English to Gujarati Meaning of beat - હરાવ્યું


Beat :
હરાવ્યું

હરાવ્યું, અલબત્ત, ધબકારાને

દુ: ખી, નિતંબ, હરાવ્યું, પકડનારની, મૌલ, બંધ હરાવ્યું, નિવારવા, હાંકી કાઢવા, કાઢી મૂકવું, પીછો, ચાબુક, ફટકો, વિજય, જીત, દૂર, લેવા, હડતાલ, પાઉન્ડ, વિશે થ્રેશ, રજાઇ, ડામરથી નિશાની કરવી, થ્રેશ, કણસલામાંથી દાણા કાઢવા માટે ઝૂડવું, ડ્રેસ, કઠણ, આઘાત હોઈ, અથડાઈ, અથડામણ, માં ચલાવો, શેરડીના, છોકરાઓને શિક્ષા કરવાની શાળાના મહેતાજીની સોટી, ઠપકો, હિટ, હથોડી, સામે હડતાલ, મુક્કો, ખાનપાનગૃહ, જાડો ડંગોરો કે ધોકો, મારવા, સૂકવવું, સ્રાવ બહાર કાઢે છે, સજા, માર્ગદર્શન રાજ, માર્ગદર્શન માટે નિયંત્રણ, ઊડ્યા વિના બેઠાં બેઠા અથવા બહુ જ ટૂંકા ઉડાણ માં પાંખો ફફડાવવી, ધબકવું, ધડકવું, વાઇબ્રેટ, સ્ફુરણ, બેચેન હોઈ, કાળજી, ગભરાટ, કસરત, હેરાન, ચિંતા, હેરાનગતિ, છેડછાડ, નારાજ, મૂંઝવણમાં નાખવું, અવરોધક, હરાવવું, પઝલ, આડંબર, કિક, રમવા, ધ્વનિ, તેનો અવાજ કાઢવો, Plunk, મૃત્યુઘંટ, રિંગ, પર જાર, નીચે તરફ ખેંચો, તોડીને, ઉતારવું, તોડી, વિશે ખસેડવા, દૂર વ્હિસ્કીની, સંભાળી, હલચલ, આવ, કોઈકને પર હાથ મૂકે, કંઈક પર હાથ મૂકે

હરાવ્યુંbeatableધબકારાનેતેનુંધબકારા
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of beat in English
Noun(1) a regular route for a sentry or policeman(2) the rhythmic contraction and expansion of the arteries with each beat of the heart(3) the basic rhythmic unit in a piece of music(4) a single pulsation of an oscillation produced by adding two waves of different frequencies; has a frequency equal to the difference between the two oscillations(5) a member of the beat generation; a nonconformist in dress and behavior(6) the sound of stroke or blow(7) (prosody(8) a regular rate of repetition(9) a stroke or blow(10) the act of beating to windward; sailing as close as possible to the direction from which the wind is blowing
Verb(1) come out better in a competition, race, or conflict(2) give a beating to; subject to a beating, either as a punishment or as an act of aggression(3) hit repeatedly(4) move rhythmically(5) shape by beating(6) make a rhythmic sound(7) glare or strike with great intensity(8) move with a thrashing motion(9) sail with much tacking or with difficulty(10) stir vigorously(11) strike (a part of one's own body(12) be superior(13) avoid paying(14) make a sound like a clock or a timer(15) move with a flapping motion(16) indicate by beating, as with the fingers or drumsticks
Adjective(1) very tired
Examples of beat in English
(1) But instead of following her usual habit of leaving early to beat the rush, her son Shaun insisted the group stayed to the end.(2) You can't beat the humble spud along with a pint of freshly chilled milk to speed the digestive process.(3) After his first set, those who left to beat the traffic missed the best moment of the entire performance.(4) The beat of drums and bellow of trumpets welcomed the team behind the success of the film.(5) In the cooler months you can't beat camellias as they are compact and reliable and can be clipped or trained to suit.(6) She will need to reach an average speed of 15.5 knots for the voyage if she is to beat the record.(7) In another medium mixing bowl, beat the egg whites until stiff and fold them also into the chocolate mixture.(8) A MAN who beat his dog after it had been injured in a road accident has been jailed for three months and banned from keeping animals for life.(9) Police must be seen to be on the beat in every area where crime is known to be a problem.(10) For something a bit smarter, you can't beat a shirt and tie.(11) Influenced by the beat poets like Allen Ginsberg, Jack Kerouac and Ted Jones, McGough would write late into the night.(12) The lone, strong voice coming from the speakers made my heart skip a beat .(13) Plans to beat traffic congestion when Royal Ascot comes to York will be tested in the city next month at its biggest race meeting of the year.(14) He stared at me for a beat , and then shook his head, trying to hide a grin.(15) Then beat the sugar, eggs and orange flower water (if using) in a bowl until smooth.(16) It was a close call as Tully almost beat Marvin back to the cellar.
Related Phrases of beat
(1) be at ::
પર હોઈ
(2) beat it ::
માત આપો
(3) to beat ::
હરાવવુ
(4) beat down ::
નીચે હરાવ્યું
(5) bad beat ::
ખરાબ ધબકારા
(6) beat out ::
બહાર હરાવ્યું
(7) beat off ::
બંધ હરાવ્યું
(8) beat around the bush ::
બુશ આસપાસ હરાવ્યું
(9) heart beat ::
હૃદયના ધબકારા
(10) beat about the bush ::
બુશ વિશે હરાવ્યું
Synonyms
Verb
1. hit ::
હિટ
3. hammer ::
હથોડી
4. pulsate ::
ધબકવું
5. flap ::
ગુંલાટ
6. whisk ::
વ્હિસ્કીની
7. tread ::
ચાલવું
8. defeat ::
હાર
9. surpass ::
વટાવી
10. work over ::
કામ ઉપર
11. scramble ::
ચઢાઇને
12. tick ::
ટીક
13. crush ::
વાટવું
14. nonplus ::
વ્યાકુળ
15. pound ::
પાઉન્ડ
16. outsmart ::
outsmart
17. bunk ::
નાસી જવું
18. exhaust ::
એક્ઝોસ્ટ
19. quiver ::
કંપ
20. drum ::
પડઘમ
Noun
21. rhythm ::
લય
23. pulse ::
પલ્સ
24. circuit ::
સરકીટ
25. pulsation ::
ધબકારો
26. round ::
રાઉન્ડ
27. cadence ::
તાલ
28. beatnik ::
રૂઢિથી ભિન્ન પોશાક તથા વર્તન કરનાર જુવાનિયો
Adjective
29. bushed ::
મૂંઝવણભર્યું
Different Forms
beat, beatable, beating, beatings, beats
Word Example from TV Shows
I know when I'm beat.

I know when I'm BEAT.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

I'm not here to slaughter beat dogs.

I'm not here to slaughter BEAT dogs.

Game of Thrones Season 4, Episode 10

And one of these explains how to beat him?

And one of these explains how to BEAT him?

Game of Thrones Season 2, Episode 8

But I know that my army will beat yours.

But I know that my army will BEAT yours.

Game of Thrones Season 6, Episode 9

tried to beat the fever that took him.

tried to BEAT the fever that took him.

Game of Thrones Season 1, Episode 2

English to Gujarati Dictionary: beat

Meaning and definitions of beat, translation in Gujarati language for beat with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of beat in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'beat'

What beat means in Gujarati, beat meaning in Gujarati, beat definition, examples and pronunciation of beat in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History