English to Gujarati Meaning of raise - વધારવા


Raise :
વધારવા

વધે, વધારો, ઇન્ક્રિમેન્ટ, વધારવા, સુધારણા, વધારાની, શેષ, વૃદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, પ્રગતિ, ઉન્નતિ, ક્લાઇમ્બ, ચડતો, માઉન્ટ

પ્રોત્સાહન, વધારવા, સન્માન, ખીલી, કેળવણી આપવી, વિકાસ, બનાવવા, પેદા, ઉપાય અજમાવો, ઉદ્ભવ, રચવા, નાબૂદ, બંધ, અર્ક, પ્રજનન, સુધારવા, મહાન બનાવવું, સંબંધી સુધારવું કે સુધરવું, પ્રસ્તાવ, લાવવા, ઉલ્લેખ, ચાલ, આગળ લાવો, એકત્રિત, ભેગા, ટૂંકસાર, બહાર કાઢો, તારવવું, અવલોકન, રાખવું, પ્રથા, પાલન, પરિપૂર્ણ, બિલ્ડ, ચીજવસ્તુઓનું સર્જન, ઉપજ, પ્રચાર, બદલી નાખે છે, ફોર્મ, ફેશન, કામ, રજા, બહાર નીકળવા, પ્રકાશન, ત્યાગ, ઊઠવું, કિન્ડલ, ઉત્તેજિત, જગાવવામાં, જાગૃત, સીધું, ઉભો, પ્રિક, દોરવું, સમર્થન, ડ્રાઇવ, ઉત્કૃષ્ટતા, માનમરતબો, લિફ્ટ, ઉપાડી લે, પાછળના, સુધારવું, ઉત્કર્ષ, ઓળખી, સત્તા વધારવું, મન કૉલ, ઉત્સાહનો સંચાર કરવો, સક્રિય કરવી, સક્રિય, ઉશ્કેરવું, ઉચ્ચાર, ને વધારે પડતું મહત્વ કે ભાર આપવાં, ટાંકણું, વસ્ત્રમાં લાંબો ચીરો, કહેવું, સ્થાપિત, મળી, ઠીક, ઘસવું, માઉન્ટ, રાખવી, પવન, ઊંચકવું, મૂકવો, ઉઠાવવું

એકત્રઊભાવધારેઊભું
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of raise in English
Noun(1) the amount a salary is increased(2) an upward slope or grade (as in a road(3) increasing the size of a bet (as in poker(4) the act of raising something
Verb(1) raise the level or amount of something(2) raise from a lower to a higher position(3) cause to be heard or known; express or utter(4) collect funds for a specific purpose(5) cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques(6) look after a child until it is an adult(7) summon into action or bring into existence, often as if by magic(8) move upwards(9) construct, build, or erect(10) call forth (emotions, feelings, and responses(11) create a disturbance, especially by making a great noise(12) raise in rank or condition(13) increase(14) give a promotion to or assign to a higher position(15) cause to puff up with a leaven(16) bid (one's partner's suit
Examples of raise in English
(1) in late April Henry decided to raise the siege(2) Besides, she thought, a little excitement would help raise her spirits.(3) raise the number to the power of 4(4) Lee tried to throw a punch at his nemesis, but couldn't raise his arm above the level of his belt.(5) to raise hope in sb(6) The workers raise chickens, grow their own vegetables, have a fish tank and rent out space for horses.(7) Squeeze with your glutes and hamstrings to push your hips forward and raise your torso back to the upright position.(8) It is up to them to decide whether to raise the ship.(9) I think at the time they probably salvaged the shell that was on board and they were hoping to perhaps raise the vessel and restore it and get it going again.(10) But when the slums are burnt down to raise high rise buildings, they are completely quiet, they don't protest.(11) They will raise an interim invoice in respect of the work that the claims manager will carry out on the case.(12) divers have located and hope to raise the submarine(13) In 1990 the tree on which they grow was blown over by a cyclone - or the fringes of one - but we managed to raise it up again.(14) he wants a raise and some perks(15) to raise the flag(16) Routinely calling each raise from the blind may cost you quite a bit of money.
Related Phrases of raise
(1) raise up ::
ઉભા થાઓ
(2) to raise ::
વધારવા માટે
(3) raise money ::
ફાળો ઉઘરાવવો
(4) raise hand ::
હાથ નહીં ઊંચો
(5) raise funds ::
ભંડોળ ઊભું
(6) raise hell ::
નરક વધારવા
(7) get a raise ::
વધારો વિચાર
(8) raise children ::
બાળકો વધારવા
(9) raise a family ::
એક કુટુંબ વધારવા
(10) raise the roof ::
છત વધારવા
Synonyms
Noun
1. pay increase ::
પગાર વધારો
2. salary increase ::
પગાર વધારો
3. climb ::
ક્લાઇમ્બ
4. heave ::
મૂકવો
Verb
5. lift ::
લિફ્ટ
6. set upright ::
સીધા સેટ
7. increase ::
વધારો
8. amplify ::
એમ્પ્લીફાય
9. build ::
બિલ્ડ
10. get ::
વિચાર
11. recruit ::
ભરતી
12. levy ::
વસૂલાત
13. bring up ::
લઈ આવ
14. give rise to ::
વધારો આપો
15. breed ::
પ્રજનન
16. promote ::
પ્રોત્સાહન
17. nurture ::
કુદરત
18. elevate ::
સુધારવું
19. stir ::
હલચલ
20. advance ::
આગળ
21. upraise ::
upraise
22. grow ::
વધવા
24. kindle ::
કિન્ડલ
25. heighten ::
અતિશયોક્તિ
26. leaven ::
ખમીર
Antonyms
1. drop ::
છોડો
2. lower ::
નીચેનું
Different Forms
raise, raised, raises, raising
Word Example from TV Shows
Or he might raise castles
like Brandon the Builder.

Or he might RAISE castles like Brandon the Builder.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

How long will it take them
to raise another army?

How long will it take them to RAISE another army?

Vikings Season 1, Episode 7

If you swear never to raise your hand
to the Lady Melisandre again.

If you swear never to RAISE your hand to the Lady Melisandre again.

Game of Thrones Season 3, Episode 8

Warriors, unsheathe your weapons.
Magic wielders, raise your wands.

Warriors, unsheathe your weapons. Magic wielders, RAISE your wands.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 3

wouldn’t raise any alarms.

wouldn’t RAISE any alarms.

Money Heist Season 1, Episode 13

English to Gujarati Dictionary: raise

Meaning and definitions of raise, translation in Gujarati language for raise with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of raise in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'raise'

What raise means in Gujarati, raise meaning in Gujarati, raise definition, examples and pronunciation of raise in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History