English to Gujarati Meaning of land - જમીન


Land :
જમીન

જમીન, માટી, પાયો, માળ, ક્ષેત્ર, રચના, દેશ, ક્લાઇમ, નિર્દિષ્ટ સ્થાન, સ્થળ, સાઇટ, સ્થાન, શરત, જગ્યા, ખંડ, સંજોગોમાં, સ્થિતિ, દુનિયા, ધૂળ, એસ્ટેટ, રિયલ એસ્ટેટ, રિયલ્ટી, એકર, મિલકત, રાજ્ય, નીતિની, મેનોરનો, રમવાનું મેદાન, અલબત્ત, મૂર, કુંભારકામની માટી, પ્લાન્ટેશન, બોસ્ક્યેટ, વનમાંનો ખુલ્લો ભૂમિભાગ, ઉંચાણવાળા, ઉચ્ચ અને શુષ્ક જમીન, કિનારે, કિનારા, બીચ, બેંક, પ્રદેશ, વિસ્તાર

ડિસએસેમ્બલ, જમીન, બંધ વિચાર, ઊતરી, ઉતરવાનું, સ્પર્શ, બહાર નીકળવું, નીચે જાઓ, નીચે આવ, નીચે વિચાર થઇ, વાહનથી નીચે ઊતરવું, ગ્રેબ, કબજો લેવા, ગેરવાજબી લાભ શોધવો અને લેવો, કબજા, જપ્ત, પહોંચવાનો, આવવું, અંતે વિચાર, અંદર જાઓ, આવે

જમીનઉતરાણલેન્ડરઉતરાણભૂમિહીનજમીનlandwardlandwards
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of land in English
Noun(1) the land on which real estate is located(2) material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use(3) territory over which rule or control is exercised(4) the solid part of the earth's surface(5) the territory occupied by a nation(6) a domain in which something is dominant(7) extensive landed property (especially in the country(8) the people who live in a nation or country(9) a politically organized body of people under a single government(10) United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one step photographic process (1909-1991(11) agriculture considered as an occupation or way of life
Verb(1) reach or come to rest(2) cause to come to the ground(3) bring into a different state(4) bring ashore(5) deliver (a blow(6) arrive on shore(7) shoot at and force to come down
Examples of land in English
(1) The melting of sea ice and glaciers on land make surface waters fresher than they are now.(2) In using them, we work outside the realm of right and wrong, and within the land of cause and effect.(3) Most sharks are simply not tuned in to eating land mammals.(4) America, the land of political equality(5) Once a person reaches this level of isolation, it is hard to come back to the land of sanity.(6) this is my land(7) The report says the amount of contaminants in land mammals such as musk ox and reindeer is still low.(8) The other important role for the Navy in Asia is to project land forces ashore.(9) Equally at home in water or on land , the Newfoundland was large enough to pull in a drowning man or to break the ice to retrieve him.(10) Seismic waves are detected by instruments known as geophones when used on land or hydrophones in water.(11) unrest is spreading throughout the land(12) Who but one transported by fame into fantasy land could think it?(13) after four weeks at sea we sighted land(14) We're amphibians, living part of our lives in the water and part on land .(15) Publishers would have to take account of the law of every land on Earth.(16) you are living in a fantasy land
Related Phrases of land
(1) fallow land ::
પડતર જમીન
(2) on land ::
જમીન પર
(3) flat land ::
ફ્લેટ જમીન
(4) arable land ::
ખેતીલાયક જમીન
(5) land use ::
જમીનનો ઉપયોગ
(6) land area ::
જમીનનું ક્ષેત્રફળ
(7) native land ::
મૂળ જમીન
(8) land on ::
ઉતરાણ કરવું
(9) dry land ::
સૂકી જમીન
(10) promised land ::
વચન જમીન
Synonyms
Noun
2. soil ::
માટી
3. the countryside ::
દેશભરમાં
4. country ::
દેશ
5. terra firma ::
ટેરા ફર્મા
6. nation ::
રાષ્ટ્ર
7. body politic ::
રાજકીય સંસ્થાનું
8. state ::
રાજ્ય
9. realm ::
ક્ષેત્ર
10. demesne ::
જાગીર
11. farming ::
ખેતી
Verb
12. disembark ::
સમુદ્રકાંઠે ઊતરવું
13. dock ::
ગોદી
15. perch ::
પેર્ચ
16. obtain ::
મેળવવા
17. bring ::
લાવવા
18. inflict ::
પહોંચાડશે
20. shore ::
કિનારા
22. shoot down ::
નીચે શૂટ
Different Forms
land, landed, lander, landless, lands, landward, landwards
Word Example from TV Shows
When the war is won,
the Lion shall rule the land,

When the war is won, the Lion shall rule the LAND,

Game of Thrones Season 8, Episode 4

"and it’s a private hunting LAND.
There’s a house too"

Money Heist Season 1, Episode 13

Someone told me\Nhe wanted that land for himself,

Someone told me
he wanted that LAND for himself,

Vikings Season 1, Episode 1

You paid them
for this land with lead,

You paid them for this LAND with lead,

Westworld Season 2, Episode 10

We're talking about
a vast swathe of land,

We're talking about a vast swathe of LAND,

Vikings Season 1, Episode 9

English to Gujarati Dictionary: land

Meaning and definitions of land, translation in Gujarati language for land with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of land in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'land'

What land means in Gujarati, land meaning in Gujarati, land definition, examples and pronunciation of land in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History