછ
37. harbor ::
બંદર
38. have got ::
મળી છે
39. take hold ::
પકડી રાખો
40. admit ::
કબૂલ
Antonyms
1. release ::
પ્રકાશન
2. relinquish ::
છોડી દઈને
3. surrender ::
શરણાગતિ
4. yield ::
ઉપજ
Different Forms
hold, holden, holds
Word Example from TV Shows
-Hold on.\N-Yes.

-Hold on.
-Yes.

Money Heist Season 3, Episode 8

Hold Infinity in
the palm of your hand,

Hold Infinity in the palm of your hand,

Westworld Season 2, Episode 7

- Hold tight
- Hold tight

- Hold tight - Hold tight

The Big Bang Theory Season 2, Episode 15

I'm sorry,
he's asked me to hold all calls...

I'm sorry, he's asked me to HOLD all calls...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

...I've to hold you to the same standards
as everybody else.

...I've to HOLD you to the same standards as everybody else.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

English to Gujarati Dictionary: hold

Meaning and definitions of hold, translation in Gujarati language for hold with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hold in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'hold'

What hold means in Gujarati, hold meaning in Gujarati, hold definition, examples and pronunciation of hold in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History