English to Gujarati Meaning of waste - કચરો


Waste :
કચરો

કચરો, સ્વચ્છંદતા, બગાડ, હળવાશ, અતિશય ખર્ચાળપણું, નુકસાન, દુરુપયોગ, વિનાશ, ફ્લોપ, નંખાઈ, અંત, સર્વનાશ, કચરા, ઇનકાર, કટોકટી, મૃત્યુ, કોથળો, અવનતિ, દુષ્ટ, સમુદ્ર, ત્રાટકવું

કચરો, ગાયબ, દુરુપયોગ, ગુમાવી, દૂર squander, દૂર પૂડલા જેવી કે વાનગી, ઊધઈ, ચૂકવાય, ભુસવું, અસામાનતા, બગાડી, વૈભવી, જુગાર, દૂર ફેંકવા, નાશ, ફેલાવી, ત્રાટકવું, હુમલો, વિમૂઢ કરવું, જડમૂળથી નાશ, છેકી નાખો, તોડી, નબળા, લાગણીશૂન્ય, નિર્વીર્ય, નબળું કરી નાખવું, પસાર, જીવી, દૂર પસાર, જ્યારે, ગા ળ, ઉલ્લંઘન કરે છે, વિનાશ, એક્ઝોસ્ટ, ઘટાડો, વિનાશ સ્વીકારો, હાનિ કરવી, નુકસાન, નાશનો, મારવા, સહન, બહાર ખીલી

નિર્જન, કચરો, રણ, ઉદાસ, જંગલી, વિનાશ વેર્યો, વિનાશક, રદબાતલ, અમાન્ય, વિસ્ફોટ, નલ, બિનઉપજાઉ, દુર્બળ, જંતુરહિત, અનુત્પાદક, નિષ્ફળ, ઉજ્જડ, શુષ્ક, અલ્પ, બિનફળદ્રુપ, ગરીબ, વધારાની, કબજા વગરની, પડતર, દૂર પહેરે

કચરોપામેઉડાઉકચરોઘસાતી
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of waste in English
Noun(1) any materials unused and rejected as worthless or unwanted(2) useless or profitless activity; using or expending or consuming thoughtlessly or carelessly(3) the trait of wasting resources(4) an uninhabited wilderness that is worthless for cultivation(5) (law
Verb(1) spend thoughtlessly; throw away(2) use inefficiently or inappropriately(3) get rid of(4) run off as waste(5) get rid of (someone who may be a threat(6) spend extravagantly(7) lose vigor, health, or flesh, as through grief(8) cause to grow thin or weak(9) cause extensive destruction or ruin utterly(10) become physically weaker
Adjective(1) located in a dismal or remote area; desolate
Examples of waste in English
(1) I have a whole rant about my sister's presence and the waste of money it was to bring her here to do nothing but sit around and watch television, but that's been said and done already.(2) He is also using the same process to turn waste wood from demolished buildings into biofibres that can then be used to make high-performance materials.(3) If a mortgagee enters into possession he is liable to account for rent on the basis of wilful default; he must keep mortgage premises in repair; he is liable for waste .(4) The Department of Defense produces more hazardous waste per year than the five largest U.S. chemical companies combined.(5) Thousands drowned in the murky brew that was soon contaminated by sewage and industrial waste .(6) You might think the opposition would savage such a profligate waste of taxpayers' money.(7) household waste(8) In the latter case the holding of the meeting would have served no useful purpose and would merely waste the available assets of the bankrupt's estate.(9) The film's approach to its cast is a textbook example of how to waste actors.(10) Many are turned into cesspools and dumping sites for solid waste , including hazardous materials.(11) Americans are right to refuse truckloads of garbage that contain biomedical waste and radioactive material.(12) One such body function is the occasional need to eliminate accumulated waste gases from the digestive tract.(13) A major new leisure complex could be on the way for Burnley if plans to develop waste ground get the go-ahead.(14) I didn't want him dead, he was too good at what he did for me to waste him like that.(15) Why waste all this money on allowances, mayoral houses, mayoral vehicles, meetings, workshops, etc?(16) The reporter asked to see how he processed his own waste water and he agreed.
Related Phrases of waste
(1) waste time ::
સમય નો બગાડ
(2) waste of time ::
સમય નો બગાડ
(3) toxic waste ::
ઝેરી કચરા
(4) waste disposal ::
કચરો નિકાલ
(5) waste away ::
દૂર કચરો
(6) nuclear waste ::
અણુ કચરો
(7) hazardous waste ::
જોખમી કચરો
(8) industrial waste ::
ઔદ્યોગિક કચરો
(9) waste management ::
કચરો વ્યવસ્થાપન
(10) waste bin ::
કચરો બિન
Synonyms
Adjective
1. unwanted ::
અનિચ્છનીય
2. uncultivated ::
બિનઉપજાઉ
3. wild ::
જંગલી
Noun
4. misuse ::
દુરુપયોગ
5. garbage ::
કચરો
6. desert ::
રણ
8. permissive waste ::
ઉદાર કચરો
9. waste material ::
કચરાની
10. dissipation ::
સ્વચ્છંદતા
11. barren ::
ઉજ્જડ
Verb
12. squander ::
squander
13. grow weak ::
નબળા વધવા
14. emaciate ::
શરીરે કૃશ કરી નાખવું
15. rot ::
રોટ
16. devastate ::
ફેલાવી
17. liquidate ::
ફડચામાં
18. languish ::
દુ: ખી
Different Forms
waste, wasted, wasteful, wastes, wasting
Word Example from TV Shows
Anyway, so I'm sorry to waste your time,
and good luck with your screenplay.

Anyway, so I'm sorry to WASTE your time, and good luck with your screenplay.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 14

He is right!
Why waste more blood?

He is right! Why WASTE more blood?

Vikings Season 1, Episode 7

now the Red Waste has been washed off you.

now the Red Waste has been washed off you.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

Don't waste time!

Don't WASTE time!

Money Heist Season 3, Episode 3

this is a
waste of time.

this is a WASTE of time.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 14

English to Gujarati Dictionary: waste

Meaning and definitions of waste, translation in Gujarati language for waste with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of waste in Gujarati and in English language.

Tags for the entry 'waste'

What waste means in Gujarati, waste meaning in Gujarati, waste definition, examples and pronunciation of waste in Gujarati language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History