English to Gujarati Meaning of open - ઓપન


Open :
ઓપન

ઓપન, ખાલી, ખાલી હોવાપણું, ખાલી જગ્યા, ઉદઘાટન, ઓપન સ્થળ

ઓપન, જાહેર, પ્રકાશન, મફત સુયોજિત, છતી, રજા, શરૂઆત, ઉઘાડી, પ્રકાશિત, મૂકી, વ્યક્ત, ફેલાય જવુ, તૈનાત, શરૂ, લૉન્ચ, ઉદ્ભવ, મોર કારણ બની, ઉશ્કેરી, જાગૃત, કારણ જન્મ, વિસ્તૃત, બગાસું ખાવું, ઝંખવું, ખોજ, આતુર હોવુ, માંગો છો, જોવા, બંધ સ્પર્શ, અનલૉક, અપ્રગટ, પસંદ, છુટા, શોધવા, લહેર, છૂટું લટકતું, બોલવાનું શરૂ, ખુલ્લી રહેશે, ફેલાવવો, પૂર્વવત્, અનલૉક કરવામાં, વિઝ્યુઅલાઈઝ, પર જોવા, ઇનામ, ઇનામ અપ, ખાલી

ઓપન, નગ્ન, વ્યાપક, અનાવૃત, ચોખ્ખુ, ફ્રેન્ક, મફત, મુક્તિ, છૂટક, જાહેર, ખુલ્લું, પેટન્ટ, તથાકથિત, એકદમ, સ્પષ્ટ, પ્રગટ, ફોટો, પૂરાવો, નજરે, મનસ્વી, અનિયંત્રિત, વાજબી, અવિરત, વિશાળ, જગ્યા ધરાવતી, પૂરતી, મોકળાશવાળું, ઉદાસ, સંપાદનક્ષમ, સુલભ, મૂર્ત, વિસ્તરેલાં, મોટા, મોર, વિકસિત, વિખરાયેલા, જવાબદાર, જવાબ, વિષય, ડોમેન સમાવેશ, તૈયાર, સ્વીકૃત, અલગ, છૂટુંછવાયું, પાતળા, દુર્લભ, અસાધારણ, અનિયમિત, અત્યાર સુધી વચ્ચે, સ્પર્શ, કરવામાં, પાકેલા, આગળ, નિખાલસ, ખુલ્લેખુલ્લી, રાઉન્ડ, સાદા, સંપૂર્ણ, વ્યક્ત, સીધા, પણ જાતના વિક્ષેપ વિનાનો

ઓપનખોલીઓપનરઓપનરopenestઉદઘાટનજાહેરમાંનિખાલસતાખોલે છે
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of open in English
Noun(1) a clear or unobstructed space or expanse of land or water(2) where the air is unconfined(3) a tournament in which both professionals and amateurs may play(4) information that has become public
Verb(1) cause to open or to become open(2) start to operate or function or cause to start operating or functioning(3) become open(4) begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.(5) spread out or open from a closed or folded state(6) make available(7) become available(8) have an opening or passage or outlet(9) make the opening move(10) afford access to(11) display the contents of a file or start an application as on a computer
Adjective(1) affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed(2) affording free passage or access(3) with no protection or shield(4) open to or in view of all(5) used of mouth or eyes(6) not having been filled(7) accessible to all(8) not defended or capable of being defended(9) (of textures(10) having no protecting cover or enclosure(11) (set theory(12) not brought to a conclusion; subject to further thought(13) not sealed or having been unsealed(14) without undue constriction as from e.g. tenseness or inhibition(15) ready or willing to receive favorably(16) open and observable; not secret or hidden
Examples of open in English
(1) Recent national events helped turn the simmering discord into open conflict.(2) They walked up the stairs to the open sun deck, which was already crowded with people.(3) Are there any thoughts on the need for a free and open media?(4) The girl raises her hands in front of her face with open palms, fingers spread wide.(5) I'd like to see France beat them because they play a more open game.(6) So give no one the number to it, for the line needs to be open in case I need to contact you at anytime.(7) There is a clause in the planning law against building development on open land.(8) in the open country(9) Even when offered an open goal, they are both more likely to miss than score.(10) He came back to Sofia and bashfully inquired if the offer was still open .(11) The diversity of its landscape is unique, and includes woodland, open heathland and coastal land.(12) Telephone lines will be open from noon on Christmas Eve until midnight on Boxing Day.(13) open marriage(14) Then he reached for an open bottle of red wine, took a swig from the neck.(15) Throughout the interview John is frank and open - except when it comes to money.(16) His duffle bag was open in front of him on the bed, a shoelace dangling over the zipper.
Related Phrases of open
(1) open up ::
ખોલવા
(2) to open ::
ખોલવા માટે
(3) open the door ::
દરવાજો ખોલો
(4) open mind ::
મુક્ત મન
(5) open-minded ::
બૃહદ મન વાળા
(6) open the window ::
બારી ખોલો
(7) open relationship ::
મુક્ત સંબંધ
(8) open space ::
ખુલ્લી જગ્યા
(9) open house ::
ઓપન હાઉસ
Synonyms
Adjective
1. not shut ::
શટ નથી
3. clear ::
ચોખ્ખુ
4. unenclosed ::
unenclosed
5. spread out ::
ફેલાય જવુ
6. open for business ::
વ્યવસાય માટે ખુલ્લું
7. available ::
ઉપલબ્ધ
8. vulnerable to ::
માટે ભેદ્ય
9. frank ::
ફ્રેન્ક
10. overt ::
ખુલ્લું
11. unresolved ::
વણઉકેલાયેલી
12. impartial ::
નિષ્પક્ષ
13. receptive ::
સમાગમની
14. public ::
જાહેર
15. exposed ::
ખુલ્લી
16. candid ::
કેન્ડિડ
18. capable ::
સક્ષમ
19. undecided ::
અનિર્ણિત
21. loose ::
છૂટક
Noun
22. clear ::
ચોખ્ખુ
23. surface ::
સપાટી
24. outdoors ::
બહાર
Verb
25. unfasten ::
unfasten
26. unwrap ::
ખોલીશું
27. uncork ::
બાટલીનો બૂચ કાઢવો
28. spread out ::
ફેલાય જવુ
29. reveal ::
ઉઘાડી
30. open for business ::
વ્યવસાય માટે ખુલ્લું
31. begin ::
શરૂઆત
32. give access to ::
ઍક્સેસ આપવા
33. give ::
આપી
34. unfold ::
છુટા
35. open up ::
ખોલવા
Antonyms
1. closed ::
બંધ
2. shut ::
બંધ
Different Forms
open, opened, opener, openers, openest, openly, openness, opens
Word Example from TV Shows
But we're not going to open it.

But we're not going to OPEN it.

Money Heist Season 3, Episode 3

With or without him, the Nazis
find the ark, open it and die.

With or without him, the Nazis find the ark, OPEN it and die.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 4

...was how they were actually
going to cut me open...

...was how they were actually going to cut me OPEN...

Breaking Bad Season 3, Episode 8

a girl whose brother is in open rebellion
against the throne as we speak.

a girl whose brother is in OPEN rebellion against the throne as we speak.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

and it's open season
on these clowns you've hired,
hm?

and it's OPEN season on these clowns you've hired, hm?

Breaking Bad Season 2, Episode 5

English to Gujarati Dictionary: open

Meaning and definitions of open, translation in Gujarati language for open with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of open in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'open'

What open means in Gujarati, open meaning in Gujarati, open definition, examples and pronunciation of open in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History