English to Gujarati Meaning :: sagacious

વિચક્ષણ, ડાહ્યું, ચતુર, વિચારવાન, સમજુ
Sagacious :
વિચક્ષણ
- વિચક્ષણચતુરાઈપૂર્વક
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) acutely insightful and wise(2) skillful in statecraft or management

Show Examples
(+)

(1) And Detective Coyle said it the best the other day in court, under oath, he was pretty sagacious , when he said the only one I can eliminate is himself.(2) Animals civilise a building, and it is a pity that Mrs Blair, no cat-lover, was blamed for the dismissal of Humphrey, a dignified and sagacious mouser.(3) Sharansky is not infallible, but he is probably the most sagacious voice in Israeli politics today.(4) Edwards is passionate and genuine, Kerry smooth and sagacious ; if they simply speak naturally, and not from a list of talking points, they will persuade voters.(5) The sagacious Hugh Hewitt explains the importance of the election.(6) Yesterday, we were amazed when the sagacious Digby praised this post from John Aravosis.(7) He was wise and sagacious , but prone to dissension and his spirit was that of calmness under fire.(8) If, as many true-blue Tories believe, Canadians are at heart a conservative, sagacious people in need of honest leadership, the party will find success at the polls on its own terms.(9) Stanley Kubrick's sagacious adaptation of Anthony Burgess' controversial novel assaults the screen with snakes, Ludwig van, and more than a bit of the old ultra-violence.(10) Where has this sagacious highbrow been all our lives?(11) Instead of protecting his son, he is obsessed with wiping out the man who murdered his wife, despite John Rooney's sagacious observation that Mike is nothing more than a murderer himself.(12) In such a state, he persisted in the belief that Confederate victory was possible long after even the least sagacious of his advisers had accepted defeat as inevitable.(13) Yet the interminable self-contemplation, articulate and sagacious though it is, proves to be a bit too much of a good thing, and this gray, humorless, dispassionate novel eventually sinks under the weight of it all.(14) Paradoxically, the sagacious and shrewdly written new column entitled ÔÇÿNightmarchÔÇÖ is hidden away at the bottom of the antepenultimate page.(15) John Kerry is sagacious and experienced, but he has an elitist sounding accent that will make it impossible for him to win a national campaign in the media age.(16) This is a profound practice performed by sagacious sannyasins especially.
Synonyms
Adjective
1. wise ::
શાણો
2. clever ::
હોંશિયાર
3. intelligent ::
બુદ્ધિશાળી
4. knowledgeable ::
જાણકાર
5. sensible ::
સંવેદન
6. sage ::
ઋષિ
7. discerning ::
વિવેકપૂર્ણ
8. judicious ::
ઉચિત
9. canny ::
સમજદાર
10. perceptive ::
perceptive
11. astute ::
ધૂર્ત
12. shrewd ::
ચતુર
13. prudent ::
વ્યવહારુ, દૂરદર્શી
14. thoughtful ::
વિચારશીલ
15. insightful ::
વિચારપૂર્વકની
16. perspicacious ::
વિલક્ષણ
17. streetwise ::
streetwise
18. savvy ::
જાણકારી
19. sapient ::
ડાહ્યું
Different Forms
sagacious, sagaciously
English to Gujarati Dictionary: sagacious

Meaning and definitions of sagacious, translation in Gujarati language for sagacious with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sagacious in Gujarati and in English language.

Tags for the entry "sagacious"

What sagacious means in Gujarati, sagacious meaning in Gujarati, sagacious definition, examples and pronunciation of sagacious in Gujarati language.

English to Gujarati Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Cause
કારણ, હેતુ, ખાતર, પ્રસંગ, પાયો, રુટ, બાબત, ઉદ્દેશ, કામ, સોંપણી, ધંધો, કર્મ, બહાનું, અરજી, તાળીઓનો ગડગડાટ, દલીલ, તર્ક, તકરાર, વિચાર્યું, વસ્તુ, પ્રણય, બાબતો, ઘટના, સર્જક, જનરેટર, નિર્માતા, ઉત્પાદક, પરિબળ, સ્ત્રોત, મૂળ, પ્રભાવ, બીજ, મકાઈ, ફળનું નાનું બીજ, સૂક્ષ્મજીવ, , જોઈએ, અનુસરણ, ફરજ, કાર્ય, કેસ, શું થઈ રહ્યું, વિષય, થીમ, પિતા, પૂર્વજ, જનક, અર્થ, વતી, વસંત, પિતૃ, પર્ફોર્મિંગ, કૌસેશન, ઓફિસ, અમલ, આધાર, ફાઉન્ડેશન, મેદાન, બન્યાના, અપીલ, કોલ, શપથઉત્તેજિત, કારણ, લાવવાનો, બનાવવા, વધારો આપો, પ્રસંગ, જન્મ આપી, પેદા, વધવા, ઉપજાવવું, બંધ સ્પાર્ક, એકાઉન્ટ, રોકાઇ, છોડી દેવું, બંધ, સમાપ્ત, રદ, દાખલ, માં ધક્કો પૂરો પાડવામાં અસમર્થ, ડ્રાઈવ, અશર, માં સ્વીકાર્યું, ઉપજ, ઉત્પાદન, પ્રચાર, ફરે, પ્રેરિત
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.