English to Gujarati Meaning of ruin - વિનાશ


Ruin :
વિનાશ

વિનાશ, કચરો, ફ્લોપ, નંખાઈ, અંત, સર્વનાશ, હાર, પૂર્વવત, ઉથલાવી, ડૂમ, વપરાશ, ભંગાર, નુકસાન, દુષ્ટ, પર્ણ, વરખ, શીટ, બનાવ, ઘટના, સાફ કરી નાખવું, વિનિપાત, નાદારી, મૃત્યુ, આપત્તિ, અવનતિ, તોફાન, દુર્ઘટના, ઈજા, ભય, વિજેટ, વંચિતતા, વિરામ, ભંગ, ત્રાટકવું, સાઇફર, સાયફર, શૂન્ય, ક્ષય, પડવું

વિનાશ, નાશનો, નાશ, જડમૂળથી નાશ, મારવા, પૂર્વવત્, અપ કરવા, લેવા, ધુમાડો, પ્રાપ્ત, પીણું, બસ્ટ, હિટ, હરાવ્યું, સૂકવવું, હડતાલ, હાર, વિનાશ સ્વીકારો, નંખાઈ, રુટ, બહાર રસ્તો, અપ રુટ, ફેલાવી, કાઢી મુકવા, કથળી, ખલેલ પહોંચાડવી, ખરાબ બનાવવા, બગાડી, વિચિત્ર, કચરો, ઊધઈ, ચૂકવાય, ભુસવું, અસામાનતા, ટેબલ મૂકે, પાંદડાવાળું, વિમૂઢ કરવું, છેકી નાખો, તોડી, અપ ખાય, સમાપ્તિ, વપરાશ, બંધ ગાંઠ, એક્ઝોસ્ટ, ડૂબીને મરી જવું, પાણીમાં ડુબાડવું, ફડચામાં, ડૂબવા થઇ, ડૂબકી, નીચે પડી

વિનાશવિનાશકાર્યઅગાઉથીruiningસંકટમયખંડેર
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of ruin in English
Noun(1) an irrecoverable state of devastation and destruction(2) a ruined building(3) the process of becoming dilapidated(4) an event that results in destruction(5) failure that results in a loss of position or reputation(6) destruction achieved by causing something to be wrecked or ruined
Verb(1) destroy completely; damage irreparably(2) destroy or cause to fail(3) reduce to bankruptcy(4) reduce to ruins(5) deprive of virginity(6) fall into ruin
Examples of ruin in English
(1) Many were anxious it would harm their health and ruin the charm of their community.(2) a large white house falling into gentle ruin(3) All over the world human strife arises from these sources, escalating into violence, bringing death and scattering ruin .(4) A grieving widow who has travelled from China for the funeral of her student son told how his hit-and-run death has left her a broken woman facing financial ruin .(5) Physical abuse can leave scars; economic abuse, on the other hand, can lead to desperation and eventual ruin .(6) The court case has also spelled ruin for Whitehead, who now believes he will lose his job as head of business studies.(7) In several European countries, the poultry industry appears to be in imminent danger of ruin .(8) Farmers face financial disaster after freak rain storms thrashed crops into muddy ruin .(9) the church is a ruin now(10) In the midst of mass destruction, death and ruin , Lamb is quick to point out the bird singing, the lone flower pushing defiantly through the dirt, the smell of a pine tree.(11) The wreck and ruin of the old forest was put in order, shattered trees made whole, tender grasses covering the tortured land.(12) But a series of personal disasters and financial ruin triggered a mental disorder that was to turn the father of two into a killer.(13) One atom bomb had created as much ruin and misery as hundreds of airplanes had.(14) In the years ahead, I expect to see some solo bloggers get in trouble - and some get driven to personal ruin when they lose libel lawsuits.(15) The project has encountered some objections prompted by concerns that the extension and alterations will ruin the listed building's image.(16) But the net effect for the company was still disaster and ruin .
Related Phrases of ruin
(1) to ruin ::
વિનાશ માટે
(2) rack and ruin ::
રેક અને વિનાશ
Synonyms
Noun
3. downfall ::
વિનિપાત
4. bankruptcy ::
નાદારી
5. ruination ::
વિનાશકાર્ય
Verb
8. wreck ::
નંખાઈ
9. bankrupt ::
નાદાર
10. destroy ::
નાશ
11. smash ::
સ્મેશ
12. deflower ::
ધ્વંસ કરવો
Antonyms
1. building ::
મકાન
2. construction ::
બાંધકામ
Different Forms
ruin, ruination, ruined, ruining, ruinous, ruins
Word Example from TV Shows
It's your turn to
ruin some poor girl's life.

It's your turn to RUIN some poor girl's life.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 21

"You’ll RUIN my life, Raquel.

Money Heist Season 1, Episode 13

Ruin it for me and I'll break this glass
over your head!

Ruin it for me and I'll break this glass over your head!

The Big Bang Theory Season 10, Episode 22

- You're being stupid.
- I didn't ruin it!

- You're being stupid. - I didn't RUIN it!

Game of Thrones Season 4, Episode 7

Look, we could keep fighting
and let it ruin our night,

Look, we could keep fighting and let it RUIN our night,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

English to Gujarati Dictionary: ruin

Meaning and definitions of ruin, translation in Gujarati language for ruin with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of ruin in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'ruin'

What ruin means in Gujarati, ruin meaning in Gujarati, ruin definition, examples and pronunciation of ruin in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History